TRMilitary

Tam Bağımsız Türkiye için Yerli Savunma Sanayii
Zaman: 23 Oca 2018, 12:47

Tüm zamanlar UTC+03:00


Üye alımı belirsiz bir tarihe kadar kapatılmıştır,mail yolu ile ve ya sosyal hesaplar üzerinden taleplerde bulunmayınız.

Resim
LoadingYeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 28 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 16 Tem 2012, 09:00 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Merhabalar,
15 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile USPTO,de Vladimir Georgiev Peev adına, 8176836 tescil numarassı ile
bir patent yayınlandı. Başlık olarak, "Kısa Tetikleme Dönümlü Çift Hareketli Sistem" tanımı münasip
görülen bu yaklaşımın, Amerikancası, "Double Action Short Reset Triger System".

Vladimir, bir Bulgar vatandaşı ve memleketinde ikamet ediyor. Patent muhtevasından, dokuz yıl
önce, hemen hemen aynı işlevde, ancak, değişik yapılandırmaya sahip ikinci bir tesçil daha aldığı
anlaşılıyor. Farklılığın nedeni, o zamanlar, Glock Patent Haklarının henüz hala yürürlükte olması.
Zira, tetik ve sahra söküm düzeni dışında, her iki patentte yer alan tabanca, bilinen, Gaston tertibi.

Vladimir G. Peev, muhtemelen, silah meraklısı ve Glock tasarımı yörüngesinde zihni çalışan amatör
bir teknisyen. Düşünce ürünlerini, sınai mülkiyete bağlayarak gelir temini hayalleri olan, ancak
daha buna ulaşamamış bir kişi.

Mamafih, özellikle “Tetiklenme Dönümü=Reset” yaklaşımının çok populer olduğu bugünlerde,
tanımın üzerine basarak isimlendirdiği yeni patenti, önemli bazı hususlar yanında, ilgilenen her
kişiye referans olabilecek bazı mesajlara yer veriyor.

Bunlardan ilki, taklidin dahi, bazı incelikler farkedilerek küçük değişikliklerle yapıldığında, esas
üründe mevcut olmayan, ancak aranılan vasıflar sunabileceği,

İkincisi ise, her ne olursa olsun, getirilen yeniliğin, yalnızca, kendi özellikleri ve işlev sınırlarında
tanıtımının, kullanıcılar tarafından daha anlaşılır olacağı.

Sayın Vladimir'in, patentinde yer alan tabanca, söküm mandalı dışında, tüm parçalarda, form olarak
Glock ile aynı. Ancak Yoldaş, beyninin fosforlarını heba ederek öyle değişikler yapmış ki, Herr
Gaston dahi, bunlara talip olabilir. Zira, parça form ve yerleşimi hemen hemen aynı olmasına
rağmen, işlevleri çok değişik ve talep cezbedebilir nitelikte. Glock Patent Süreleri dolduğu için,
her girişimci, bu yapılanma üzerine yeni ekler getirebilir ve böyle bir yaklaşım, gelişmenin esası
niteliğinde kabul görür. Bu bakımdan, Vladimir G. Peev'in çalışması, taklid olmasına rağmen yine
asalet sahibi bir yeniliktir.

Konuya ilgi duyacak kişilerin aklına öncelikle, çift hareketli tetik sisteminin, kısa tetiklenme dönümü
ile ne alakası olacağı gelecektir. Bilindiği gibi, özellikle iğne ateşlemeli grupta, bu tip yapılandırmalar,
tetik kolu itişiyle tam kurulu duruma taşınan darbe elemanını, gövde üzerindeki bir kam düzeni vasıtası
ile serbest bırakan ve geri tepme ile sürgü içinde hareket eden ateşleme iğnesini, bu süre zarfında, tetik
kolu, irtibatta olduğu saptırma elemanı en alt düzeyinde bulunduğundan, tekrardan yakalama imkanı
olmayan, ikinci bir çekiş için, tetiğin bırakılarak en ileri duruma ulaşmasının beklendiği, bundan dolayı,
en uzun tetiklenme dönümüne sahip mekanizmalardır. Genelde, bilinen anlamda, tetik ve darbe elemanı
bağlantısını kesen bir disconnectör taşımazlar. Zira, tetik çekilmesi haricinde, ateşleme iğnesini kurulu
durumda muhafaza etmek söz konusu değildir.

Glock, aynen çift hareketli düzenler gibi, ateşleme iğnesi ile irtibatı, tetik kolu üzerindeki bir uzantıyla
sağlamaktadır ve onlardan farklı olarak bu azasını, darbe elemanını yarım kurulu durumda muhafaza
için de kullanmaktadır. Bu nedenle tetik çekildikten sonra, ateşleme iğnesinin sürgü ile ileri gitmeyip
tetik kolu ile irtibatta kalmasını sağlayan bir disconnector de taşımaktadır. Ancak, tetik kolu, düşünülen
yapılandırma gereği, serbest bırakıldığında öne doğru, en ileri konuma değil, tam tersi, en geri duruma
taşıyan, çekmeğe çalışır türden, kolay kırılabilir bir yaya sahiptir. Bu nedenle, kendiliğinden, ateşleme
iğnesi irtibat ayağı önüne geçip, onu ikinci bir çekişe alamaz. Diğer bir ifade ile, gerçek anlamda, çift
hareketli bir işlevi yoktur. Ancak, çekili durumda tutulan tetik, bağlantıda olduğu tetik kolunun, sürgü
hareketiyle etkinleşen bağlantı kesiciyle, onun üzerindeki saptırma elemanı en alt seviyesinden kurtarılıp
en üste, ateşleme iğnesi yolu üzerine salınması nedeniyle tekrardan, kurulu durumda darbe elemanını tutup
çok kısa bir geri hareketle ileri durumda sürgü refakatında, yeniden ateşleme durumuna alabilir. Yani,
tetiklenme dönümü, bilinen çift hareketli düzenler gibi uzun aralıklı değil, kısadır.Öte yandan, oldukça
hafif tetik çekişi ile yarım kurulu halden tam kuruluya taşınan ateşleme iğnesinin, namluda mermiyle
taşıma durumunda, istenmeyen müdahalelerle serbest kalmaması için, tetik, iğne ve onları irtibbatta
tutan tetik kolu üzerinde, otomatik çalışan üç tane güvenlik düzeni taşımaktadır. Glock Tetik düzeninin
avantajlı tarafı, sürgü hareketi ile irtibatlı olarak, her atış sonrası, tetik kolu saptırma elemanı olarak da
çalışan disconnectörü, bir sonraki çekiş için etkinleştirmesidir. Kısa tetiklenme dönümü için şart olan bu
yapılanmayı, sadece tetik kolunu aşağı alarak darbe elemanı ile irtibatını kesen, saptırma elemanını
sabit şekilde gövde üzerinde taşıyan, büyük çoğunluktaki diğer düzenlerde görmek mümkün değildir.

Yoldaş Vladimir, muhtemelen, basitlik ve sağlamlığına hayran olduğu Glock'u eline alıp, yukarıda
zikredilen özellikleri, tesbih taneleri misali ardarda dizdikten sonra, şöyle düşünmüş olmalıdır:

“Ben bu Gaston adamının en arkadaki çekmeğe çalışan kırılabilir yayını iptal edip, tetik yayını, önde
basit bir torsiyon türüne tahville, tetik kolunu her daim ileri itecek şekle çevirsem, onunla beraber, şu
plastik housing üzerindeki, güvenlik rampasını falan silsem, tetik kolunun daha ileri gitmesini sağlasam
ne olur...Böylelikle;

Tetik kolu, artık tetik bırakıldığında en ileri konuma, ateşleme iğnesinin irtibat ayağı önüne bile
geçeceğinden, sistem çift haraketli hale gelir, adam gibisinden ikincil veya mükerrer vuruş özelliği
kazanır.

_ Dahası, ateşleme iğnesi, namluda mermi taşımada bile, sıfır kurulu halde, üstelik Gaston'un
yaptırdığı gibi, yüzer durumda, yani, ancak aldığı hareket enerjisi ile kapsüle ulaşır durumda olduğu
için, ne ateşleme iğnesi, ne tetik emniyeti, ne de güvenlik rampası gibi ek düzenlere ihtiyaç kalmaz.
Bunlardan ilk ikisi, fazladan parça demektir. Tasarruf sağlanır.

_ Disconnector, kurulu durumda ateşleme iğnesini, tetik koluna yükleyebilir, tetik geride çekili halde
tutulursa, çok az öne hareketle yeniden disconnectörün saptırma ayağı ile irtibat sağlayabilir ve Glock
kısa tetiklenme dönümünü de muhafaza etmiş olurum. Ancak bunun için, atışı takiben, tetiğin geride
tutulması şart olacaktıır.

Yayınlanan patent, Sayın Vladimir'in aklındaki değişiklikleri projelerdirerek, en az Glock kadar
sağlam, iki güvenlik parçası eksiği ile, ondan daha basit ve ucuz, onda olmayan ikincil vuruş özelliğine
ve onda mevcut olan kısa tetiklenme dönümüne sahip bir tabanca tasarladığını göstermektedir.

Görüldüğü kadarı ile, silahın, standart Glock'a göre dezavantajı, sahra sökümü sırasında, tetik çekimi
işini, sürgü gövdeden ayrılana kadar sürdürmektir. Mamafih, bu, tetik ağırlığını artırmak için New York
Trigger uygulamasını seçenler yönünden, yadırganacak bir vasıf addedilemez, zira aynı tatbikat onlarda
da mevcut bulunmaktadır.

Yoldaşın tabancası, tetik her atışta serbest bırakılması halinde, devamlı aynı ağırlık ve salınımda çift
hareket çekişi taşımakta, tetik geride tutulup hafif öne alınması ile, tetiklenme dönümü, yani “Reset”
özelliğini de aynen aslı gibi devam ettirmektedir.

Kim nasıl düşünürse düşünsün, Vladimir G.Peev, bir asılı kopya edip onun parça ve formunu kullanarak,
onda olmayan vasıfları havi, bazılarına göre tercih unsuru addedilebilecek bir yenilik çıkarmıştır. Akıl
kullanarak taklidle nerelere varılabileceğini göstermiştir. Bunu, bir bakıma, uzakdoğu dövüş sporlarının
esası olan, “Rakibin gücünü ona karşı kullanmak” yaklaşımına benzetmek de mümkündür.

Patentin hatalı tarafı, Glock'ta çok kolay değiştirilebilir olan tetik ve disconnectör gruplarının ağırlıklı
olarak ele alınmamış, tanımın onlar üzerine yapılmamış oluşudur.

Patente potansiyel taliplerin büyük çoğunluğu, metni okuyup kafa çalıştırarak neticeye varacak kadar
arif olan kişiler değildir.Dolayısı ile, tüm tabancadan hareketle, tanım olarak seçilen başlık ne olursa
olsun, çok küçük farklarla formları aynı, işlevleri çok farklı parça ve gruplara inecek, sadece onları imal
edip takım halinde, zaten sahip oldukları Glock'lara takacak veya ileride bir alterrnatif olarak alıp muhafaza
edecek müşterilere satmayı akledecek seviyede değildirler. Patent dairelerinden tescil alıp, yıllarca alıcı
bulamıyan çok kıymetli buluşların akıl almaz hacmi, bunu teyid etmektedir.

Kullanıcı yönünden, sayın Vladimir G. Peev'in getirdiği yenilik, düşünüldüğünde, son derece değerlidir.
Normal ahvalde, çift hareketli tetik, ortalama bir silah sahibinin istediği güvenliği temin ederek, namlu
yüklü ve emniyetli şekilde taşımaya izin verecek, profesyonel kişiler, tetiği, ikinci atıştan sonra, hiçbir
ikinci müdahale gerekmeden, geride çekili tutarak, kısa tetiklenme dönümü özelliğini kullanabileceklerdir.
Sayın Vladimir'in, yalnızca Glock yapılandırmasını esas alarak tasarladığı ve tescil ettirdiği bu sistem, aslı
anlaşıldıktan sonra, muhtemelen, aynı yarım kurmalı ya da DAK veya LEM gibi, güvenliğe endeksli,
yeni bir ekol olarak, değişik formlarda da tekrarla yaygınlaşacaktır.

Üretici mantığı ile düşünüldüğünde, Sayın Vladimir'in buluşunun cazibesi inkar edilemez. Glock sahibi
kişilerin çoğunluğu,, sadece tetik, tetik kolu ve arkada ejectör/disconnectör taşıyıcı plastik housingden
mürekkep iki grubu değiştirerek ve bunu istediği zaman tekrar çıkartarak, bir anda Glock'tan Walther99
benzeri sisteme geçiş veya tersini yapabilecektir. İmalatçı yönünden adeta “Ciklet Parası” maliyetindeki
bu aksam, ne kadar pahalı satılırsa satılsın, tabanca fiatının cüzi fraksiyonlarından ileri gidemiyecektir.

Umulur ki, yoldaş Vladmir'in buluşunu farkedip üretime alacak ve Glock'culara değişik bir alternatif
sunacak kişiler çıkar.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 17 Tem 2012, 16:53 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 17 Tem 2012, 16:48
Mesajlar: 842
Konum: Merzifon
Yaş: 43
Sayın strongarm, izin verirseniz bu yazıyı www.tabancatufek.com sitesinde de yayınlamak isterim. Alıntının kaynağını belirterek elbette.

Saygılar.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 17 Tem 2012, 17:42 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın Merzifonlu,


Yayınlayabilirsiniz. Son tetkiklere göre, Karadağ'da, bir kuruluş, "Tara" adı ile, patent içeriğindeki tabancayı
imal edip satışa sunmuş görünüyor. Tabanca, fazladan, ateşleme iğnesi pasif emniyeti yanında, tetik düşürmeden
sahra sökümü imkanlarını da içeren yapılanmalara yer vermiş. "Tara-perfection.com" şeklinde ararsanız bulabilirsiniz.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 18 Tem 2012, 09:41 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Merhabalar,
Görülen o ki, sayın Vladimir yoldaş, yaklaşık on yıl kadar önce başlattığı, beyin fosforunu paraya çevirme çabalarının
neticesini, patent haklarını, Yeni Karadağ Cumhuriyetindeki bir kuruluşa lisanse ederek, gerçekleştirmiş.

"www.tara-perfection.com" Linki ile ulaşılabilen müessese, roket ve havai fişekler, mezkur tabanca ve M16 türü bir
tüfek imalatı yanında, her tür araştırma geliştirme yardım ve çalışmalarını da çıkartabilecek şekilde yapılandırılmış.

Bir zamanlar hükümranlığımız içinde olan şu küçük devletin, çok kısa süre içinde ulaşabildiği yeri takdir etmemek mümkün
değil. Bu, biraz da küçüklüğün getirdiği bir cevvaliyet olsa gerek. Müessesenin, ileride başarılı olup olamıyacağını bilmek
tabii ki çok zor, ancak, işin yarısını, yani başlamayı, başarabilmişler.

"Tara Groub", patentte yer alan tabancanın tamamını yapıp pazarlamayı düşünmüş. Daha sürüm yapabilecek, Glock
tabancalar için, değişim setini, görüldüğü kadarı ile hiç düşünmemiş.

Öte taraftan, yapımı gerçekleştirilen tabanca, tüm şartlar eşit olsa bile, Glock'a üstünlük çıkartabilecek bir yapılanmada
değil gibi görünüyor. Zira;

- Plastik gövde içine, sürgü kılavuz raylarını da havi, Steyr M Serisi, veya Caracal benzeri, ikinci ve çelik bir şasi
yerleştirilerek tabancanın ağırlığı artırılmış,

- Glock Servis El Kitabında, sarahaten zikredilen, "Ateşleme iğnesi Pasif Emniyetinin, bir darbe güvenliği olmayıp, plastik
gövde içine enjeksiyon işlemi sırasında tesbit edilen, sürgü kılavuz raylarının, binde bir ihtimalle, yerini terkederek,
kurulu durumda darbe elemanı ve takılma dişi irtibatını aşırı aralayarak, istenmeyen bir ateşlemeye sebep olmaması
için konulduğu" gerçeğini kaale almadan, yine bir, "Darbe Emniyeti" imiş gibi, eklenmesi ihmal edilmemiş. Çelik şasi için
böyle bir ihtimalin mümkün olmadığı akla getirimediği gibi, özellikle DAO bir tetik sisteminde, her daim, ateşleme iğnesi
kurma ayağı önünde olacak, takılma dişinin, zaten yeteri güvenliği sağlayabileceği akla getirilmemiş. Mamafih, ABD
ihracatı düşünülerek, o ülkenin sıkı ithal düzenlemeleri arasında, tabancalarda, özellikle, ateşleme iğnesi emniyetinin
hemen hemen kesinlikle istendiği düşünülerek, "Teftiş Fırçası" niteliğinde bir uygulama olduğu da söylenebilir.

- DAO ve İğne Ateşlemeli sistemlerde, sahra sökümü için, tetik çekilip, o şekilde tutulmadıkça bir sorun olan, iğne önünde
yer alan takılma dişi vakıası için, oldukça karışık bir yapılandırmaya yer verilmiş. Müessesenin uzak plan parça resimleri
tablosundan anlaşılabildiği kadarı ile, yine Glock benzeri bir sökme kanadı, dönerek, muhtemelen hem tetik kolunu
alçaltan, hem de sökme kanadını aşağı çeken bir mekanızma ile irtibatlandırılmış. Bu şekilde, tetik çekilmeden sahra
söküm imkanı elde edilirken, parça aded ve karmaşıklığı artırılmış,

- Glock'ta plastik, ejector ve disconnectör taşıyıcısının bir mütemmim cüzü olan, güvenlik rampası, DAO sistemde gerek
olmadığı için kaldırılmış, ancak, disconnectör tesbiti ve tetik kolu kılavuzu için, fazla çözüm arama zahmetine gerek
duyulmayıp, çelik şasi içinde, ayrı bir plastik taşıyıcıya yer verilmiş.

Bu uygulamaların yanında, zaten normal bir kullanıcı için anlaşılması zor, belki de gereksiz olan, Reset= Tetiklenme Dönümü
kavramı da yeterince tanıtılmadan, onu taşıyan komple bir yapım talebe sunularak, tabancanın, Glock karşısında, tüm
şartlar eşit olsa dahi, şansı azaltılmış.

Daha önce bahsedilen, "Glock Değişim Setleri" yapımını realize edecek, başka müteşebbislerin lisans haklarını alıp üretime
başlaması, sistemin tanınması ardından, belki de tabancanın şansı artabilecektir.

Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 02 Ağu 2012, 23:57 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 28 Tem 2012, 14:51
Mesajlar: 130
Yaş:
sayın strongarm müsadenizle size birşey sormak istiyorum başlıkla alakası olmayan..

akdal ghost için ne düşünüyorsunuz ? glock ve bu silahın standartında mı ?

_________________
'' Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık. '' Ziya Paşa

Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 03 Ağu 2012, 00:09 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 18 Tem 2012, 01:47
Mesajlar: 1004
Yaş:
http://www.google.com/patents?id=pvUPAg ... &q&f=false

Patentin kendisine buradan ulasabilirsiniz. Sanirim patentin sahibi Bulgar.

_________________
Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 03 Ağu 2012, 07:25 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın arcanus,Paylaştığınız link için teşekkürler.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 03 Ağu 2012, 08:10 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın cevdeath,
Eski site muhtevasında "Akdal Ghost" ile ilgili gayet mufassal bir makale mevcuttu. Ancak, şimdi buna
ulaşabilmek , maalesef mümkün değil.


Kısaca ifade etmek gerekirse;


"Akdal" kuruluşu, yurdumuzda, av tüfeği ve kuru sıkı tabanca imalatının öncülerinden, gerçekten ileri
görüşlü, yeniliksever, atılımcı bir müessese idi. Bilindiği kadarı ile, Arap ülkelerinden birine, söylentilere
göre, gayrikanuni silah satışı nedeniyle sahipleri tutuklandı ve çalışmaları sona erdi. Halen böyle bir firma
bulunmuyor.

Müessese, yurdumuzu bir yana bırakın, Dünya ulusları arasında neredeyse ilk olarak, Glock taklidi bir
tabanca yapımına soyundu. Muhtemelen, sökme mandalı şekli ve çok küçük değişikliklerle dış görünümü
farklı bir silahın yapımını, hatta, mamul özelliklerini havi el kitabını bastırmayı da başardı. Ancak, çok basit
gibi görülen yapılanmanın, gerekli kalıp ve seri imalat hassasiyeti sağlanamadığı ahvalde, işin içinden
çıkılmaz sonuçlara duçar olabileceğini yaşayarak gördü ve en azından mevcut yatırımı kurtarabilmek için,
imalat ve kullanımda problem yaratan tetik grubunu, kendi, çocukça tasarımları ile işler hale getirip, satışı
sürdürebilmeyi düşündü. Ancak, ikame çözümleri son derece acemice yapılmıştı ve, ne yurdumuz, ne de
dışarısı, hatta, fazlaca kalite kontrole önem vermediğini düşünerek ihraç ettiği Asya ülkelerinde dahi her
hangi bir beğeni toplayamadı. Kuruluşun gayrikanuni dışsatımları iddialarına binaen durdurulan faaliyetleri
neticesinde, başka ve iyileştirici bir yaklaşımda bulunamadan bu defteri kapatma durumunda kaldı.

Mamullerine verdiği tanımlarla, milliyetçi görüşlerini tescilden çekinmeyen böyle bir kuruluşun çöküşü,
gerçekten düşündürücü ve hazindir. Ancak, detayların, bir projenin başarısında ne ölçüde etkili olduğunu
göstermesi yönünden, anlayabilene, ders olduğu da inkar edilemez.
Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 03 Ağu 2012, 15:25 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 28 Tem 2012, 14:51
Mesajlar: 130
Yaş:
çok teşekkür ederim..

_________________
'' Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık. '' Ziya Paşa

Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 16 Eyl 2012, 03:46 
Çevrimiçi
Genel Yetkili

Kayıt: 03 Ağu 2012, 05:57
Mesajlar: 2061
Yaş:
2009 Yılında Ankara MKEK'te yerli silah firmalarının standlarını gezerken AKDAL firmasına sıra gelmişti, GHOST TR02 modelini dikkatlice inceliyordum ki daha önceden Glock modellerini de incelediğimden Ghost modellerinin "oyuncak" yapısı beni bir anda silahtan soğuttu.
Orada bulunan satış temsilcisi arkadaş tabancayı neredeyse 500TL ye 10 taksitle veriyordu.O anda o kadar ikna etmeye çalışmışlardı ki yanında bir de havalı tüfek veriyorlardı, hatta 6,35 çapnda mini tabanca da hediye ediyorlardı. O zaman o tabancanın o kalitesizliğini gördüğümden beri o firmayla ilgimi kesmiştim, Firmanın bu durumda olmasına üzüldüm. Satın alan arkadaşlar tanıyorum, tabancaları resmen ellerinde patladı!


http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/03/ ... ceye_dondu

_________________
Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 16 Eyl 2012, 16:33 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın tankgunner,
"Akdal" Firması, "Ghost" başarısızlığına rağmen, iyi işler çıkartabilecek bir kuruluştu.
Ancak, gerçek tabanca ve kurusıkı nüansını yeterince kavrayamadılar. Müessesenin,
basit geri tepmeli, yani kilitsiz sürgü ile çalışan Beretta 92 benzeri 9mm Parabellum
tabancası, bu kifayetsiz yaklaşımın bir delilidir.

Sonuç olarak, yeteri olgunluğa ulaştığında ülkemize hayli yararı olacak bu kuruluşun
kaybedilmiş olması gerçekten üzücüdür.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 05 Eki 2012, 11:24 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 01 Eki 2012, 13:58
Mesajlar: 26
Yaş:
stronarm kardeş! bu konu ile ilgili bir şema, resim falan yok muydu?


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 05 Eki 2012, 16:44 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın 90türk,Bu sayfadaki, paylaşımcı arkadaşlarımızdan, Sayın arcanus'un belirttiği link üzerinden Vladimir G. Peev'in patent
çizimlerine, "www.tara-perfection.com" üzerinden, patentten çok az değişiklerle imal edilmekte olan tabancanın
şema ve fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 10:12 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 01 Eki 2012, 13:58
Mesajlar: 26
Yaş:
Alıntı:
Sayın 90türk,
Bu sayfadaki, paylaşımcı arkadaşlarımızdan, Sayın arcanus'un belirttiği link üzerinden Vladimir G. Peev'in patent
çizimlerine, "www.tara-perfection.com" üzerinden, patentten çok az değişiklerle imal edilmekte olan tabancanın
şema ve fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.
Saygılar.
İlginiz için teşekkürler.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 13:29 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 12 Tem 2012, 13:06
Mesajlar: 88
Yaş:
Sayın 90Türk bildiğim kadarıyla sayın Strongram yaşça çoğu üyeden büyüktür.Hitap şekliniz göz tırmalayabilir,belirtmek istedim.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 05 Ara 2012, 06:29 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 01 Eki 2012, 13:58
Mesajlar: 26
Yaş:
Alıntı:
Sayın 90Türk bildiğim kadarıyla sayın Strongram yaşça çoğu üyeden büyüktür.Hitap şekliniz göz tırmalayabilir,belirtmek istedim.
Bu konu ile ilgili bana özelden de mesaj yazan 1 kişi oldu. Sitenize ilk üye olduğumda, ilk yazdığım mesajlardan birisidir. O anda, konu ile ilgili yazıdaki bilgiler, fazlasıyla doyurucu olduğundan ve beni fazlasıyla heyecanlandırdığından, sitenizdeki resmiyet düzeyini de tam bilmediğimden; aslında art niyet olmadan, çocuksu bir heyecan ve samimiyetle yazılmıştır. Gereğini arz ederim. Saygılarımla.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 05 Ara 2012, 14:41 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın 90türk,Forum yazışmalarındaki resmiyet, muhtemelen, tartışılan konularda, esas dışına sapmaların en aza indirimi ve
anlaşılırlığın en yüksek seviyede gerçeklemesi için herkesin uyması icap eden kurallar olarak benimsenmiş. Dikkat
ederseniz, üslubun, yabancılarda çok moda olduğu gibi vakit geçirme ağırlıklı, işin aslını alakadar eden detaydan
çok, moda söylentilerin üyelerce de yeniden tekrarı mahiyetinde olmadığını farkedecekiniz.

Aramıza hoş geldiniz. Lutfen tartışılan konular veya bizzat kendinizin araştırmak istediğiniz başka mevzular hakkında
soru sormaktan çekinmeyiniz.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 22 Haz 2016, 14:37 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Merhabalar,


Dört yıl kadar önce açılan bu başlığa konu olan tabanca, Karadağ "Tara" kuruluşunca imal edlmekte idi.

Mevcut plastik tabancalar içinde, özellikle "Glock"a nazaran;

- Ateşlenmiyen kapsüle mükerrer vuruş,

- Sürekli çift hareketli tetik sayesinde, namlu dolu taşımada büyük güvenlik,

- Tetik üzeri rahatsız edici ikinci emniyet kanadı yapılanmasından uzak,

- Sahra sökümü için boşa tetik düşürme gerektirmeyen,

- Döner sahra söküm mandalı nedeniyle atış sırasında, silah üzerinde takılı aksesuvarın ataletiyle kazara sökümden uzak,

- İki yöne de çalışma özellikli şarjör mandalı...

Özellikleriyle öne çıkmasına rağmen, kolay anlaşılamıyan yaklaşımı ve son derece kaliteli üretimine mukabil yeterince büyük dağıtım
organizasyonuna sahip olamaması ve sektörde yeni aynı zamanda müphem imajıyla muhtemelen amaçlanan satış grafiğine ulaşmada
güçlük çekmekteydi.

Yaklaşık bir yıldır, Meşhur Alman "Schmeisser" kuruluşu, "Tara"nın, AR15 klonları dahil tüm üretiminin dağıtımını, kendi markasıyla
üstlenmiş görünmektedir. Dış pazarlarda silahın satış bedeli, bizim plastiklerimizin biraz daha üstünde, diğer rakiplerin altında tutulmuştur.

Sektörün alakadar yazılı ve siber yayın kuruluşlarının özellikle son Dünya fuarlarını takiben koro halindeki vaveylası, sistemin iyi
anlaşılmış olduğunu ve asıl olarak, öteden beri aranılan "Glock"a rakip tabancanın nihayette zuhur ettiğini anlatmak ister gibidir.

"Schmeisser", son Dünya savaşlarından bu yana sektörde ismini yeni duyuran bir kuruluştur. Eskinin devamı olup olmadığı şüpheli ise
de, aynen Amerikan "Springfield" gibi, markanın ve onun çok müsbet imajının sürdürücüsü olduğuna şüphe yoktur.

Bu firmanın yatırım yaptığı bir ürünün kötü olması, kolay akla gelmeyecek bir husustur. Kuruluş, ne hikmetse bu güne kadar beklemiş,
hal-i hazırda bütün hafif silah pazarında en çok satan iki kalem, plastik tabanca ve AR15 konusunda en iyi olabilecek üretimi tesbit
etmiş ve sektöre dalış yapmış görünümdedir. Sağlam imajını çürük mala bağlamıyacak kadar akıllı Alman'ın mutlaka kunt bir dayanağı
olmalıdır.

Filvaki, bütün üretim şartlarının eşit olduğu düşünüldüğünde, tabancanın Glock'tan üstün olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Eksik olan
yanı, geçen otuz küsür yıllık geçmişte rakibinin yakaladığı yüksek güvenirliktir ve bu zaman alacaktır.

Öyle olsa bile...

Artık Glock için tehlike çanları başlamış görünmektedir.

Aslında bu vakıa, "Duran kaybeder" darb-ı meselinin tezahürü addedilebilir. Zira, "Tara/Schmeisser/SLP9" un" DARE= Double Action Rapid
Engagement", çift hareketli ancak kısa tetikleme dönümlü yapılanması, Glock'un her şeyiyle aynı, yalnızca tetiğin yarım kurmadan
öte konumlandırılmasıyla farklı, aklı evvel Glock kurmaylarının biraz düşünerek kendi ürünlerinde tatbikle çeşitlilik kazandırabilecekleri bir
düzendir. "Kazanan takımı bozmama" taktiğini uygulamakla öğünen kuruluş, bu nüansı ya akledememiş veya önemsememiş olmalıdır.
İkinci alternatif daha akla yakın görülmektedir, zira sistemin bulucusu, henüz Glock patent koruması devam ederken, değişik yapıda
ancak kuş bakışı görünümde aynı olan bir yaklaşımı tescil ettirmiştir. Glock kurmayları, muhtemelen küçümsemeyle veya değişik tetik
uygulamasının revaç bulmayacağını düşündüklerinden ya da sektör patentlerini takipte atıl davranışları nedeniyle konuyu kaale almamış
olmalıdırlar.

Schmesser'e kadar olan üretiminin kullanımında arıza çıkartmadığı görülen Tara, yeni SLP9'un bundan sonra daha titiz üretim kontrolu
altında olacağı nokta-ı nazarından, tabancanın Alman firmasının güvenilir imajını devam ettireceği rahatlıkla ifade edilebilir.

Çanlar...Kimin için çalıyor...Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 22 Haz 2016, 16:39 
Çevrimdışı
Süvariler
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 01 Kas 2015, 01:12
Mesajlar: 1141
Yaş:
Görseller de benden. :)

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

Ve yazıları parlamayan, kertikleri önde de olan yeni modeli:
Resim
Resim

Videosu:


Saygılar.

_________________
Resim
Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 23 Haz 2016, 05:57 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Paylaşım için teşekkürler.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 23 Haz 2016, 07:58 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Merhabalar,


Görsellerin yardımıyla, tamamen yeni bir yaklaşım olan Tara/Schmeisser sisteminin detaylarına girmek, rakip olarak hedeflenen
Glock ile, en azından teorik seviyede, artı ve eksilerine değinmek faydalı olacaktır.

Görüldüğü gibi;

Schmeisser, plastik kabza içinde çelik bir karkasa sahiptir. Tam olarak bu nevi yapılanmaların ruhuna uymasa da, bu özelliğin
sürgü hareketine istikrar ve uzun süreli bir metal sağlamlığı getirdiği şüphesizdir. Bunun bir başka müsbet yanı, plastiik içine enjekte
kılavuzların bir şekilde yerinden ayrılmasına karşı kurulu halde olabilecek ateşleme iğnesinin kurtularak kapsüle vuruşuna mani
olmak için konulan otomatik blokaj gereğinin de ortadan kalkmasıdır. Mamafih, Schmeisser, devamlı sukunet halinde olan iğnesi
ve bunun darbelerle en kısa yolla ulaşabileceği kapsül mesafesi nedeniyle bu güvenlik birimine ihtiyaç duymaktadır. Çelik karkas
oluşumunun menfi yanı, silah ağırlığını artırma özelliğidir.

Yine görsellerin tetkikiyle anlaşılabileceği üzere;

Schmeisser'in namlu kilit açma kılavuzu, yani açık gövde üzerinde söküm anahtarı arkasındaki enine çubuk, silindiriktir. Glock'un köşeli
yapılanmasına kıyasla teorik olarak, açılı kenarlarda oluşabilecek aşırı ani baskı birikimleri düşünüldüğünde bunun müsbet bir husus
olduğu söylenebilirse de pratikte getiri addedilebilecek bir özellik olacağı ifade edilemez.

Açık gövdenin üstünden görülebileceği gibi;

Schmeisser'in tetik yayı, kendi üzerinde ve basınca çalışır torsiyon türündendir. Glock'ta aynı yay, tetiik kolu en arkasında ve çekmeğe
çalışır, ön ve arka bağlantıları birimin ilk ve son halkalarının bükülmesiyle şekillendirilmiş, her an kopmaya teşne spiral türden ve tetiği
geriye harekete zorlar biçimdedir. Esasen bu yapılanma, darbe güvenliği plastik rampa üzerine ateşleme iğnesi itişiyle oluşturulan Glock
ilk kurulumu için düşünülmüş bir zorunluktur. Schmeisser'in çift hareketli tetiği nedeniyle buna gerek görülmemiştir ve tetik sukunet
halinde, Glock'un aksine en ileri durumdadır. Teorik olarak Schmeisser tetik yayının daha uzun ömürlü olacağı söylenebilir. Filvaki, bu
özellik, bir bakıma daha uzun, belki de ağır bir tetik çekişine neden olabilecektir ancak, ilk vuruşta ateşleme almayan kapsül üzerine
mükerrer darbeler gibi çok müsbet bir getirisi mevcuttur.

Aynı görselden;

Schmeisser söküm mandalının açık durumunda, sol üstte görülebilecek tetik kolunun normalden alt bir konum taşıdığı müşahade
edilmektedir. Bunun anlamı, söküm mandalının döndürülmesiyle ona bağlı bir çıkıntının bu aksamı üstten aşağı harekete zorladığı ve bu
şekilde her zaman ateşleme iğnesi ileri yolunda mani oluşturan bu parçanın. söküm sırasında aşağı itilerek mania durumundan uzağa
alındığıdır. Glock'ta bu iş için tetiğin çekilmesi gerekmektedir. Schmeisser zikredilen konuda büyük avantaja sahiptir. Mamafih, Schmeisser
sökümü boşa tetik düşürme gerektirmese de, montajı takiben mandalının elle normal yerine döndürmesini icap ettirmektedir Glock'ta
zikredilen işlem sürgünün geri çekilmesiyle kendiliğinden oluşmaktadır.

Aynı görselin bir altındakinde açık gövdenin en arka solunda görülebileceği gibi;

Sürgü kılavuzu hemen yanında yarım daire görünümlü küçük bir metal parça vardır. Bu eleman, Glock'la birebir özellik ve yapıdaki tetik
kolu ve ateşleme iğnesi bağlantısını açıp kapatan çelik yay asıllı "Disconnector"ün üstü ve Schmeisser DARE sisteminin KALBİDİR. Normal
çift hareket yapılandırmalarında esasen bu aksam gereksizdir. Zira, tetik kolu kurma işlemini nihayete erdirdikten sonra, çekili durumda
en alt konumda, yeniden kurma için tetiğin bırakılması ve kolunun öne hareketle ateşleme iğnesi alt ayağının önüne geçmesini gerektirir
bir pozisyondadır. Ancak, kısa tetikleme dönümü (Reset) temini için bu devinim çok uzun yolludur. Tara/Schmeisser yapılanmasında
Glock disconnectorü kullanılarak ve her atışı takiben tetik kolunun en geri konumda yeniden ateşleme iğnesiyle beraberliği sağlar biçimde
en üst seviyeye alınmasıyla zikredilen mania aşılmıştır. Glock kurmaylarının aklına gelip de bir şekilde kendi tabancalarına uyarlamaya
muvaffak olamadıkları incelik burada yatmaktadır. Schmeisser, her an sıfır kurulu ateşleme iğnesiyle hem mükerrer vuruş hem de aşırı
güvenliğe sahip olurken, atışı takiben tetiğin geride tutulup çok az bırakılmasıyla peş peşe ateşlemede Glock'a eşit bir sürat ve sağlık
da kazanmıştır.

Sistemin diğer özelliklleri, her tabancada görülüp avantaj gibi algılandırılabilecek sıradan hususlardır. Yeni Scmeisser damgalı ve sürgü
önü kavrama kertikli modelin bu şekilde yapılması, bir bakıma, Alman kuruluşunun Karadağlılar'a nazaran sınai mülkiyet konusunda daha
titiz davranmalarından olsa gerektir. Zira, Herr Gaston, kendi tabancasının kaba hatlarla şeklini "Ticari marka" olarak süresiz tescil
ettirmiş olup, sadece arkadan kavrama kertikleri de bu kaydın bir parçasıdır. Benzer bütün yeni tabancalar, sürgü önüne de tarama
attırarak bu sınırlamayı aşmaktadırlar.

Tabancanın MKE raflarında görülebilmesine engel, standart şarjörünün 17 fişek kapasiteli olmasıdır. Akl-ı evveliyatla temsilciliğine
soyunma isteklilerinin, öncelikle doğrudan irtibat kurup, kapasitesi sınırlamalarımıza uygun olan türü üretime, kuruluşu razı etmeleri
gerekecektir.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 23 Haz 2016, 09:45 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 04 Eki 2015, 23:12
Mesajlar: 212
Yaş:
Sayın Strongarm,

Hem teknik olarak hemde gündemdeki gelişmelerin ve yeni trendlerin istikameti konsundaki bilgilendirici yazınız için teşekkürler.

Verilmiş olan linkten üretici firmanın web sitesini inceledim. Orada namlu ekseninin 22mm ile çoğu muadil silahlardan 10mm kadar daha düşük olduğunu söylüyor. Hissedilen tepme yönünden avantaj olarak gözüken bu durum glock ile karşılaştırdığımzda nasıldır. 10mm fark hatırı sayılır bir rakam gibi duruyor.

Saygılarımla


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 23 Haz 2016, 10:26 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın çoti,


Tamamen Glock yapılanması baz olarak tasarlanmış ve özellikle sürgü arkası neredeyse benzer koordinatlarla mücehhhez iki
tabanca arasındaki namlu eksen yükseklik farkının 10 mm civarında olabilmesi çok zor görünüyor. Kuruluş yetkilileri, diğer plastik
türler, Walther, HK, SıgSauer misali markalara kıyasen bu değeri vermiş olsalar gerektir. Zikredilen değer Glock'a nazaran ise,
silaha vücut veren herkesi çok takdir etmek gerekir.

Bu arada, önceki mesajda unutulan ve yine Schmeisser lehine başka bir özellik, çift hareket modunda, sürgü geri getirme yayı
zayılamasına binaen kapak kapanma zaafiyetinin çok daha düşük olacağı gerçeğidir. Zira, irca yayına karşı kurulan ateşleme iğnesi
tarafından bu güç kaynağına herhangi bir zorlama olmayacaktır. Tabii olarak, kısa tetiklenme dönümü tercih edildiğinde, durumun
Glock'a farkı olmayacaktır.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 24 Haz 2016, 08:56 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Merhabalar,


Konuya ilgi gösterenlerin aklına, "Böyle gerçekten yeni ve günümüzün atış disiplinine yönelik bir yaklaşımın, ne sebeple başka hiç
bir yapılanma yokmuş gibi, Glock tetik düzenini esas aldığı" muhtemelen gelecektir.

Asrımızın başından bu yana, Amerikan taktik atış taifesinin musallat olduğu bir takıntı mevcuttur; Peşpeşe atışta sürat kazanmak
amacıyla, ateşli silahın tetiklenme dönümü, Amerikancası "Reset" olan özelliğini kullanmak. Bunun için, ikinci atışı takiben tetiği tam ileri
bırakmadan, çok az öne salarak, ateşleme darbe elemanı ile bağlantı sağladığı en kısa aralıkta tekrar çekmek gerekmektedir. Söz
konusu küçük mesafe, kullanıcının meharetine bağlı olarak, tetik parmağı teması ile hissedilebilmekte ve gerçekten de seri atışlarda
sürat sağlamaktadır.

Çift hareketli sistemler, kurulma için hayli mesafe gerektirdiklerinden ve her atışı takiben bunun tekrarı zorunluğu nedeniyle en uzun
tetiklenme donümü aralığına sahiptirler. Bu bakımdan, çift hareketli ve kısa "Reset"li bir yaklaşım şaşırtıcı ve alışılmamıştır.

Her atışı takiben tetikle darbe elemanının irtibatını kesen düzenler, Glock'a gelinceye kadar, genelde düşey planda çalışan mekaniğe
sahiptirler. Yani, tetik kolu sürgü hareketine bağlı olarak, aşağı yukarı hareketle bu işyevi çıkarma durumdadır. Akla gelen tüm
modeller, Mauser C96, FN 1900, Colt 1911, Walther PP, CZ75, HK/US, bilcümle tabancada tetik kolu, sürgü geri hareketi başlangıcında
bağlantı kesici tarafından aşağı itilerek darbe elemanı ile irtibattan alınmakta, ancak kapak en ileri durumuna ulaşınca onunla vuslata
ermektedir. Bu minvalde mesai veren sadece çift hareketli tetikler, kurma işlemlerini kendileri yapacaklarından ve bu iş hayli uzun çekiş
aralığı gerektirdiğinden ve dahi bu ahvale ancak tetiğin bırakılması, tekrardan işlev başı kademeye gelmesiyle ulaşabileceklerinden kısa
tetiklenme dönümüne sahip olamazlar. Tek hareketli düzenler, kurmayı gerçekleştiren ayrı bir parçaya sahip olduklarından ve sürgü en
ileri konumu ancak serbest bırakma için gerektiğinden, küçük reset değerlerine sahip olabilirler.

Glock, zuhuruyla bu ezberi bozmuştur. Zira tetik ve ateşleme iğnesi bağlantı elemanı, sağ/sol yatay planda çalışmakta, aynı zamanda,
düşey yönde eğimli rampa uygulamasıyla kurulu darbe elamanını serbest bırakmaktadır. Diğer genel kategori gibi tek değil iki işleve
sahiptir. Sürgü geri hareketi başlangıcında en alt seviyede olan tetik kolu, üzerine entegre takılma dişiyle, önce kendini o ahvalde tutan
bağlantı elemanının yana hareketiyle ondan sıyrılıp yukarı fırlamakta, kapağın geri dönüşü sırasında ateşleme iğnesi alt ayağının önünü
kestiğinden lahzında kurulu duruma geçmekte, serbest bırakma devinimi için sürgünün tam kapanıp bağlantı elemanının yine yana, aksi
yönde hareketiyle üzerindeki eğimli rampayı geri tetik çekiş istikametinde aşağı hareket haliyle sunmasını beklemektedir. Arkaya kurma
yolunun ister yarım ister tam boy olsun, bu seride önemi yoktur. Tetik koluna entegre takılma dişi, bağlantı elemanı üzerindeki serbest
bırakma rampasına ne kadar yakın olursa o kadar kısa aralıktan bu forksiyona geçecek, diğer yalnızca çift hareketli düzenler gibi
tetiğin tam yol ileri bırakılıp sonradan geri çekilmesi gerekmiyecektir. Tetik üzeri entegre takılma dişi yapılanması, bu aksamın geri çekim
aralığına bağlı olmaksızın her an kurma işlevine geçebileceğinden aynen tek hareketli sistemler gibi, sürgü en ileri konumuna ancak
serbest bırakma fonksiyonunda gerek duyacaktır.

Tara/Schmeisser tasarımcısı Vladimir Georgiev Peev, Glock'un halen tek olan, yana hareketli, sürgünün geri devinimi hemen başında
kurma, ancak tam kapanması halinde, tetik kolu, yönlendirme rampası önünde kalmak kaydıyla, lahzında serbest bırakma ahvaline geçit
veren BAĞLANTI ELEMANI'nı kullanmıştır.

Glock'cular, farketmeleri halinde kendileri için çok cazip bir alternatif olabilecek bu özelliği kullanamamışlardır.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 24 Haz 2016, 16:07 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 04 Eki 2015, 23:12
Mesajlar: 212
Yaş:
Sayın strongarm,

Bu yeni sistemin çalışma prensibi olarak biraz izahata ihtiyacım olacak.
Açıklamalardan anlayabildiğim kadarıyla iğne her atıştan sonra ileri duruma gelir ve yayın baskısı altında değildir. Böylece dolu bir namlu üzerinde kurulu bir ateşleme iğnesi olmdığından bazı emniyet sistemlerinin elenmesi gayet tabiidir. Her atıştan önce tetiğin çekilmesi ile iğne geri hareketine başlayarak yayı sıkıştıracak ve serbest kalması ile hareket ederek kapsüle çarparak ateşlemeyi yapacaktır. Ateşleme için her defasında, tetiğin çekilmesi marifetiyle, iğnenin kurularak serbest bırakılması gerekmektedir. Buraya kadar doğru anladığımı düşünüyorum.

Zihnimde biraz daha açıklama gereken kısım ise;

Ateşlemeyi müteakip tetiğin tam ileri değilde, hafif olarak bırakılması ile, iğne aynı tek tetik hareketlide olduğu gibi, yay komprese vaziyette geride kalacak ve tetiğin tekrar geri çekilmesi ile ileri hareketine başlayarak ateşlemeyi sağlayacaktır. Böylece tetik çok kısa mesafe çekilerek müteakip atışlar gerçekleştirilecektir.
Çok kısa tetik çekiş mesafesi bu durumda mümkün olacak, tetiğin ileri alınması ile silah çift tetik hareket modunda daha uzun bir tetik çekiş yoluna sahip olacaktır.

Soru1.Çalışma prensibinin yukarıdaki gibi anlaşılması mı gerekir.
Soru2. Eğer prensibi yukarıda izah etmeye çalııştığım gibi ise, müteakip atışı daha hızlı yapmak adına tetik çekişini çok az ileriye alarak iğneyi kurulu pozisyonda yakalayabilmek için el melekesinin biraz gelişmiş olması gerekir. Eğer tetiğin biraz ileri alınması ile yapılması düşünülen hızlı atış, kritik mesafeden parmak biraz ileri alınması durumunda iğne muhtemelen çift hareket moduna mı geçecektir?
Bu arada tetik ne çift hareket için tam ileri konumda ne de iğneyi kurulu yakalayabilecek yerde olmayacağından, iğnenin kurulu olduğu zannı ile boşa tetik çekilmesi ile silahın ateşlenememe ihtimali söz konusu olurmu.

Bu şekilde anlaşılması doğrumudur.

teşekkürler

Saygılarımla


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 24 Haz 2016, 17:10 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın Çoti,


Normal çift hareket tetik sistemleri aynen zikrettiğiniz minval üzerine çalışır. Bunlarda, ateşlemeyi takiben tetiğin çok az ileri alınması
ile darbe elemanıyla bağlantı sağlamak mümkün değildir. Zira sürgüyle irtibatlı disconnector, bu birlikteliğe engel olacak, onunla da
kalmayıp, ortada kurulu bir horoz veya ateşleme iğnesi olmadığından yeniden kurma için tetiğin en ileri konumuna kadar bırakılmasını
isteyecektir. Bir önceki mesajda izah edilmeye çalışılan, muhtemelen yine de muğlak kalan husus bu olsa gerektir. Mamafih, bir kısım
sadece çift hareketli eski tabancada disconnector mevcut değildir ve belki de, sürgünün açılıp kapanması gibi anlık bir sürede tetiği
çok az öne alarak darbe elemanıyla irtibat sağlayacak hünerli eller olabilir. Takdir edilebileceği gibi, bu süre aşıldığında horoz veya
iğne, tabanca üzerinde normal konumuna ulaşacağından tetiğin tam bırakılması gerekecektir.

Öte taraftan, Schmeisser'de aynen kullanılan Glock darbe elamanı, her atışta kurulan bir unsurdur. Bağlantı kesici ise yana hareketle
tetik darbe öğesi irtibatına, üzerindeki eğimli yüzeyle de darbe elemanının kurulu durumdan serbest bırakılmasına imkan vermektedir.
Yani, Glock ateşleme iğnesi her atışı müteakip kurulmakta, tetik kolu üzerinde integral bir öğe olan takılma dişinin kendine olan aralığına
göre kısa veya uzun, kurma ve serbest bırakma işlevi sağlamaktadır. Zikredilen aralık Schmeisser'de sıfırdan, Glock'ta yarıdan başlayan
bir kompresyon vermektedir. Aradaki fark bu olup, Glock kurmayları, "Müteaddit Vuruş" özelliğine önem vermeyerek daha kısa ve daha
hafif, az yorucu zannettikleri yarım kurmayı benimsemişlerdir. Filvaki, Schmeisser kullanıcıları aradaki farkın hissedilmez seviyede
olduğunu ifade etmektedirler. Hem Glock ve hem de Schmeisser'de, atışı takibeden sürgü geri hareketinin hemen başlangıcında tetik
kolu kurmaya hazır hale gelmekte ancak kurulma, sürgünün geri dönüşü sırasında tam kapanmaya bir birbuçuk santim kala oluşmakta
veya Schmeisser'de normal olarak tetik tam ileri bırakıldığında hiç gerçekleşemeden yeniden tam çift hareket ahvaline dönüş olmaktadır.
Kullanıcı, her iki silahta da, tetik parmağıyla, tetik kolu üzerindeki takılma dişini bağlantı elemanı eğimli rampası önüne aldığında yeniden
kurma mümkün olacaktır. Daha açık bir ifadeyle bu tabancalarda, darbe elemanı, atışı takipeden sürgü hareketi hemen başında kurulum
kabul eder hale gelmekte, kullanıcının sürgü kapanması sonrası tetik parmağını, alakadar mekaniğin izin verdiği ölçüde, ne kadar geride
tutabilirse o kadar kısa sürede kurma ve serbest bırakma işine uyarlanabilmektedir. Normal sadece çift hareketli tabancalarda, kurulma
yalnızca tetik marifetiyle vukubulacağından buna imkan yoktur. Tek/Çift kombine sistemlerde, tabii olarak, kurulan bir darbe elemanı
olduğundan kısa tetiklenme dönümü mümkündür.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 24 Haz 2016, 22:00 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 17 Tem 2012, 16:48
Mesajlar: 842
Konum: Merzifon
Yaş: 43
Peki, Tara tasarımını kusursuzlaştırma/sadeleştirme vazifesi size verilseydi, tasarımda ne gibi değişiklikler düşünürdünüz Sayın strongarm?


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Yeni Bir Tetik sistemi.
MesajGönderilme zamanı: 24 Haz 2016, 22:10 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın Merzifonlu,


Yapılacak ilk iş, tetik yapılanmasını Glock'tan kurtarmak olurdu.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 28 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC+03:00


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma dosya ekleri gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye