TRMilitary
http://trmilitary.com/

Beretta Tabancalar
http://trmilitary.com/viewtopic.php?f=99&t=6299
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  çoti [ 31 Eki 2016, 01:19 ]
Mesaj Başlığı:  Beretta Tabancalar

Merhabalar,

İtalya’da Milan kenti yakınlarındaki Fabbrica d’Armi P.Beretta dünyadaki belli başlı askeri, kişisel savunma ve spor silahları üreticilerinden biridir. Bunun yanı sıra dünyada varolan en eski sanayi kuruluşlarındandır. Beretta ailesi neredeyse 500 yıldır ateşli silahlar üretimi ile uğraşmaktadır. Ailenin büyük büyük büyük dedesi ve silah yapım ustası olan Bartelemeo Beretta 1498 yılında Gordone’de doğmuştur. Son günlerin popüler modasına uyup Bartelemeo Berattanın asıl kökenine açıklık getirmekte iyi olacaktır. Kendisi aslen Bartınlı olup asıl adıda Berat’tır. Uzunca süre kendisini Bartınlı Berat olarak tanıtmış ancak İtalyanların dili pek dönmediği için her muhabbette sürekli “adım Bartınlı Berat haaa sakın yanlış söylemeyin” diye uyardığından bir süre sonra kendisine Bir süre Berathaa , daha sonrasında ise Beretta diye hitap edilmeye başlanmış, bizim Bartınlı Berat bir süre sonra Bartelemeo Beretta’ya dönüşmüştür. Ali Usta’yı Aristo’ya dönüştüren makus talih Beratında peşini bırakmamıştır. Bereket versinki bizim zeki tarihçilerimiz bu konularda bizi aydınlatarak cehaletten kurtarmaktadırlar. Onun oğlu olan Giovannino babasının ayak izlerini takip etmiş ve aile mesleği takip eden 11 nesil boyunca babadan oğula geçmiştir. İlk yarı otomatik silahlarının geliştirilmesi, meşhur yivli ve yivsiz av tüfeklerinin başarısı ile Beretta bugünkü konumuna ulaşmıştır..Beretta’nın İtalya’daki üretim merkezi 1050 den fazla çalışanı ile eski ustalarından miras aldıkları geleneksel ince işçilikle beraber bilgisayar destekli üretim ve tasarım yapmaktadır.

Bu yüzyılın başında Beretta hızla genişleyen, spor ve av silahları konusunda oldukça iyi bir alt yapıya sahip, yeni ürünler için yeni pazarlar arayan bir firma konumunda sayılabilir. Bu gelişme dönemi içinde hem askeri hem de sivil pazarlarda büyük talep gören, aynı zamanda çok hızlı bir gelişme safhası içinde olan yarı otomatik silahlara girmesi, şirketin 1903 yılından 1957 yılına kadar başkanlığını yapan Pietro Beretta’ya göre olması gereken bir stratejiydi. Ne yazık ki 1. dünya savaşı patlak vermeden önce Beretta’nınbu konuda ne tür araştırmalar yaptığı kesin olarak bilinememektedir. Maalesef 2. dünya savaşı esnasında da neredeyse bütün arşivlerin tahrip edilmesinden dolayı, Beretta’nın üretmiş olduğu ilk tabancalar hakkındaki bilgiler günümüze gelmiş az miktardaki örnek ve parçalar ile nispeten güvenilmez kaynaklara dayanmaktadır.


1. Dünya savaşının başlaması ve İtalya’nın bu savaşa girme olasılığı karşısında Beretta’nın zaten başlamış olduğu silah geliştieme programı hızlandırma uyarısı aldığı mantıklı gözükmektedir.1915 yılında İtalyan silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında hem yetersiz kalınıyor hem de standart olmayan çeşitli silahlar değişik tipte cephane gerektiriyordu.1910 yılında İtalyan silahlı kuvvetleri 9 mm Glisenti tabancasını kullanıyordu. Fakat Glisentinin ordunun taleplerini karşılamada yetersiz kalmasıyla bu seçimin yanlış olduğu kısa sürede kanıtlandı . Bu arada 1889 model 10,35 mm (.41) çapında revolver hala üretimdeydi ve İspanya da aynı çapta revolver siparişi verilmişti. Bu kaos ortamına Beretta’nın müdahalesi sadece ordunun muharip sınıflarının yeterli miktardaki silahla donatılması konusundaki problemlerini çözmekle değil, ayrıca standart bir servis silahı meselesini de hallederek kesin ve kalıcı olmuştur.

İlk Beretta tabancası, patenti 29 Haziran 1915 yılında alınan bir tasarım temel alınarak üretilmiştir. Mekanik olarak hemen hemen aynı olan fakat boyut ve çap olarak 7,65 Browning ve 9 mm Glisenti olarak iki farklı çapta üretilmiştir. Bunların hangisinin ötekisinden türediği yada hangisinin ilk önce çıktığı bilinmemektedir. Bilinen üretime ilk önce askeri kullanım için tasarlanan 9 Glisenti çapta olanın girdiğidir. Daha sonra 7,65mm çapında olan kataloglarda “Model 1917” olarak yer almaya başlamıştır. İkisi arasındaki tek dikkate değer farkın kurulu horozu kilitleyen bir emniyet tertibatı gösterilmektedir. Bu özellik 7,65 versiyonunda mevcut değildir. Her iki silahında aynı ateşleme mekanizmasını, tetiğin hemen üzerine yerleştirilen emniyet mandalı ile beraber paylaşırken Beretta’nın nasıl olup da bu özelliğin birinde olması, diğerinde olmaması gerektiğine karar verdiğini anlamak güçtür. Bundan askeri otoritelerin hala kullanımda olan servis silahında mevcut olan ile mümkün olduğunca aynı özellikleri taşıyan bir emniyet sistemi istemeleri olduğu söylenmektedir. 7,65 versiyonunun küçültülmüş boyutları , özellikle daha ince sürgüsü bu tip emniyet tertibatının tesis edilmesini imkansız hale getirmese bile güçleştirdiğini söylenebilir. 9 Glisenti versiyonunun da standart tipte ejektör kullanılmışken 7,65 olanında aynı fonksiyon ateşleme iğnesi tarafından yerine getirilmektedir. Sürgü geriye doğru hareketine devam ederken ateşleme iğnesi gövdenin gerisindeki bir çıkıntıya çarpar, bu ateşleme iğnesini ileriye doğru harekete geçirir, böylece iğne boş kovana çarparak dışarıya atılmasını sağlar. Beretta Breveto 1915 zamanına göre fonksiyonel güvenilir ve iyi bir silah sayılabilir. En büyük avantajı küçültülmüş boyutu ve oldukça basit olmasıdır. Bu sadece fonksiyonel bir takım avantajlar getirmekle kalmayıp maliyetleri de düşürmüş, dolayısıyla yüksek sayılarda üretim miktarlarına izin vermiştir ki bu savaş halinde olmanın getirdiği bir zorunluluktur.İlginçtir ki bu silahın olağan üstü basitliği, onu denemeye tabi tutan askeri komisyonun bile zihinlerini karıştırmıştır. Onlara göre bu kadar basit bir mekanizma sorunsuz olarak görevini yerine getiremezdi ve bu durumun tek açıklaması, Beretta, cepheden artarak gelen taleplerin sonucunda kabul edilmek zorunda kalınmasıydı. Durum böyle iken askeri ihtiyaçların bir an önce karşılanması için aylık 4200 adet ile üretime başlanmıştır. Bu silahların kesin üretim miktarları bilinmemektedir.Fakat Model 1915’in (7,65 mm) 1922 yılında yerini Bravetto 1915-1919’a, diğer bir deyişle Model 1922’ye bırakana kadar üretimde kaldığı, 9 mm Glisenti modelinin savaşın bitimiyle beraber askeri siparişlerinde son bulmasıyla üretimden çıkarıldığı tahmin edilmektedir. Model 1922 boyut ve fonksiyonel karakteristiklerinin bir çoğunu paylaştığı model 1915’in bir türevi sayılabilir.

Bununla beraber yıllar sonra Beretta tabancalarının tipik özelliklerinden olacak birkaç önemli yeniliği de bünyesinde barındırmaktadır. Göze çarpan en büyük modifikasyon sürgüdedir. Sürgünün üst tarafı ön tarafta arpacığın yerleştirilmesi için bırakılan köprü hariç tüm namluyu açıkta bırakacak şekilde açılmıştır. Sürgünün bu yeni şekli, tasarımı değişik namlu yerleştirme metodundan dolayı ve boş kovanın dışarı atılmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu değişikliğin uzun vadede getirdiği sonuçlar çok ilginçtir. Namluyu görünür şekilde açıkta bırakan sürgü Beretta’nın ayırt edici karakteristik özelliği haline gelmiş ve bu özellik bugüne kadar üretilen hemen hemen tüm tabancalarda korunmuştur. Bir bakıma Beretta tabancasının alamet-i farikası açıktaki namlusudur.Teknik olarak daha önemli bir yenilik ise namlunun gövdeye takılması ile ilgilidir. Daha önceki modellerde bu namludan çıkıntı yapan bir pim ile sağlanıyordu. Fakat bu modelden itibaren namlu oluklu tabanı vasıtasıyla gövde içerisine oturtuluyor ve yerine emniyet mandalının pimi ile kilitleniyordu. Bugün bile çoğu Beretta tabancaları bu dizaynı takip etmektedir. Bazı tahminlere göre bu üç modelin toplam üretimi 600,000 adet civarındadır. Model 22 1932 yılına kadar üretimde kalmıştır.

Beretta 1919 ile 1922 yılları arasında kalan zaman dilimi içerisinde ilk 6,35mm tabancasının üretimine başlamıştır. Bu silahların ilk örneği Model 1922’nin küçük ölçeklisi sayılabilir. Üzerindeki tek değişiklik dahili horozun yerini alan yaylı ateşleme iğnesidir. Mekanik olarak daha büyük kalibrelerle karşılaştırıldığında bu geriye doğru atılan bir adımı teşkil eder. Muhtemelen boyut göz önüne alınarak böyle bir karara varılmıştır. Öteki yönlerinden her iki silah da özdeş sayılabilir. Kısa bir süre sonra 6,35 mm Model 1919’un kabza emniyeti ile teçhiz edilmiş ikinci bir versiyonu yapılmıştır. Tahminen bundaki amaç bu tip ateşleme iğnesi olan silahların doğasında bulunan düşük güven ve emniyet seviyesi sorununun üstesinden gelmek olabilir.
Beretta firması kalitede dünyanın sayılı silah üreticilerinin arasında yer almasını sağlayan sıçramayı model 1923 ile yaptı. Daha önceki modellerde ustalıkla dizayn edilip üretildiler ama bir silahı klasik yapan kendine özgü olan ve onu diğerlerinden ayıran karakteristik özelliklerden yoksundular. Beretta tabancalarının güvenilirlik ve emniyet konusundaki ününün 1923 modeli ile başladığını söyleyenmektedir. Bu yeni model daha emniyetli ve performanslı olan harici horozu ile diğerlerinden farklıdır. Ateşleme mekanizması içerdiği bir diskonnektör ile yeniden dizayn edilmiştir. Bu mekanizmanın en önemli özelliklerinden biride mekanizma yerine tam olarak oturmadan ateş edilememesidir. Öteki modellerde mekanizma tam olarak yerine oturmasa bile ateş edebilmek mümkün olabiliyordu. Aradaki fark yanındakilerin gözüne kulağına saplanan kovan parçacıklarından sonra net olarak anlaşılabilmektedir. Model 1923, 1930’lu yılların ortalarına kadar kayda değer bir değişikliğe uğramadan kataloglarda yer almıştır. Ötekilerine nispeten daha az üretilen bu modelden 10,000 kadar yapılmıştır. Bunların büyük bir kısmı 1926 yılında Bulgar silahlı kuvvetlerine ve 1936 yılında ise Regio Esercito’na (kralın ordusu) teslim edilmiştir.1933 ve 1937 yılları arasında Arjantin polis teşkilatına 600 adet satılmıştır. Burada bizi ilgilendiren bir nokta da bu modelden 1 tanesinin 1931 Ağustosunda örnek olarak Türk donanmasına verildiğidir. Bu modelin sadece dış yüzeyinde değişiklik gösteren 3 farklı versiyonu üretilmiştir.

A-Askeriyeye gönderilen daha sağlam ve dayanıklı versiyonu. Bu versiyon 1922 modeline benzeyen preslenmiş levhadan oluşan kabza kaplamasından kolaylıkla ayırt edilebilir. Bu silahların çoğu Regio Esercito damgasını taşırlar (taç içinde RE harfleri).

B- Ticari versiyon. Pürüzsüz dikey oluklu ahşap kabza kaplamasıyla kolaylıkla ayırt edilebilir. Alt tarafında PB monogramının yer aldığı bir metal pul vardır. Ayrıca altın ve gümüş kaplama gravürlü olarak da imal edilmişlerdir.

C- Üçüncü versiyon ise dipçik olarak da kullanılabilen kılıf ile birlikte üretilmiştir. Bunların kabzasının alt tarafında özel olarak dizayn edilmiş, dipçik vazifesi gören kılıfın takılmasını sağlayan oluklar vardır. Fakat bu silahlar oldukça nadirdir ve kılıfları ise neredeyse hiç kalmamıştır. Model 1923’ün otomatik atışlı olanları da yapılmıştır. Bu model Berettanın tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir ki gelecek 30 yıl sonra üretilecek olan tüm silahların mekanik ve fonksiyonel karakteristiklerini üzerinde taşımaktadır.

1926 yılı 3. versiyon 6,35 kalibre cep tabancasının, model 1923’e benzer bir diskonnektör ile yeniden dizayn edilmiş ateşleme mekanizmasıyla ortaya çıktığı yıldır. Bu basit ve ekonomik modifikasyon bu tabancanın ticari başarısını ve ününü pekiştiren önemli bir faktördür. Bu değişiklik silahın sökülmesine gerek kalmadan kabzanın sol tarafında görülebiliyordu. Bütün bu yeniliklerle birlikte silah yeni bir model olarak sayılabilir.

1920’lerin sonlarına doğru Beretta’nın üç ayrı modeli vardı. Fakat 7,65 mm 1922 modelinin piyasa tarafından demode olarak algılanması, model 1923’ün silahlı kuvvetler tarafından resmi olarak benimsenmemesi firmayı askerlerin ilgisini çekecek yeni çözümler bulmaya yöneltmişti. Bunun sonucunda daha kompakt olarak dizayn edilmiş model 1923’ün tüm mekanik özelliklerini taşıyan ve daha hafif olan model 1931 ortaya çıktı. Bu 1934 modelinin atası sayılabilir. Sadece 3 yönden değişiklik gösteriyordu. Bunlar kabza dizaynı, kabza kaplamasında kullanılan malzeme ve yarım kurma horozun eksikliğidir. Üretimi 1935 yılında aynı kalibrede model 1935’in çıkışına kadar sürmüştür. Bir miktar model 1931 kraliyet donanması tarafından talep edilirken az bir miktar da sivil piyasada satılmıştır. Seri numaraları 400,000 den başlamaktadır. Donanma için üretilen modeller kabzadaki RM harflerini taşıyan metal damgadan kolaylıkla tanınabilir. Sivil piyasaya sürülenlerde ise klasik PB damgası vardır. 1932 yılında model 1931’in daha rahat ve fonksiyonel kabza şekliyle modifiye edilmiş olan model 1932 ortaya çıkmıştır. Bu model seri olarak değil deneysel maksatlı prototipler halinde üretilmiştir. Klasik 7,65 fişeğinden ayrı olarak model 1932 J.M.Browning‘in sayısız yeniliklerinden biri olan 9mm kısa browning (380 ACP) çapı kullancak şekilde üretime sokulmuştur. Böylece Beretta bu fişeği ilk defa kullanmış oldu.Bu fişek İtalya’da, 9 Glisenti ile karışıklığı önlemek için 9 mm Corto (kısa) olarak isimlendirilir. Yeni 9 mm tabancanın ordu tarafından benimsenmesi, hava ve deniz kuvvetlerine tedarik edilmiş olan ve üretimi daha büyük kalibreli modelinden bağımsız olarak üretilen model 1935’in gelişmesini engellemedi. İlginçtir ki görünüşte aynı olan bu iki silah namlu ve şarjör gibi önemli parçaların birbirleri ile karşılıklı olarak değiştirilmesini imkansız kılacak boyut farklılıkları gösteriler. Ayrıca model 34 tamamen yeni bir silah olarak düşünülmüş ve seri numaraları ayrıca numaralandırılmıştır(500,000 den başlar). Model 35 ise model 1931 in yeni versiyonu sayılarak aynı seride numaralandırılmıştır. Bizim Karadenizli bireysel müteşebbisler de özellikle Ardeşen tarafları Bartınlı Berat hatırına bu dizaynı oldukça tutmaktadırlar.

Model 34 ve 35’in üretimi savaş süresince devam etmiştir.Savaş dolayısıyla bu dönemde çıkan silahların yüzey ve meneviş gibi yüzey detaylarına fazla önem verilmemiş ancak silahın çalışma güvenliğinen taviz verilmemiştir.

Üretimin Almanların eline geçtiği yıllarda seri numaralarını oluşturma kriterleri de değişmiştir. Basit ve ilerleyen numaralandırma sistemi tipik Alman harf ve rakam karışımı numaralandırma sistemiyle değiştirilmiştir. Araştırmalara göre model 35 sadece Beretta tesislerinde üretilmemiştir. Üzerinde “Pistola Beretta cal.7,65 M35 S.A. Arma Guerra-Cremona 1944” yazısıyla beraber karışık Alman numaralandırması bulunan bir çok örnek mevcuttur.Savaşın bitiminden sonra Beretta savunmadan ziyade spor amaçlı silahlar üzerinde çalışmaya başladı. Model 1948 Beretta tabancalarının gelişiminde model 34 ile daha sonraları gelecek olan 70 serisi arasında bir adım teşkil etmektedir.
Ayrıca 1948 ilk .22 kalibre kenardan ateşlemeli Berettadır. 1948 modeli güzel dizayn edilmiş ve çok yönlü özelliklerini öne çıkararak daha kısa bir namluyla bir savunma silahına dönüştü.Model 1948’in mekanik konfigürasyonu model 34-35 ile özdeş sayılabilir. Gövde her ne kadar çelik yerine hafif alaşımdan imal edilse de benzerdir. Gövde önceki modellere en azından dış görünüş olarak andırsa da sürgü büyük oranda yeniden dizayn edilmiştir.

1940ların sonuna doğru Beretta yenilikler üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Savaştan önce ertelenen versiyonların üretimi devam ederken yeni silahlarda geliştiriliyordu. Bu sırada bütün çalışma 9 mm parabellum çapta makineli tabanca mühimmatını kullanacak olan bir tabanca geliştirilmesi üzerine yoğunlaştı. Beretta 1930’ların sonuna doğru mod.38 adı altında bir prototip üretmişti ama ordunun model 34’ü seçmesi sebebiyle arkası gelmemiştir. Bu prototip model 1934’ün daha büyük bir versiyonudur. Fakat ateşleme sisteminin mekanik konfigürasyonu ve birçok detayın dizaynı onu 1950’lerin Berettalarına benzer yapmaktadır, hatta onların öncüsü de sayılabilir. 1950’lerde yapılan ve basit geri tepme (blow-back) ile çalışan iki adet prototip mevcuttur. Bu ikisinden biri olan model 1949 9 corto çapta imal edimiş diğer ikincisi ise 9 mm para çaptaydı ve model 1950 olarak adlandırılmıştır. Bu iki model şarjör mandalı kabzanın alt kısmına konumlandırılmış ilk Beretta tabancalarıdır. Yürütülen çalışmalar 9mm parabellum çapın basit geri tepmeli model 1950 ye uygun olmadığının ortaya çıkarmış,yürütülen bir dizi çalışmalar sonunda P 38’de kullanılana benzer bir kilit sisteminin yüksek maliyetine rağmen Barettanın açık sürgüsüne uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İlk kilitli sistem ile çalışan Berettaların üretimi Model 1951 ile başladı. Askeri ve sivil pazara yönelik birçok versiyon bu temel tasarım esas alınarak geliştirilmiştir. Özellikle İsrail ve Mısırın 51’i standart silahlı kuvvetler tabancası olarak benimsemesi önemlidir. Ülkemizde Saddam beretta diye anılan Irak yapısı Lisanslı üretim Berettalarda yada Helwan gibi bu model berettaların kronik hastalığı kilit bloğunu kırmasıdır. Daha sonraki 92 model berettalarda kilit bloğu üzerinde bir takım yapısal revizyonlara gidilmiştir. 1971 yılında 7,65 mm çapında model 1952 doğdu. İlk bakışta önceki modelle aynı gözüken bu silah 9mm namlunun takılmasını imkansızlaştıran bir takım farklılıklar göstermektedir. Model 51’in ilginç bir versiyonu da 51A’dır. Bu silah tam otomatik atış özelliğine sahip olup daha büyük şarjör kapasiteleri(10/15), ve seri atışta silaha hakimiyeti kolaylaştıracak ön kabza (kundak) ile teçhiz edilmiştir. Fakattek sıra şarjör kapasitesine rağmen iyimser yaklaşımlı bu üretim yüksek miktarlarda olamamıştır.


1958 yılında ülkemizin meşhur düğmeli berettası model 70 geliştirilmiştir. Buna modelden ziyade spor ve eğlence amaçlı atışa yönelik, çok sayıda versiyonu olan silah serisi demek daha uygun olacaktır. Bütün 70 serisi silahlar çelik veya hafif alaşımdan imal aynı gövdeyi taşımaktadırlar. Değişiklik ise namlu boyunda, kabzada, şarjörde ve nişangahtadır. Çap olarak 7,65 B, 9mm Kısa ve 22 LR olarak üretilmiştir. Model 51’de alınan ateşleme mekanizması bütün modellerde aynı olmakla beraber spor maksatlı üretilenlerde horoz emniyeti çıkartılarak hafifletme yoluna gidilmiştir. Silahta yapılan tek önemli değişiklik ise emniyet düğmesinin daha fonksiyonel olan ve kullanışlı olan horozun hemen alt tarafına konumlandırılmış emniyet mandalı ile değiştirilmesi olmuştur. Diğer modifikasyonlar ise önemsiz olup üretimi kolaylaştırmak maksadıyla yapılmıştır.

1975 yılında 81 serisi silahlar iki modeliyle piyasaya çıkmıştır, 81 ve 84. bunlar 7,65mm ve 9mm kısa çapta yapıldılar. Bu silahlarda atıcıya getirdiği bir çok avantaj ve kullanım kolaylığı vardır. Bunlar çift taraflı emniyet mandalı ve solak atıcılarında kullanabileceği şarjör bırakma düğmesi sayılabilir. 1981 yılında silahların kalınlığını azaltan ve üstte taşımayı kolaylaştıran tek sıra şarjörlü 82B ve 85B geliştirilmiştir. Aynı zamanda ateşleme iğnesi emniyeti tüm modellerde standart hale getirilmiştir(B harfi de eklendi). Bu emniyet tetiğin tamamen çekilmeden ateşleme iğnesinin ileri doğru hareketini engellemektedir. 1982 yılında gövde hafif şekilde yeniden dizayn edilmiş ve ikinci bir “B” harfi bütün 81 serisi eklenmiştir. Aynı yıl 22LR çapta model 87 çıkartılmıştır. Bu silahın üzerinde çift B ibaresi yoktur ve ateşleme emniyeti de mevcut değildir. Fişek çıkartma tırnağında namlu dolu müşiri de yoktur.

Beretta 81 serisi silahların üzerinde çalışırken aynı zamanda 9mm parabellum çapta hem askeri hem de sivil kullanıma yönelik bir proje hazırlamaktaydı. 1976 yılında çıkarılan model 92 sivil ve askeri talepleri başarıyla karşılamıştır. İlk değişiklik İtalyan polis teşkilatının isteği üzerine yapıldı. Gövde üzerinde bulunan emniyet mandalı sürgünün sol tarafına alınmıştır. Bu emniyet horozla ateşleme iğnesini ayırarak horozun güvenli bir şekilde düşmesine müsaade etmektedir. 1980 yılında 92’nin daha gelişmiş versiyonu olan ve Amerikan silahlı kuvvetleri tarafından şekillendirilmiş olan 92SB ortaya çıkmıştır. Bu silahın en önemli özelliği ateşleme iğnesinin, tetik tamamen çekilmeden, herhangi bir hareketini önleyen emniyet sistemidir. Ayrıca emniyet mandalı çift tarafa konumlandırılmış, şarjör bırakma düğmesi de tipik Amerikan silahlarında olduğu gibi tetik korkuluğunun alt yanına, yine emniyet mandalında olduğu gibi solak atıcılara kolaylık sağlamak üzere çift taraflı olarak yerleştirilmiştir. SB modelinden yaklaşık 1 yıl sonra küçültülmüş kompakt yapısıyla üstte taşınması daha kolay olan bir modeli ortaya çıktı. 1983 yılında çift sıralı şarjör kullanan bu modele tek sıra şarjörlü ”Type M” katıldı. Bu sırada bu iki versiyonun İtalya pazarına yönelik olarak 7,65 para çapında olanları çıkartılmıştır. Çift sıra şarjörlüsüne model 98 diğerine model 99 adı verildi. Bunlar diğerleriyle bazı estetik detaylar ve kalibre hariç özdeştir. 1984 yılında Amerikan ordusu tarafından yapılan ve bir çok silah markasının yarıştığı testlerde 92SN-F modeli başarıyla çıktı ve Beretta emektar 45’lik Colt’un yerini alarak Amerikan ordusunun resmi tabancası olmuştur.

Beretta 10 Nisan 1985 yılında Amerikan ordusu ile toplam olarak 75,000,000 dolar değerinde 315,930 adet silah için bir kontrat imzalamıştır. Yine bu modelde pek üzerinde konuşulmak istenmeyen, gövde üzerinde yer alan bir çıkıntı sürgünün ikiye ayrılması durumunda tam hız atıcınıngözüne saplanmasını önleyen bir özellikte eklenmiştir. Bu özelliğin Amerikan başkanını koruyan korumaların güçlü ve sert 9mmP tabanca mermileriyle yoğun olarak yaptıkları atış antremanları esnasnında sürgülerin kırılması bazılarının da kanat takarak uçuşa geçmelerinden sonra eklendiği ifade edilmektedir.

Beretta 51A modeli ile edindiği deneyimi bu silah üzerinde tekrar hayata geçirmiş ve 93R adı altında tam otomatik model üretilmiştir. Bu silah özellikle özel kuvvetler ihtiyaçları için, makineli tabanca ve tabanca arasında kalan bir silahın yararlı olabileceği operasyonlar ve askeri pilotlar için geliştirildi. Bu silahın en önemli özelliği tek tek atış yapabilmesi yanında selektör vasıtası ile seçilebilen tam otomatik atış durumunda alışılmışın dışında oldukça yüksek bir atış hızına (dak.1,100 mermi) sahip olmasıdır. Tam otomatik atış hızına sahip tabancalarda yer alan hız düşürücü tertibatın muhtemelen bu silahta olmaması çok yüksek atış hızı ile beraber çok kısa sürede biten şarjör ve etrafa saçılan isabetsiz mermi dezavantajını da yanında getirmiştir.Otomatik atış konumunda silaha hakim olmayı kolaylaştırmak için katlanabilir dipçik ile tetik korkuluğunun hemen önüne yerleştirilmiş bir tutamaç ile teçhiz edilmiştir. Ayrıca namlu boyu uzatılmış ve etkili bir namlu ağzı freni ile de donatılmıştır.

Saygılarımla

Yazar:  PARTİKÜL [ 31 Eki 2016, 01:30 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın üstadlar, çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz lakin paylaşımlarınızı biraz da görsellerle desteklemiş olsanız süper olmaz mı?
Baretta modellerinden bahsediyoruz mesela; yok mu bunun fotografı?

Yazar:  strongarm [ 31 Eki 2016, 07:46 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Teşekkürler sayın çoti,


2P'li Walther'lerin ortaya koyduğu yeni yaklaşımdan, Beretta da uzak kalamıyarak 60'lı yılların sonlarından 1982'e kadar, marka
tutkunlarının neredeyse "İhanet" olarak nitelendirdikleri, aslında çok iyi bir PP uyarlaması olan, Model 90(Roma)yı geliştirip, Roma
polis kuvvetleri için üretmiştir. Ancak, pazardan gelen yüksek reaksiyon nedeniyle, zihinlerdeki "Beretta" imajı ile ters düşen bu
tabancadan vaz geçerek, aynı tetik özelliklerini, kendi bilinen yapılanması üzerinde devam ettirmeği uygun bularak M84 ve sonrası
modellere geçilmiştir.

Bu model ve diğer bütün Beretta'ların teknik özellikleri ve görseller için, http://www.berettaweb.com/Beretta%2090% ... a%2090.htm linkinden faydalanılabilir.


Saygılar.

Yazar:  çoti [ 31 Eki 2016, 18:26 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın Partikül,
yazıların görsellerle desteklenmesi sizinde ifade ettiğiniz gibi hiç şüphesiz en iyi yoldur. Vakit bulabildiğim bazı yazıları görsellerle desteklemeye çalışıyorum. Maalesef yazıların hazırlanması bile peyderpey süreyle uzunca bir zaman alıyor ve bazen görselleri eklemeye ne yazık ki fırsatım olamıyor. www.littlegun.info web sitesi beretta ve diğer markaların bir arada bulunduğu silahseverlerin istifade edebileceği güzel bir web sitesi orada hemen hemen tüm modellerin görselleri bulunabilir.

Saygılarımla

Yazar:  çoti [ 31 Eki 2016, 18:34 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın strongarm,

aslında Beretta kullanıcılarının beklentilerinin, sevdalısı oldukları bu markanın başkalarının izlediği bilinen yolardan ziyade, taklit edilecek ürünler ve yenilikler getirmesi yönünde olması, güçlü firma imajının yarattığı doğal bir beklenti olarak bu tarz ürünlere tepki olarak ortaya çıkabiliyor. Yine bu firmanın yaptığı mod 1 revolver yada diğer eski batı revolverleri her nekadar güzel olsalarda bende de benzer hisler uyandırıyor. Her ne kadar ticari olarak haklı olsalar bile beklentiler kendi özgün silahlarını görmek ve silah dünyasına olan katkılarını görmek yönünde.

Saygılarımla

Yazar:  strongarm [ 01 Kas 2016, 09:49 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın çoti,


Beretta, halen aile şirketi özelliğini koruyan en eski silah yapımcısıdır. Geçen asrın ilk onyıllarında, basit ancak sağlam ve pratik
bir otomatik imali düşünüldüğünde, sahra sökümü olarak Mauser 1910'u esas alan bir yapılanmaya uyarlanmış, daha sonraki
1922 modelinde, yöntemi çok tanınmayan Çek Tomiska'ya, onda mevcut olmayan, güvenlik mandalı üzerinden namlu tesbitli
şekle çevirerek, muhtemelen, horozlu bir modelde başarılabilecek en sağlam, basit ve kullanışlı tabancayı yapmış, üst yarısı
çıplak namlulu bu modelin nihai şekli M1934 ile imajını en yükseğe taşımıştır.

Basit geri tepmeli tabancaların hizmet silahı olarak yetersiz kaldığı görüldüğünde, sadece bu imajı korumak için, bütün diğer
markalar gibi Browning sistemini seçmeyerek Walther P38'in nisbeten basitleştirilmiş haline uyarlanan kuruluş, hayli pahalı olmasına
rağmen, bu arada Amerikan Ordusu Kadro Tabancası ünvanını da elde ederek bu yapılanmayı yirmibirinci asrın ilk on yılları yarısına
kadar sürdürmüş, daha ekonomik bir alternatif olarak döner namlulu Nickl modeli kilit sisteminde örnekler vermişse de, özellikle
populer olmaya başlayan ultra kompakt cep tabancaları kategorisinde, boyut ve maliyet sınırlamalarına ancak Browning kilidiyle
uyum sağlanabileceğine kanaat getirerek, PX Storm Ultracompact modelinde, imajının üzerine bir sünger çekip, müteveveffa
Browning'in ellerinden gıyabında pus ederek her büyük marka gibi alçalan namlulu sisteme geçmiş, aynı yoldan sırasıyla Nano,
Pico ve AMX örneklerini vererek, bir bakıma sıradanlığı kabul etmiştir.

Böylelikle;

Para veya en azından hayatta kalabilme söz konusu olduğunda, imaj ve prensiplerin geri plana atıldığının bir yaşanan örneğini
de Beretta vermiştir.


Saygılar.

Yazar:  musti [ 01 Kas 2016, 14:31 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Naçizane küçük bir beyan.

Eğer MKE den standart servis boy ithal tabanca almak isterseniz en iyi fiyat kalite kombinasyonu efsanevi Beretta F92 diyebilirim. Bu inançtayım. En azından yedek parça ve şarjör temininde diğer markalara göre daha rahattır. Oturmuş rafine biz dizayndır. Sahibini üzmez.

Ederi 1850 dolar.*


Resim

*Bir resmi rezaletimiz daha. Bir MKE klasiği. Devletin resmi kurumu devletin milli parası var iken , ülkede hala bir milli paranın değer sıkıntısı yaşandığı dönemde ederini TL yerine elin gavur parası ile beyan ediyor. Kırıkkale kadar üzerine taş düşsün mke.

Yazar:  AVCI [ 01 Kas 2016, 14:59 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Alıntı:
Naçizane küçük bir beyan.

Eğer MKE den standart servis boy ithal tabanca almak isterseniz en iyi fiyat kalite kombinasyonu efsanevi Beretta F92 diyebilirim. Bu inançtayım. En azından yedek parça ve şarjör temininde diğer markalara göre daha rahattır. Oturmuş rafine biz dizayndır. Sahibini üzmez.

Ederi 1850 dolar.*


Resim

*Bir resmi rezaletimiz daha. Bir MKE klasiği. Devletin resmi kurumu devletin milli parası var iken , ülkede hala bir milli paranın değer sıkıntısı yaşandığı dönemde ederini TL yerine elin gavur parası ile beyan ediyor. Kırıkkale kadar üzerine taş düşsün mke.
Beretta F92 değil, 92FS.

Hızlı manipülasyon sırasında el acıtan ve aniden kapanabilen emniyet manivelaları ve artık düşük ihtimal de olsa çatlayabilen namlu kilit bloğu dışında güvenilir bir tabanca sayılabilir.

*MKEK'de ithal silahların dolar üzerinden alınıp satılmasının nedeni; ithal silah şirketlerinin ücretlerini ürünü teslim alınca değil, satıldıkça peyderpey ödenmesidir. Bu nedenle de dolar kurunun oynamasından kaynaklı zarar edilmemesi amaçlanıyor.

Yazar:  azap5555 [ 01 Kas 2016, 15:40 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Alıntı:
Alıntı:
Naçizane küçük bir beyan.

Eğer MKE den standart servis boy ithal tabanca almak isterseniz en iyi fiyat kalite kombinasyonu efsanevi Beretta F92 diyebilirim. Bu inançtayım. En azından yedek parça ve şarjör temininde diğer markalara göre daha rahattır. Oturmuş rafine biz dizayndır. Sahibini üzmez.

Ederi 1850 dolar.*


Resim

*Bir resmi rezaletimiz daha. Bir MKE klasiği. Devletin resmi kurumu devletin milli parası var iken , ülkede hala bir milli paranın değer sıkıntısı yaşandığı dönemde ederini TL yerine elin gavur parası ile beyan ediyor. Kırıkkale kadar üzerine taş düşsün mke.
Beretta F92 değil, 92FS.

Hızlı manipülasyon sırasında el acıtan ve aniden kapanabilen emniyet manivelaları ve artık düşük ihtimal de olsa çatlayabilen namlu kilit bloğu dışında güvenilir bir tabanca sayılabilir.

*MKEK'de ithal silahların dolar üzerinden alınıp satılmasının nedeni; ithal silah şirketlerinin ücretlerini ürünü teslim alınca değil, satıldıkça peyderpey ödenmesidir. Bu nedenle de dolar kurunun oynamasından kaynaklı zarar edilmemesi amaçlanıyor.
92 FS ile 3000 ve yukarısı atış yaptım, 100 den fazlası +p+ seviyesindeydi, şu kadar söyleyeyim her attığımda geri tepmenin şiddetiyle el ayam acıyordu ve her seferinde namlu üstünden kilit bloğunu gözlemliyordum kırılmış mı diye, netice de yaptığım, fabrikanın da yapılmasını istemediği ve kırıma karşı uyardığı doğru olmayan bir kullanımdı.
Bundan başka standart fişeklerle 100.000 i deviren ve incelediğimde fazla hırpalanmamış FS 92 ler gördüm, bu 50 civarı silahtan kırıma uğrayanı görmedim.
Emniyet mandalını da uygun şekilde taşlayıp ovalleştirip hızlı doldurmada el acıtmayacak duruma getirdim ve mandalın kapanma yoluna da uygun ölçülerde neodmium mıknatıs koyarak hızlı çekimde kapanmasını önledim, tabi ki mandalın kenarı ve hızlı çekimde kapanması böyle tedbirler almadığınız durumda silahın güvenli kullanım seviyesini düşürüyor.

Yazar:  AVCI [ 01 Kas 2016, 16:06 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Alıntı:
Alıntı:
Alıntı:
Naçizane küçük bir beyan.

Eğer MKE den standart servis boy ithal tabanca almak isterseniz en iyi fiyat kalite kombinasyonu efsanevi Beretta F92 diyebilirim. Bu inançtayım. En azından yedek parça ve şarjör temininde diğer markalara göre daha rahattır. Oturmuş rafine biz dizayndır. Sahibini üzmez.

Ederi 1850 dolar.*


Resim

*Bir resmi rezaletimiz daha. Bir MKE klasiği. Devletin resmi kurumu devletin milli parası var iken , ülkede hala bir milli paranın değer sıkıntısı yaşandığı dönemde ederini TL yerine elin gavur parası ile beyan ediyor. Kırıkkale kadar üzerine taş düşsün mke.
Beretta F92 değil, 92FS.

Hızlı manipülasyon sırasında el acıtan ve aniden kapanabilen emniyet manivelaları ve artık düşük ihtimal de olsa çatlayabilen namlu kilit bloğu dışında güvenilir bir tabanca sayılabilir.

*MKEK'de ithal silahların dolar üzerinden alınıp satılmasının nedeni; ithal silah şirketlerinin ücretlerini ürünü teslim alınca değil, satıldıkça peyderpey ödenmesidir. Bu nedenle de dolar kurunun oynamasından kaynaklı zarar edilmemesi amaçlanıyor.
92 FS ile 3000 ve yukarısı atış yaptım, 100 den fazlası +p+ seviyesindeydi, şu kadar söyleyeyim her attığımda geri tepmenin şiddetiyle el ayam acıyordu ve her seferinde namlu üstünden kilit bloğunu gözlemliyordum kırılmış mı diye, netice de yaptığım, fabrikanın da yapılmasını istemediği ve kırıma karşı uyardığı doğru olmayan bir kullanımdı.

Bundan başka standart fişeklerle 100.000 i deviren ve incelediğimde fazla hırpalanmamış FS 92 ler gördüm, bu 50 civarı silahtan kırıma uğrayanı görmedim.

Emniyet mandalını da uygun şekilde taşlayıp ovalleştirip hızlı doldurmada el acıtmayacak duruma getirdim ve mandalın kapanma yoluna da uygun ölçülerde neodmium mıknatıs koyarak hızlı çekimde kapanmasını önledim, tabi ki mandalın kenarı ve hızlı çekimde kapanması böyle tedbirler almadığınız durumda silahın güvenli kullanım seviyesini düşürüyor.
Yaptığınız işlemleri gösteren fotoğraf atabilir misiniz? Son anki halini epey merak ettim.

Hatırladığım kadarıyla, ABD ordusunun Irak savaşında kullandığı 92FS'lerin kronik sorunu kilit bloğu kırımı idi. Ordu, bu sorunu Beretta'ya iletip üstesinden gelmiş, takip eden yıllardaki tabancalarda da uygulanan yeni teknikle yapılmış kilit blokları kullanılmıştı.

Yazar:  çoti [ 01 Kas 2016, 19:56 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın azap5555,
paylaşımınız ve verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Silahınıza gösterdiğiniz özenden, atış sayısını tutup, kondüsyonunu takip etmenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. +p+ tabir ettiğiniz fişekler mp5 mermilerimidir?
100.000 atım gören silahlarda namlu, sürgü , geri getirme yayı gibi her hangi bir parçanın değişip değişmediğine dair bir bilgi edinebildiniz mi acaba?

Silahınızda kullanım kolaylığı ve emniyeti için yaptığınız revizyonu bende merak ettim. Resimlerini paylaşırsanız bende görmek isterim.

Teşekkürler

Saygılarımla

Yazar:  azap5555 [ 01 Kas 2016, 23:59 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın AVCI ve sayın çoti;
Ne kadar uğraştıysam da resim yükleyemedim, forum kendi resimlerimizi yüklememizi kısıtlıyor sanırım. Yine de fotoğrafı anlatmaya çalışayım, sol taraf emniyet mandalının köşeli uç kısmını hassas şekilde taşlayarak yuvarlak ve ergonomik hatlara kavuşturdum ve böylece ani dolduruşlarda elin zarar görmesinin tamamen önüne geçildi. Yine sürgünün sol tarafındaki mandalın kapanma yoluna ki bu sürgü yüzeyinden 2 mm kadar içerdedir, buraya da yaklaşık o kalınlıkta ve oraya yerleştiğinde mandalın aşağı hareketine imkan vermeyecek güçlü neodmium mıknatıs tutturmak suretiyle mandalın kapanma durumu engellenmiş oldu, mıknatıs istenilen anda sivri bir cisimle alınabilir de, yaptığım şeye revizyon da diyemeyiz belki, çok basit ama silahın bu dezavantajlarını yokeden basit bir traşlama ve manyetik bir cisim kullanılarak mandalın kilitlenmesinden ibarettir. Bunun dezavantajı, fişek yatağı dolu iken emniyet mandalı ile horozu güvenle indirmek imkanı kalmadı, başparmak ile kontrollü şekilde indirilmez ve parmak tetikte ise horoz kaçarak fişeği patlatır, ona dikkat etmek ve horozun başparmaktan kurtulmasına imkan vermemek lazım, başka da bir dezavantajı yok.
Sayın çoti;
MKE yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılına kadar 9mm fişekleri, tabanca ve mp-5 olmak üzere iki çeşit üretiyordu, FS 92 bu tabanca fişeklerini kullandığında bazen boş kovan atmama durumu görülüyordu, bunun nedeni MKE nin o zaman tabanca için ürettiği fişeklerin aslında, dünya standartlarının altında basınç üretmesiydi, mp-5 fişeklerinde ise genellikle sorun çıkmıyordu, bu fişeklerde aslında +p olmayıp dünya standartı normal fişekler kadar basınç oluşturduğu için silah normal çalışıyordu. 2000 senesinden sonra MKE kendisinden beklenmeyen profesyonellikle tek tip dünya standardı 9mm fişeğe geçiş yaptı, bu kovan atmama, sürgüyü kuramama hadiseleri de ortadan kalkmış oldu. Kısaca mp-5 fişeği, standart 9mm parabellum fişeğidir, +p basıncı yoktur, bunu çok iyi biliyorum kullandığım için.
Benim kullandığımı söylediğim +p+ fişekler ise MKE üretimi olmayıp 2000 li yılların başlarında kullanma imkanı bulduğum, kullanma imkanı bulan herkesin de tetiğe basması ile oluşan yüksek basıncın, sürgünün geri hareketinin enerjisini büyük oranda muhafaza etmesi ile gövde üzerindeki sürgü durdurucu bloğa çarparak oluşturduğu enerjinin el ayasına transferi neticesinde oluşan acı hissi ile 'bu ne yav' diyeceği kadar kendini hissettiren, muhtemelen barut nevi, geometrisi ve miktarı farklı fişeklerdi.
100.000 i deviren FS 92 tabancalarda ise namlu, sürgü, geri getirme yayı, namlu kilit bloğu değişimi olmadı, silahları incelediğimde, böyle narin görünümlü ve hatta düştüğünde bile kırılabilecek hissi veren FS 92 lerin, sağlıklı çalışmalarına engel teşkil edecek düzeyde defarmasyon da oluşmamıştı, hele ki namlu aşınması yani 'çaptan düşme' hadisesi nerede ise hiç görülmediği gibi fabrikanın orjinal namlu içi krom kaplaması da olduğu gibi yerinde duruyordu.
Kendi silahıma gelince, gözlemlediğim arıza, tetik geri getirme yayının kırılmasıdır, bunun da fabrikanın sert yay kullanımı nedeniyle olduğunu ve arıza olarak bile belki değerlendiremeyeceğimi düşünüyorum, yaptığım boş tetik düşürme çalışmalarının milyon sayısını rahatlıkla devirmiş olduğu aklıma geldiği zaman.
Saygılarımla.

Yazar:  AVCI [ 02 Kas 2016, 00:09 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın Azap5555;

Resim eklemek için sayfanın altındaki "Hızlı Cevap" bölümünün alt tarafındaki mavi ile yazılı "Add image to post" bağlantısına tıklayıp, açılan sayfada da "Choose Images" bölümüne tıklayarak istediğiniz resimleri seçerseniz, resimlerin linkleri otomatik olarak cevap metni şeklinde düşecektir.

"Gönder"e basarak da mesajı gönderebilirsiniz.

Yazar:  azap5555 [ 02 Kas 2016, 00:51 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Resim

Yazar:  PARTİKÜL [ 02 Kas 2016, 00:53 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Çok ilginç.
Hiç böyle birşey görmemiştim.
Hocam, memleket neresi bu arada? Sizde kıvrak zeka belirtileri görülmektedir :)

Yazar:  azap5555 [ 02 Kas 2016, 00:56 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Resim

Birinci resimde mıknatıs dik konumda daha iyi anlaşılması için, bu resimde ise olması gerektiği konumda, emniyet mandalının ön kenarı da görüldüğü üzere traşlanarak ergonomik hale getirildi ama fabrika dizaynı gibi orjinal duruyor hatta orjinalden daha estetik geldi bana, sorunsuz olması bir yana.
Saygılar.

Yazar:  azap5555 [ 02 Kas 2016, 01:20 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın Partikül hocam, ülkemizde keşke 'kıvrak zeka' nın bir anlamı olsaydı, milli eğitim sistemi yüzünden, insanlar yeteneklerine göre istihdam edilmeyip, farklı yetenekteki insanlar farklı işlerle meşgul olmak zorunda kalıp, 'millet aya giderken' bizim insanlarımıza da bomboş, mesele bile olmayan meselelerle uğraşmak düşmüştür, şu anda bile birçok kritik alanda 'hızır idi, yunus idi' den öte bir durum yoktur iyice gözlemlediğimizde, ülkemiz maalesef, zengin yeraltı kaynakları bir yana zengin insan kaynaklarını da heba ederek ancak bu günkü gelişmişlik düzeyindedir.
Bu arada memleket Samsun, ülkemizin her yerinde teknik meselelere meraklı insanlar olmakla beraber, değiğim gibi ar-ge ve üretim sahasında olamadıkları için ve bu mili eğitim sistemi ve çarpık bürokratik yapılarla da bundan sonra da olamayacağı için içinde bulunduğumuz gelişmişlik düzeyi bunda öteye gidemez, bunun tersi olsaydı, Türkiye bu kadar kaliteli insan ve hammadde kaynağıyla eminim gerçekten süpergüç olurdu.
Saygılar.

Yazar:  çoti [ 02 Kas 2016, 16:39 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayin azap5555,
Her hangi baska bir mahzur olusturmuyor ise cok pratik bir cozum olmus. Taslama isciligide profesyonelleri aratmiyor.

Saygilarimla

Yazar:  azap5555 [ 04 Kas 2016, 16:55 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın çoti;
Tek mahzuru, daha önce de dediğim gibi, emniyet mandalı mıknatısla kilitlendiği için kurulu horozu mandal ile indirme imkanı kalmadı, elle indirilmek istendiğinde horozun kaçmamasına dikkat edilmeli parmak tetikte iken iğneye vurmaması için, bu haliyle bu silahta gereksiz ve hatta mahzurlu gördüğüm emniyet mandalı da adeta yok durumundadır.
Bununla beraber Beretta firması mandalın geometrisini değiştirip, kapanma basıncını arttırırsa ve mandal kapalı konumda kalmayacak şekilde tasarlanırsa bu mahzurlar ortadan kalkacaktır ve mandal artık zaten gereksiz olan 'emniyet mandalı' olmayıp, gerekli olan horoz indirme mandalına dönüşecektir.
Firmanın bu değişiklikleri yapması için de hakikaten uzmanlaşmış, silahın nasıl güvenle taşınıp güvenle kullanılacağını bilen kişileri dinlemesi gerektiği ortadadır.
Firma bu silahta, mandal ile ilgili değişikliği yaparsa, gövdede Beretta ya yakışır kalitede hafif ve dayanıklı polimer malzeme kullanırsa günümüzde de kurumlar ve şahıslar tarafından en çok tercih edilenler kategorisine tekrar dahil olacağı fikrindeyim.
Bununla beraber firma hakkında, paraya ihtiyaçlarının kalmadığını ya da ar-ge biriminin ehil insanlardan oluşmadığını ve bir ihtimal de ehil olmakla beraber halk deyimiyle 'yattığını' düşünmekteyim.

Yazar:  azap5555 [ 04 Kas 2016, 17:11 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın çoti;
Ayrıca taşlama işçiliği ile ilgili sözlerinize teşekkürler, biraz tecrübe biraz el yatkınlığı ile her silah meraklısının yapabileceği düzeydedir, silah imalat firmaları içinde de sanat eseri duygusu yaşatan neredeyse hatasız yüzey işçiliği ile Beretta ya sempatim ve saygım vardır
Saygılar.

Yazar:  çoti [ 05 Kas 2016, 14:10 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayin azap5555,
horozu kurulu durumdan kurtarir kurtarmaz tetikten parmaginizi cekmeniz durumunda igne emniyeti kazaen horozu kacirmaya karsi bir guvenlik sunacaktir.

Saygilarimla

Yazar:  azap5555 [ 05 Kas 2016, 23:10 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Haklısınız sayın çoti, horoz kurulu durumdan kurtulur kurtulmaz parmak tetikten çekildiğinde iğne kilit bloğu tekrar eski yerine dönüp iğneyi bloke etmekte ve horoz iğneye vursa dahi iğne hareket edemeyip kapsüle darbe yapamamaktadır, daha öncesinde ise inmeye devam eden horoz ikinci çentiğe takılıp iğneye takriben 5 mm mesafede duracaktır.
Mevzu güvenli silah kullanımı olunca, yapılacak uygulamanın mümkün olduğunca basit olması, her türlü psikolojik ve fiziksel zorlamalarda da kafa karışıklığı yaşatmadan en az hareket ile gerçekleştirilmesi, yaşanılan tecrübeler gereği tercih sebebi olmalıdır, bu durumda ve horoz indirme butonunun yokluğunda, horoz tek harekette ve kontrollü olarak indirilirken zihnin başka hareketleri düşünüp uygulamaya koymak için efor sarfedip konsantrasyonun azaltılmaması, geri dönüşü mümkün olmayan hataları engeller diye düşünüp, şahsen tercihimi, silah konusunda ana prensip olan 'basitlik ve güvenilirlik' ten yana kullanmayı tercih ediyorum.
Saygılarımla.

Yazar:  brownbess [ 21 Ara 2016, 20:24 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Beretta'nın Px4 döner namlulu tabancası çok övülüyor. Döner namlulu sistemin çok avantajları olduğu söyleniyor. Ben çok ilgili olmasam da, bu bilgileri ehline sunmak istedim, belki faydalı olur.

***
Rotating barrels do a couple of good things:

The barrel rotates opposite the rifling, so the bullet's spin actually fights the slide's recoil.

The action is as simple as a tilt barrel - no additional locking blocks.

Non-tilting barreled actions are more feed reliable than the Browning system because they require no tension between a feed ramp and the breechface to insure the case rim ends up under the extractor. With in-line barrels, rounds are fed directly into the bore and ejected straight back without much chance of catching the next round's case rim. A superior feeding system.


So you get a gun that feeds like a Beretta 92, but is tougher than a locking block design and as simple as a Glock or Sig top end. The only real downside is that it is a little harder to get a really snug barrel fit than a Browning type (but accuracy is usually excellent all the same) and the slide tends to be wider due to the locking ears sticking out of the barrel.


Of interest, this is one of the oldest systems, going back to the 1910 Steyr 9mm. The MAB pistol also uses a rotating barrel, but is a different system. It is delayed blowback, with a non-recoiling barrel. The Beretta, like the old Steyr, is recoil operated.

***

Yazar:  strongarm [ 23 Ara 2016, 07:22 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Teşekkürler sayın brownbess,

Aslında alıntı yaptığınız kaynak, döner namlulu kilit sistemi hakkında detay değil, konuyla ilgilenen kişilerin çoğunun vakıf olduğu
genel bilgileri tekrarlamış denilebilir.

Bu kilit sisteminin otomatik doldurmalı tabanca tasarımında ilklerden olduğu doğrudur. Ancak başlangıç modeli, 1910 Steyr değil,
çok öncelerden, 1896 tarihlerinden Karel Krynka tasarımı Roth örnekleridir.

Sistemin ileri sürülen avantajlı taraflarından biri de, namlu rotasyonu sırasında, zamana dağıtılarak azaltılan doğrusal hızının kesin
bir darbeden daha az sademe vererek hissedilen geri tepmeyi azalttığı vakıasıdır.

Öte taratan, alçalan namlu sistemine kıyasla daha güvenilir besleme verdiği iddiası şüpheli addedilebilir. Zira, Browning türü sistemi
havi tabancalarda namlunun yükselerek kilitlenmesi, beslemeyi takiben ve çok kısa , net bir aralıkta oluşmaktadır. Ayrıca, boşaltma
esnasında, sürgüye açılı olarak alçalan namluda, diğer düzenlerde olmayan, "Güçlü başlangıç çıkartma zorlaması" vakıası mevcuttur.
Dahası, çoğu doğrusal namlu hareketli tabancada hayli ince olan ateşleme pimi yuvası ve ejector kanalı arası metal kütle, bu örneklerde
zorunlu düşey aralık nedeniyle zengin ve güçlü yapıdadır. Filvaki, teorik olarak, atış hassasiyeti yönünden döner ve benzeri doğrusal
hareketli namlulu sistemlerin avantajlı durumu olduğu bir gerçektir.Saygılar.

Yazar:  çoti [ 23 Ara 2016, 21:34 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın strongarm,

Döner namluya benzer şekilde, ancak farklı olarak kilitlenmeyi namlu arkası dönen kapak takımı/kama ile sağlayan silahlar 70 li yıllarda AMP, Wildey gibi yarı otomatik el silahları için çok güçlü sayılabilecek çaplarda yapılan tabancalarda oldukça popülerdi. Kapak takımında rotasyonel hareketle kilitlenmeyi sağlayan, gazla yada farklı çalışan sistemlerin el silahlarında ilk örnekleri hangileridir. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

saygılarımla

Yazar:  strongarm [ 26 Ara 2016, 08:43 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın çoti,

Dönü hareketiyle kilitten kurtulma eyleminin iki ana elemanı, namlu ve kapak unsurlarının farklı işlevlerine değinen akılcı
sorunuz için teşekkürler.

Tek elle kullanılabilen ateşli silahların ilk örneklerinin yer aldığı, yirminci asrın beş altı yıl kadar öncelerinde, özellikle gelişmenin
çeşitlerle görüldüğü Avrupa kitasında, populer olan mükerrer atışlı omuz silahları, dönerek namludan ayrılan sürgülü türde
idiler. Bu kıta ülkeleri ve onların sömürdüğü diğer kara parçalarında yoğunlukla yaşanan savaşlarda, askerin her ahvalde atış
gereğine en uygun hizmeti, bu tür kilit düzenli, yani mekanizma kollu tüfeklerin sağlayabildiği görülmüştü. Otomatik dolumlu
tabanca yapılandırmalarının ilkleri de, tüfeklerin adeta küçültülmüş örnekleri şeklinde ve bu kilit düzenleri ile vukubulmuştur.
Yani, ilk geri tepme gücüyle dolum veren tabancalar, Avrupa'da, aynen mekanizma kollu bir tüfek gibi, önünde namluyu,
ardında kapak takımını, ateşleme elemanları ve fişek haznesini içine alan bir gövde veya namlu geri uzantısını taşımakta,
ateşleme sırasında basıncın en yüksek anında kapağı namluya bağlı tutmak için de, aynen tüfekler gibi, ancak, geri tepmeyle
alınan devinim esnasında çeşitli kam düzenleriyle namludan dönerek kurtulan sürgü yapılandırmalarını haiz idiler.

Amerika kıtasındaki gelişme, oradaki hareketli sivil yaşamda populer olan levyeli tüfeklerin esas yapılanması olan mafsal kilit
düzeninde, ancak yine bir Avrupa'lı olan Hugo Borchhardt tarafından, yine küçültümüş tüfek yapılandırması esas alınarak
gerçekleştirilmiştir. Filvaki, hemen arkadan gelen John Moses Browning yapılandırmalarında bu yaklaşım mevcut değildir.

Gelişmenin kaynağı addedilebilecek Avrupa'da, Alman Mauser Biraderler ve Ferdinand Mannlicher dışında, İngiliz Gabbet Fairfax,
Avusturya'lı Andreas Wilhelm Schwarzlose, Çek asıllı Karel Kyrnka ilk tabanca örneklerini tamamen geri tepmeyle hareket
eden namludan dönerek ayrılan kilitli düzenli kapak yapılandırmalarında vermişlerdir. Özellikle Kyrnka tasarımları, muhtelif
kuruluşlar tarafından, Roth, Steyr, Sauer ve Frommer markalarında gerçekleşmiştir.

Fairfax'ın örneği, fazla üretim görmeyen, hantal, uzun geri tepmeli "Mars" tabancasıdır. Çok parçalı, üstelik karmaşık yapıda
olan bu silah, çok düşük olan atış konforu refakatında ve değişik pazarlama girişimi nedeniyle, geç üretim görmüş, populer
olamamıştır.

Schwarslose'un örneği, 1898 yılında üretim görmüş, çok elverişli yapılandırmasına rağmen, tasarımcının daha yoğun çalışma
verdiği makinalıtüfek pazarlamaları nedeniyle, daha önceden kullanıcılara sunulan Mauser C96 karşısında rekabet edemeyerek
üretimden kaldırılmıştır. O devirde imalat safhasını görebilen döner kapak düzenli, kısa geri tepmeli tek tabanca budur.

Döner sürgülü kilit sisteminin kullanılabilir örneklerini yaşatmak Karel Kyrnka'ya, Roth, Sauer, Steyr ve Macar Frommer
kuruluşları üretimleri refakatında, 1897-1910 seneleri arasında, tamamı uzun geri tepmeli düzende nasib olmştur. Aynı kişi,
Steyr 1907 modelinde, dönerek kilitten kurtulma işlevini namlu üzerinde uygulayarak daha sonraki yaklaşımların ana
platformunu oluşturmuş, daha basit yapılandırmayı havi namlu, karmaşık kapaktan az bağlantı ve form gerektirdiği için tercih
edilen eleman haline gelmiştir.

Patent arşivlerinin tetkikinde, üretim görmeyen çok çeşitli yapılandırmalara rastlamak mümkündür. Zikredilen örneklere,
herkesce tanınma, kullanıma intikal edebilme esası ile yer verilmiştir.


Saygılar.

Yazar:  çoti [ 28 Ara 2016, 10:04 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Teşekkürler sayın strongarm.

Saygılarımla

Yazar:  azap5555 [ 28 Şub 2017, 19:36 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Beretta Tabancalar

Sayın üstadlar; beretta fs 92 nin sabitlenmiş halde isabetlerinin, ne kadar uzaklıktan ne kadar dağılım yaptığı ile ilgili teknik veri mevcut mudur? Mevcut ise nereden ulaşılabilir?
Saygılar.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC+03:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/