TRMilitary

Tam Bağımsız Türkiye için Yerli Savunma Sanayii
Zaman: 20 Oca 2018, 08:11

Tüm zamanlar UTC+03:00


Üye alımı belirsiz bir tarihe kadar kapatılmıştır,mail yolu ile ve ya sosyal hesaplar üzerinden taleplerde bulunmayınız.
LoadingYeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 119 mesaj ]  Sayfaya git 1 2 3 Sonraki
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 02:24 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 16 Tem 2012, 02:54
Mesajlar: 221
Yaş:
HAKKIMIZDA


08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

· Her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle benzerlerini ve askeri ihtiyaçlara yarayan araç ve gereçleri, makina ve sistemleri imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
· Makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç, alet ve yedeklerini ve benzerlerini imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
· Yukarıdaki faaliyet konuları ve benzerleri ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından gerektiğinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik işleri yapmak, faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
· Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
· Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
· Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili her türlü yeni müessese ve ortaklık kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak veya mevcut müessese, ortaklıkları, iştirakleri tasfiye etmek,
· Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak,
· İmalat ve satış için gerekli her türlü emtia ve maddeleri ithal ve tedarik etmek,
· Ticaretle iştigal etmek, ihracat yapmak ve ihracat amacı ile ithalatta bulunmak,
· Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında büro açmak, acentelik, başbayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak ve sigorta acentalığı yapmak,
· Faaliyet konuları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezi Ankara olan Kurum, ana statüsünde tanımlanmış olan bu görevinin yanında, ayrıca ülkemiz Savunma Sanayinde, yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri üretmekle de kendini görevlendirmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren ve 2005 yılında Türkiye’nin ilk 500 şirketi içinde 81. sırada yer alan MKE; demir-çelik, kimya ve makina imalat gibi pek çok sektöre de öncülük ederek, ülkemiz sanayisinin gelişmesinde bir EKOL oluşturmuş ve sanayimizde LOKOMOTİF rolü üstlenmiştir.


Bu kapsamda;
· 1940’lı yıllarda dünyanın en kaliteli namlu çeliğini ve namlularını üretmiştir.
· Yine 1940’lı yıllarda ilk uçak imalatını gerçekleştirerek ihracatını yapmıştır.
· Türkiye’de demiryolu haddelemesi, demir-çelik sac mamulleri ile pirinç üretimi ilk defa Kurumumuzda başlatılmıştır.
· Takım tezgahı, zirai mücadele aletleri, tekstil makinaları, çelik çekme boru, pil dişli ve dişli kutusu, bandaj ve monoblok tesisleri, elektrik sayaçları vb. üretimler ilk olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda gerçekleştirilmiştir.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, uzun bir süre Türkiye sanayisine ve özel sektörüne nitelikli insan yetiştiren bir “OKUL” olmuştur ve bu özelliğini günümüzde de sürdürmektedir.

TARİHÇE

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; değişik unvan ve statüler altında 15.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen tarihi bir geçmişe sahiptir. Kurumun temelleri Fatih Sultan Mehmet’in Top Döküm Tesislerini kurdurmasıyla atılmıştır. 15.Yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Tophane-i Amire, 1832-1908 yılları arasında Tophane Müşirliği, 1908'den itibaren Harbiye Nezareti bünyesinde sürdürülen Osmanlı silah sanayi; İmparatorluğun çökmesi ile İstanbul’dan kaçırılan bir kısım tezgah, teçhizat, malzeme ve ustalarla, 1921 yılında Atatürk’ün direktifi ile Kurtuluş Savaşı sırasında Ulusal Bağımsızlık hareketinin içerisinde yer almıştır.
1919- 1923 döneminin ardından Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Merkezi Ankara'da olan bu oluşum, İstanbul, Kırıkkale ve yurdun birçok köşesinde yer alan kuruluşlarla, Cumhuriyet yönetiminin sanayi yapılanmasının temel taşlarından biri olmuştur.

Kurum, değişen dünya ve Türkiye koşulları, üretim/pazarlama anlayışındaki değişmeler ve gelişmeler ile NATO’ya girişimiz sonucu hali hazırdaki kapasiteyi daha etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla; 1950 yılında 5591 sayılı kanunla sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanan tüzel kişiliğe sahip " Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" adı ile yeniden teşkilatlanmıştır. Zaman içinde gerek yurtiçi, gerekse yurtdışından alınan önemli siparişler sonucunda ulaştığı ekonomik gücü çok iyi kullanan MKE, Savunma Sanayinin çeşitli alanlarında yatırımlarını gerçekleştirerek 18 büyük fabrika, 18000 kalifiye personel gibi bir büyüklüğe ulaşma başarısını göstermiş ve çok önemli hizmetlerine yıllarca devam etmiştir.

Uzun bir süre yürürlükte kalan bu kanun, 1983 tarihli ve 105 sayılı “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum daha sonra bütün KİT’leri tek çatı altında toplayan ve 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK” kapsamına alınmıştır.

Halen 233 sayılı KHK ve bu KHK’ya dayanılarak 1984 yılında çıkarılan “MKE Kurumu Ana Statüsü” çerçevesinde faaliyetini sürdüren, sorumluluğu 300 Milyon YTL olan sermayesi ile sınırlı, tamamen bir ticari kuruluş gibi karlılık ve verimlilik esas alınarak faaliyetini sürdüren ve ana görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılamak olan Kurumumuzda; zaman içinde Türkiye endüstrisi ve ekonomisindeki gelişmeler paralelinde organizasyon değişiklikleri yapılmış olup günümüz itibariyle Kurum faaliyetlerini, Milli Savunma Bakanlığı ile ilişkilendirilmiş olarak 10 Fabrika, 2 İşletme Müdürlüğünde çalışan 6000’i aşkın personel ile yürütmektedir.

MKE, ayrıca piyasanın ihtiyacı olan çelik, pirinç ve elektrik sayacı gibi üretim hizmetlerini, günün teknik ve ekonomik koşullarını göz önünde tutarak, Dünya ve NATO Standartlarına uygun kalitede üretim yapmaktadır. Gerek Türkiye piyasasına, gerekse uluslararası pazarlara arz edilmekte olan ürünlerin imalatı süresince tüm fabrikalarda AQAP 120 ve ISO 9000 Kalite Güvence sistemleri uygulanmaktadır. Bilim ve teknolojinin olağanüstü hızla geliştiği çağımızda, MKE mevcut yatırım, işgücü, sermaye, bilgi ve teknoloji birikiminin verimli kullanımını ilke edinmiştir.

Savunma Sanayinde verimliliğin, uluslararası rekabette kalite ve güvenilirliğin yer ettiği, kurallaştığı ve kurumlaştığı bir sektör olması gerektiğine inanan MKE, bu konulardaki çalışma biçimiyle, örgütlenmesiyle, Uluslararası Kalite Sistemlerine hızlı uyum sağlama çabalarıyla ve Ar-Ge çalışmalarıyla bu sanayide önemli kararlar ve uygulamalar sürecine girmiştir. Bu süreç içinde MKE 'de, mevcut sistemin yeniden yapılanması, üretim tesislerinin modernizasyonu ve yeni projelerin geliştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri için modern ve yeni teknolojilere uyan daha kaliteli ve daha çok miktarda savunma araç ve gereçleriyle donatılması hedeflenmektedir.MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPMAYA HAZIRDIR.

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMUNA AİT İŞLETME/FABRİKALAR:

MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası (KIRIKKALE)
MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü (KIRIKKALE)
MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü (ÇANKIRI)
MKE Destek Tesisleri İşletmesi (KIRIKKALE)
MKE Gazi Fişek Fabrikası (ANKARA)
MKE Hurda İşletmesi (ANKARA)
MKE Kapsül Fabrikası (ANKARA)
MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası (ANKARA)
MKE Mühimmat Fabrikası (KIRIKKALE)
MKE Pirinç Fabrikası (KIRIKKALE)
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası (ANKARA)
MKE Silah Fabrikası (KIRIKKALE)

KURUMUN MİSYONU
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Güvenlik Güçlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılamaktır.

KURUMUN VİZYONU
Silah ve mühimmat alanında teknoloji ve özgün ürün üreten, Dünya pazarında da tanınan ve aranan bir kuruluş olmaktır.

ÜRÜNLER

1) SİLAH GRUBU
HAFİF SİLAH GRUBU
AR-GE ÇALIŞMALARI
SİVİL TÜFEKLER
5.56 mm H&K33E OTOMATİK PİYADE TÜFEĞİ
T-40 BOMBAATAR (H&K-33E)
7.62 mm G3 – A3 / G3 – A4 OTOMATİK PİYADE TÜFEĞİ
MP5-K MAKİNALI TABANCA
KIRIKKALE TABANCA
7.62 mm MG3 MAKİNALI TÜFEK
MP5-A3 MAKİNALI TABANCA
40 mm TAMBURLU BOMBAATAR
40 mm OTOMATİK BOMBAATAR
MTU MAKINALI TABANCA
MP5/A4 MAKINALI TABANCA
MP5/A5 MAKINALI TABANCA
MP5-T/ A2 MAKINALI TABANCA
MP5-T/A3 MAKINALI TABANCA
MP5-K/A4 MAKINALI TABANCA
MP5-KN MAKINALI TABANCA
MTS MAKINALI TABANCA
MTS HAREKETLI DİPÇİKLİ MAKINALI TABANCA
MTS 3 MAKINALI TABANCA
MTS 3 HAREKETLI DIPCIKLI MAKINALI TABANCA
AĞIR SİLAH GRUBU
20 mm ÇİFT NAMLULU UÇAKSAVAR VE PİYADE DESTEK TOPU
25 mm OTOMATİK TOP
35 mm ÇİFT NAMLULU UÇAKSAVAR TOPU
105/35 mm NAMLUCUK SİSTEMİ
107 mm ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ
155 mm 52 KALİBRE SİLAH SİSTEMİ (Panter Çekili Obüs)
60 mm KOMANDO HAVANI
81 mm UT-1 ve NT-1 HAVANLAR
120 mm HY1-12 YİVLİ HAVAN
105 mm M68 T1 TANK TOPU SİLAH SİSTEMİ
155 mm L-39 SİLAH SİSTEMİ
T-155 ÇEKİLİ OBÜS (PANTER)
155 mm 52 KALİBRE SİLAH SİSTEMİ (FIRTINA,K/M OBÜS)
DİĞER
1” İŞARET TABANCASI
37/38 MM GAZ TÜFEĞİ
BOMBA İMHA ALETİ
2) MÜHİMMAT GRUBU
AĞIR SİLAH MÜHİMATI
35 mm MSD 020 UÇ. SV. TAHRİP YANGIN MÜHİMMATI
35 mm ULD 034 UÇ. SV. T. HD. DRS. ATŞ. MÜHİMMATI
40 mm MKE MOD63 GE MÜHİMMATI (MKE MOD63 GE GÖZ YAŞARTICI
60 mm MKE MOD257 HAVAN DERS ATIŞ MÜHİMMATI
60 mm MKE MOD256 EĞİTİM HAVAN MÜHİMMATI
81 mm HE MKE MOD214 HAVAN MÜHİMMATI
81 mm MKE MOD 238 HAVAN HEDEF DERS ATŞ. MÜHİMMATI
81 mm M301 A2 AYDINLATMA HAVAN MÜHİMMATI
81 mm HE M43 A1 B1 HAVAN TAHRİP MÜHİMMATI
81 mm HE-FRAG MKE MOD262 HAVAN MÜHİMMATI
105 mm HE MKE MOD233 TOP MÜHİMMATI
105 mm TP MKE MOD 234 DERS ATIŞ MÜHİMMATI
105 mm HE M1 OBÜS MÜHİMMATI
120 mm HE MKE MOD 209 HAVAN MÜHİMMATI
120 mm MKE MOD 228 HAVAN DERS ATIŞ MÜHİMMATI
120 mm HC MKE MOD 250 HAVAN MÜHİMMATI
120 mm MKE MOD 236 AYDINLATMA MÜHİMMATI
155 mm M 101 TOP MERMİSİ
155 mm M107 OBÜS TAHRİP MERMİSİ
8" HE M106 OBÜS MÜHİMMATI
4,5 lb MK106 MOD1 UÇAK DERS ATIŞ BOMBASI
25 lb MK 76 MOD 2 UÇAK DERS ARTIŞ BOMBASI
25 lb BDU - 33D / B UÇAK DERS ATIŞ BOMBASI
2,75" M151 UÇAK ROKETİ HARP BAŞLIĞI
MK82 MOD1 500 LB UÇAK BOMBASI
500 LB BİLYALI UÇAK BOMBASI
25 mm M791 APDS-T MERMİSİ
25 mm M792 HEI-T MERMİSİ
25 mm M793 TP-T MERMİSİ
40 mm BOMBA ATAR MÜHİMMATI (MKE MOD60 HE)
120 mm MKE MOD 258 KARGO HAVAN MÜHİMMATI
500 lb. UÇAK EĞİTİM BOMBASI
35 mm MAD356 EĞİTİM MERMİSİ
105/35 mm MKE MOD270 Namlucuk Mermisi
60 mm M49A2 TAHRİP MERMİSİ
81 mm MKE MOD239 EĞİTİM MERMİSİ
81 mm MKE MOD216 EĞİTİM MERMİSİ
81 mm MKE MOD273 DERS ATIŞ MERMİSİ
105 mm APFSDS-T MERMİSİ
105 mm TPFSDS-T DERS ATIŞ MÜHİMMATI
120 mm MKE MOD227 EĞİTİM MÜHİMMATI
120 mm MKE MOD226 SİS MÜHİMMATI
155 mm M396 ERDP MERMİSİ
175 mm MKE MOD111 TAHRİP MERMİSİ
2000 lb.MK84 UÇAK TAHRİP BOMBASI
2000 lb. MK84 DERS ATIŞ BOMBASI
HAFİF SİLAH MÜHİMATI
5,56 mm x 45 (SS109/M855) NORMAL FİŞEK
5,56 mm x 45 (L 110/M856) İZLİ FİŞEK
5,56 mm x 45 (4 NORMAL + 1 İZLİ) FİŞEK
7,62 mm x 51 (M80) NORMAL FİŞEK
7,62 mm x 51 (M62) İZLİ FİŞEK
7,62 mm x 51 (M61) ZIRH DELİCİ FİŞEK
7,62 mm x 51 (4 NORMAL + 1 İZLİ) FİŞEK
7,62 mm x 51 (4 M61+1 M62) FİŞEK
7,62 mm BÜZMELİ MANEVRA FİŞEĞİ
12,7 mm x 99 (.50 cal) (M33) FİŞEK
12,7 mm x 99 (.50 cal) (M17) FİŞEK
12,7 mm x 99 (.50 cal) (4M33 + 1M17) FİŞEK
12,7 mm x 99 (.50 cal) (4M8 + 1M17) FİŞEK
20 mm x 102 M55 A2 TP EĞİTİM FİŞEĞİ
20 mm x 102 M55 A2 TP-T İZLİ FİŞEK
20 mm x 102 M56 A3 HEI HARP BAŞLIKLI FİŞEK
20 mm x 102 M56 A3 HEI-T HARP BAŞLIKLI ve İZLİ FİŞEK
20 mm x 110 TP (MKE MOD 1101) EĞİTİM FİŞEĞİ
20 mm x 110 TP-T (MKE MOD 1107) İZLİ EĞİTİM FİŞEĞİ
20 mm x 110 HEI (MKE MOD 1102) HARP BAŞLIKLI FİŞEK
20 mm x 110 HEI-T (MKE MOD 1109) HARP BAŞLIKLI VE İZLİ FİŞEK
40 mm x 46 TP-T BOMBA ATAR EĞİTİM İZLİ FİŞEK
7,65 mm x 17 NORMAL TABANCA FİŞEĞİ
9 mm x 19 PARABELLUM TABANCA FİŞEĞİ
9 mm x 17 KISA TABANCA FİŞEĞİ
9 mm x 20 UZUN TABANCA FİŞEĞİ
9,65 mm (.38 cal ) NORMAL TABANCA FİŞEĞİ
9,65 mm (.38 cal ) SPECIAL TABANCA FİŞEĞİ (MERMİSİ DIŞTA)
DİĞER
½ lb TAHRİP KALIBI
1 lb TAHRİP KALIBI
2.5 lb M5 A1 TAHRİP KALIBI
MKE MOD 56 TACİZ EDİCİ ( OC ) EL BOMBASI
MK2 SAVUNMA EL BOMBASI
MK 2 DERS ATIŞ EL BOMBASI
MKE MOD 44 ( MK 2 ) SAVUNMA EL BOMBASI
MKE MOD 46 SAVUNMA DERS ATIŞ EL BOMBASI ( MK2 )
MKE MOD38 SAVUNMA MÜHİMMATI
3) ROKET GRUBU
122 mm TOPÇU ROKETİ
107 mm TOPÇU ROKETİ
2,75 MK 40 MOD 3 ve MK 4 MOD 10 ROKET KOMPLESİ
66 mm HAR SİSTEMİ
21 mm EĞİTİM ROKETİ
66 mm HAR - AP (Eşek Arısı ) SİSTEMİ
MAYINLI SAHALARDA GEÇİT AÇMA SİSTEMİ (ARAÇLAR İÇİN)
MAYINLI SAHALARDA GEÇİT AÇMA SİSTEMİ (TEK ER İÇİN )
ERYX TANKSAVAR FÜZESİ
4) PATLAYICI MADDELER
JELATİNİT DİNAMİT
GOM II A-1 DİNAMİT
GRİZU GÜVENLİ DİNAMİT
SİSMİK DİNAMİT
ELBAR-1 DİNAMİT
ANFO
ELBAR-5 TOZ PATLAYICI
ELBAR-100 TOZ PATLAYICI
BARANFO-50 TOZ PATLAYICI
BARANFO-100 TOZ PATLAYICI
EMNİYETLİ FİTİL
3,5 gr PETN/m İNFİLAKLI FİTİL
5 gr PETN/m İNFİLAKLI FİTİL
10 gr PETN/m İNFİLAKLI FİTİL
20 gr PETN/m İNFİLAKLI FİTİL
80 gr PETN/m İNFİLAKLI FİTİL
KARABARUT VE AV BARUTU
TAŞ BARUTU
4.2" HAVAN SEVK BARUTU
60 mm M3A1 HAVAN SEVK BARUT
81 mm M1A1 HAVAN SEVK BARUTU
120 mm HAVAN SEVK BARUTU
DUMANSIZ AV BARUTU-PUL
81 mm M9 (0) HAVAN VE ATEŞLEME BARUTU
4.2 " M9 (0) HAVAN VE ATEŞLEME BARUTU
7,65 mm Tabanca Barutu
Tek Delikli Top Barutu (105 mm M1)
7,62 mm NATO Fişek Barutu
DUMANSIZ AV BARUTU-KÜRESEL
9 mm MP5 Tabanca Barutu
Tek Delikli Top Barutu (155 mm M1)
Tek Delikli Top Barutu (8" lik M1)
105 mm M1 7 Delikli Top Barutu
35 mm Uçaksavar Barutu
105 mm M1 Panter Barutu
155 mm M1 7 Delikli Top Barutu
155 mm M6 Top Barutu
105 mm M30 Top Barutu
106 mm M26 Top Barutu
8" lik M1 7 Delikli Top Barutu
40 mm Bombaatar Tüfek Barutu
TNT (Trinitrotoluen )
Küresel Barut (5,56 mmx45)
Küresel Barut (7,62 mmx51)
Küresel Barut (20 mmx102)
Küresel Barut (12,7 mmx99)
Küresel Barut (9 mm)
5) MAKİNA EKİPMAN
SR 10 ve SR 10 ST GAZ MASKESİ
NBC SÜZGEÇLERİ
SANAYİ TİPİ SÜZGEÇLER
HURDA MALZEME
PANORAMİK GAZ MASKESİ
6) MALZEME-KİMYA
Kovan Yüksükleri
Gömlek Yüksükleri
Otomat Pirinç Çubuklar
Pirinç Takozlar
Pres Mamulü Pirinç Çubuklar
Profiller
Pirinç Borular
Muhtelif Bronz Dökümler
Beyaz Metal ve Babbit Metal
DÖVME ÇELİK MALZEMELER
Sevk Çemberleri
Kovan Pulları
7) PİROTEKNİK
GÖZ YAŞARTICI SİS EL BOMBASI
37/38 mm GÖZ YAŞARTICI FİŞEK
GÖZ YAŞARTICI SPREY
GÖZ YAŞARTICI TÜP (OMUZ TİPİ)
GÖZ YAŞARTICI GE KOMPLESİ
AVF 1 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİCİ
AVF 2 MOD 1 YANILTICI KARTRİÇ
ARD 446-1 YÜK ATMA FİŞEĞİ
2,75” ROKET ATEŞLEYİCİSİ
122 mm ROKET ATEŞLEYİCİSİ
12,7 mm DLT BOMBA İMHA ALETİ FİŞEĞİ
ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER (TAHRİP KAPSÜLLERİ)
BAKIR ELEKTRİKLİ KAPSÜL
ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ KAPSÜL
30 MS GECİKMELİ ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ KAPSÜL
30 MS GECİKMELİ BAKIR ELEKTRİKLİ KAPSÜL
500 MS GECİKMELİ ALUMİNYUM ELEKTRİKLİ KAPSÜL
M80 DONANMA PATLAĞI
EĞİTİM SES KAPSÜLLERİ
TANK SİS HAVAN MÜHİMMATI
2 kg KURU SİS KUTUSU
HÜCUMBOT TİPİ RENKLİ SİS KUTUSU
RENKLİ SİS KUTUSU
1” İŞARET FİŞEĞİ
1,5” İŞARET FİŞEĞİ
7/8” İŞARET FİŞEĞİ
YÜZEY AYDINLATMA TUZAĞI
ELDEN FIRLATMALI AYDINLATMA ROKETİ (EFAR)
MK4 MOD3 DUMAN FİŞEĞİ
DENİZALTI PARAŞÜTLÜ DUMAN KANDİLİ
DENİZALTI PARAŞÜTLÜ IŞIK KANDİLİ
1 İNÇ’LİK PARAŞÜTLÜ AYDINLATMA FİŞEĞİ
KUŞ KOVMA FİŞEĞİ (12 KAL)
UNL 10-X PRIMER
DM 1019 DETONATÖRÜ
DM 1020 A1 DETONATÖRÜ
M24 DETONATÖRÜ
SKX 115 DETONATORÜ
MOD 36 DETONATÖRÜ
SC 71-X DETONATÖRÜ
107 MM ANADOLU ROKETİ ÖN ATEŞLEYİCİ
107 MM ANADOLU ROKETİ ARKA ATEŞLEYİCİ
107 MM ANADOLU ROKETİ ATEŞLEME KAPSÜLÜ
107 MM ANADOLU ROKETİ YEMLEME KAPSÜLÜ
KISA GECİKME ELEMANI
UZUN GECİKME ELEMANI
40 MM MOD 63 GE TAVİK ELEMANI
MA-71X BUSTER
VKX 440 BUSTER
122 MM ROKET BUSTERİ
ROKET BUSTERİ
NİTROSELÜLOZ
M2 TAVİK ELEMANI
M 17 DETONATÖRÜ
GÖSTERİ EL BOMBASI

http://www.mkek.gov.tr/

Resim

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 02:42 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 00:47
Mesajlar: 2777
Yaş:
Gören de bişey yapmış sanacak.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 02:49 
Çevrimdışı
Genel Yetkili

Kayıt: 19 Tem 2012, 00:36
Mesajlar: 2673
Yaş:
Sahi Ankaragücü nerde yahu?

_________________
"Savaş için değil, barış getirmek için gidiyoruz..."
https://m.youtube.com/watch?v=wrDQW66jWoo


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 03:18 
Çevrimdışı
Genel Yetkili

Kayıt: 03 Ağu 2012, 05:57
Mesajlar: 2061
Yaş:
İthal tabanca meselesine acil el atması lazım, bir parti silah getirtiyor, bir kaç haftada hemen tükeniyor. Yine almak istediğim model bitmiş... mkek.gov.tr ayrı bir mesele, böyle bir kurumun sahip olduğu site anca bu kadar olurdu. Topyekun bir reform, revizyon, temizlik yapılması lazım böyle bir ürün zenginliğine sahip bir kurumun yüceltilmesi lazım.

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 05:44 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 00:47
Mesajlar: 2777
Yaş:
Meşhur HK-416,yazısı silinmeden önce:

Resim

Sonra mehmetçik oldu bu :geek:

Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 16:35 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 21 Ağu 2012, 17:40
Mesajlar: 1856
Yaş:
Türkiye Cumhuriyetinde ki en berbat kurumlardan biridir. Bu konuda neredeyse herkez hem fikir.. Peki MKE ne zaman yenilenecek? Ne kadar daha kazık yiyecez? Ne kadar daha kalitesiz ürünler kullanıcaz?


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 18:04 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 13 Tem 2012, 11:02
Mesajlar: 375
Yaş:
Maalesef yüz karasi hantal bir KIT stratejik olsada..


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 20:09 
Çevrimdışı
Uzaklaştırıldı

Kayıt: 13 Tem 2012, 11:27
Mesajlar: 269
Yaş:
MKE'ni ayakta tutabilmek için(kar marjını yüksek göstererek)TSK 'ya ait bazı fabrikalar faiş fiyatlarla MKE den malzeme almak zorunda bırakılıyor.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 20:57 
Çevrimdışı
Genel Yetkili

Kayıt: 03 Ağu 2012, 05:57
Mesajlar: 2061
Yaş:
Yine tabanca satışından örnek vermek gerekirse örneğin TİSAŞ firması zigana grubu modelleri Mkek'te 1500-2500 arası fiyattan satarken, yurt dışına ithal ettiği tabancaları ABD'de 200-300$ arası fiyattan satış yapıyor.Son kullanıcı bu fiyattan silahını satın alabiliyor. Türkiye'de yerli tabanca üreticisi doğrudan müşteriye satış yapamıyor, mkek aracılık yapıyor. Fakat yurt dışına doğrudan satış yapılabiliyor, Mkek çelişki yumağı.

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 06 Kas 2012, 21:21 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 12:00
Mesajlar: 1506
Yaş:
Alıntı:
Maalesef yüz karasi hantal bir KIT stratejik olsada..
Mesele özetlenmiş. Stratejik olmasa bu güne kadar yaşamasıda, yaşatılmasıda mümkün olmazdı. Fakat bu mesele hiç bir zaman derinliğine araştırılmış bir konu olmamıştır. En azından ben rastlamadım. Füzenin motorunu özel sektöre yaptırdığın bir ülkede; gerçekten ''stratejik'' bir kurummudur, yoksa buda MKEK arpalığının bir başka efsanesimidir bilemiyorum.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 03 Oca 2013, 23:01 
Çevrimdışı
Uzaklaştırıldı

Kayıt: 17 Ağu 2012, 01:30
Mesajlar: 894
Yaş:
Video sasirtti beni :shock:

What about MPT dude ?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=atNECt0ZNgM[/youtube]


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 03 Oca 2013, 23:17 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 07 Eki 2012, 12:02
Mesajlar: 457
Yaş:
120mm lik havanların dışına neden yiv açılıyor?

_________________
Çok çile çektim.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 00:34 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 15 Tem 2012, 18:43
Mesajlar: 1138
Yaş:
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/du ... Acklm.aspx

Evet üstadlar 10. madde üzerine düşüncelerinizi alalım. MKEK'ye bundan sonra ne olacak ?


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 00:36 
Çevrimdışı
Yeni Üye

Kayıt: 11 Tem 2012, 20:50
Mesajlar: 15
Yaş:
Alıntı:
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/du ... Acklm.aspx

Evet üstadlar 10. madde üzerine düşüncelerinizi alalım. MKEK'ye bundan sonra ne olacak ?
Aselsan ve Tai gibi Aş. olmalı.Bu şekilde iyi yönetilemediği çok açık.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 00:45 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 25 Ağu 2012, 18:10
Mesajlar: 806
Yaş:
Alıntı:
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/du ... Acklm.aspx

Evet üstadlar 10. madde üzerine düşüncelerinizi alalım. MKEK'ye bundan sonra ne olacak ?
Bu konu da MKEK'e müteakip kapanır artık. Zeh zeh zeh (pis şeytani gülüş)

Şaka bir yana, bence uzun bir süre MKEK mevcut yapısı ile aramızda olacaktır. Bu kurumun boşluğu doldurulmadan fişi çekilmez. Ha uzun vadede bilemem, belki de şirket evliliklerine şahit oluruz, falan.

_________________
________________Dinde zorlama yoktur. (Bakara Suresi / 256. Ayet)_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 01:00 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 12:00
Mesajlar: 1506
Yaş:
Meşhur 10. madde:
Alıntı:
Ayrıca Savunma Sanayi Müsteşarlığımız Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kırıkkale'de kurulacak Silah ve Mühimmat Sanayine ilişkin organize sanayi bölgesi kuruluşuna iştirak edilmesi hususlarında yetkilendirilmesine karar alınmıştır.

Görüldüğü gibi ne dediği anlaşılamayan berbat bir cümle. Yinede biz bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Ama iş kelimelerin arkasını okumaya geldiğinde MKE Kurumu'nun islahı yada tasviyesi gibi bir şey görülmüyor. Hatta ben daha tersi bir şeyler sezinliyorum, sanayisi ile organize olmuş Üniversitesi ile parlatılmış daha canavarlarmış bir MKEK. Bu kararlar siyasi, her tarafından akıyor. Sonuç almaya yönelik değil.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 01:04 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 12:26
Mesajlar: 2053
Yaş:
Mke'nin faaliyet alanına özel sektör girerse mke fazla yaşamaz düşüncesi ne kadar yanlıştır?

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 20:49 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 12:26
Mesajlar: 2053
Yaş:
Sıkı durun

Sözcü 1 ocak
http://www.saygiozturk.com dan alıntıdır:


Her fırsatta “Makine ve Kimya Endüstri Kurumu’na (MKEK) kıymayın” demeyi sürdüreceğiz. Atatürk’ün kurduğu fabrikada mermi üretiliyor, Emniyet Genel Müdürlüğü “sudan bahanelerle” mermiyi İtalya’dan alıyor. Silah üretiyor ama bu kez MKEK’nın elinden alınıp bu üretimi özel sektöre verme çabaları var.

MKEK’nun Ankara’da fişek fabrikası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün silah mermisi üretimini gerçekleştiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, MKEK’nu devre dışı bırakıp yabancı ülkelerden mermi alma hevesi başladı. Üst düzey bazı yetkililere yanlış bilgiler aktarılarak bunu da sonunda başardılar.

Emniyet’e mermi geç mi verildi?
MKEK’nun Fişek Fabrikası, asker ve polisin mermi ihtiyacını eksiksiz karşılıyor. Dahası bir çok ülkeye ihracatta yapıyor. Ancak, Emniyet’in MKEK’dan vazgeçmesi ve dış alım yapması için Emniyet üzerinde yoğun baskılar olduğunu biliyoruz. Polise nasıl yerli üretim silah alınması için çaba gösteriyorsak, mermi ihtiyacımızın da kendi fabrikamızdan alınmasını isteriz.

MKE’den 2010 yılında 15 milyon adet fişek için 12 milyon 900 bin lira, 2011 yılında 27 milyon adet fişek için toplam 23 milyon 355 bin lira ödendi. Yeni mermi alım döneminde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’a şu bilgi verildi:

“2011 yılı içerisinde alımı gerçekleştirilen 10 milyon adet fişeğin 6 milyon adetlik birinci partisi bize 15 gün geç teslim edildi. Aynı yılın ikinci partisinin alımında ise 5 milyon adet fişek, MKE kurumunca Çek Cumhuriyeti’nden ithal edildi. Yani, bize Çek Cumhuriyeti’nden alınan mermiler satıldı.”

Ancak olay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’a anlatıldığı gibi değil.. MKEK, Emniyeti hiç fişeksiz bırakmadı. Hele, Çek Cumhuriyeti’nden ithal edilen mermilerin Emniyet’e verilmesi diye de bir olay yok. Konuştuğum yetkili, “Emniyet’in mermi talebi 10 milyondan 27 milyon adede yükselince, iç piyasanın mermi ihtiyacını karşılamak için Çek Cumhuriyeti’nden mermi ithal ettik. Emniyetin ihtiyacı, tamamen fabrikamız üretiminden karşılandı. Asla ithal mermi vermedik. Gerçekler söylenmiyor. Bunu belgelerle de ispatlayabiliriz. ” dedi.

MKE dururken mermi alımı İtalya’dan
İhale 2 milyon740 bin Euro ( 6.427.218 TL) teklif veren İtalya Firmasının Türkiye Temsilci şirket tarafından alındı. Fişekler 11 milyon 500 bin lira düşük fiyatla sağlanmış oldu. Emniyet yetkilileri şimdi bununla övünüyor.

Evet, düşük fiyatla alındı ama önemli olan o firmanın Türkiye’ye girebilmesiydi. Türkiye’de üretilen mermiyi ucuza verebilir. Türkiye’de üretilmeyen fişeklerin ithali durumunda bu farkı bir yolla kapatırlar. Ayrıca bu fişeklerin, ucuz iş gücü olan ülkelerde üretilmediğini Emniyet’e kim garanti ediyor? Unutmayalım, MKEK’nin düşük karları da yine kaliteyi artırmak için yatırıma dönüştürülüyordu.

Gelelim ünlü “Milli Piyade Tüfeği”ne
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından, henüz adı konulmayan ancak şimdilerde “Milli Piyade Tüfeği” olarak adlandırılan tüfek projesini de unutmuyoruz. MKEK Kırıkkale Silah Fabrikasının çalışanlarının geliştirdiği silahın üretiminin özel sektöre verilmesi an meselesi.

Kumar masasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın silah projesiyle ilgili iki yetkilisi, silah projesini yürüten özel sektör yöneticisiyle birlikteydi. İsim vermeden bu şirket yönetiminde eski Savunma Sanayi Müsteşarı ve eski AKP Milletvekilinin bulunduğunu belirttik. “İsim yazmamışsınız ama sözü edilen kişi benim” dedi. Arayan, Vahit Erdem’di. Erdem telefonda, kimar masasındaki fotoğrafı asla etik bulmadığını belirtti. Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu kaydeden Vahit Erdem, kendisine yönelik suçlama olmamasına rağmen yine de açıklama ihtiyacı duydu. İşte söyledikleri:

“Kale Kalıp ile MKEK'nun işbirliği ile geliştirilmesi planlanan Milli Piyade Tüfeği projesi, benim Kale Grubun'da görev almamdan yaklaşık üç yıl önce kararlaştırılmış başlamıştır. Projenin başlamasında hiçbir rolüm ve bilgim olmamıştır. Benim yönlendirmem söz konusu olamaz öyle bir görevimde yoktur. Eğer proje ile ilgili görevim olsa idi, ülkenin menfaati ve projenin başarısı neyi gerektiriyorsa ancak onu yapardım.”

Erdem, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan 20 yıl önce ayrıldığını kaydediyor, “MKEK benim de ilimdedir. Bu Kurumda çok sayıda yakınım çalışmakta veya emekli olmuştur. Hal böyle iken benim MKEK'nun zararına bir fiilde bulunmam söz konusu olamaz” diyor.

Yokluk, kıtlık döneminde Atatürk döneminde kurulan fabrikalarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi olduğu için Silah Fabsrikasını, mermi fabrikasını yazıyorum. Emniyet yetkililerinin kaç kez İtalya’ya davet edildiği ve bunların daha devamı olup olmadığı da ayrı bir merak konusudur.

İşte bunları söyledikten sonra da iyilik, esenlik dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

:evil: :evil: :evil:
Alıntı:
Atatürk’ün kurduğu fabrikada mermi üretiliyor
:evil: :evil: :evil:

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 04 Oca 2013, 21:02 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 20 Ağu 2012, 16:08
Mesajlar: 1010
Yaş:
Ne anlatmaya çalışıyor bu yazı? hiç birşey anlamadım. Kodunudan donuya zıplamışlar.

Vakit kaybı..

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 05 Oca 2013, 03:49 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 07 Eki 2012, 12:02
Mesajlar: 457
Yaş:
120mm lik havanların dışına neden yiv açılıyor?

_________________
Çok çile çektim.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 05 Oca 2013, 04:16 
Çevrimdışı
Site Başkanı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Tem 2012, 22:24
Mesajlar: 4491
Yaş: 40
Alıntı:
120mm lik havanların dışına neden yiv açılıyor?
Yiv değil onlar hava soğutma kanalları.

_________________
Resim

Tanrı hasımlarıma acısın, zira ben onlara acımayacağım."

Sakallı Nurettin Paşa”

“Biz ki Melik-i Turan, Emir-i Türkistan’ız, Biz ki Türk oğlu Türk’üz; Biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu Türk’ün Başbuğuyuz!”

Başbuğ Timur


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 05 Oca 2013, 04:19 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 07 Eki 2012, 12:02
Mesajlar: 457
Yaş:
Alıntı:
Alıntı:
120mm lik havanların dışına neden yiv açılıyor?
Yiv değil onlar hava soğutma kanalları.
Teşekkürler.

_________________
Çok çile çektim.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 08 Şub 2013, 17:20 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 21 Ağu 2012, 17:40
Mesajlar: 1856
Yaş:
MKE sitesini yenilemiş! :D Kıyamet yakındır...

http://www.mkek.gov.tr/tr/default.aspx


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 08 Şub 2013, 20:11 
Çevrimdışı
Uzaklaştırıldı

Kayıt: 11 Tem 2012, 02:13
Mesajlar: 131
Yaş:
Alıntı:
MKE sitesini yenilemiş! :D Kıyamet yakındır...

http://www.mkek.gov.tr/tr/default.aspx
Kulakları fena çekildi ya, ardına gelecek tokattan sakınıyorlardır... Şaka şaka.

Gerçek mi? : Makyaj hünerleridir nihayetinde !!

_________________
* Konuşarak katkı yapabileceğiniz mevzular olduğunu biliyorsanız,
konuşmayarak da katkı yapabileceğiniz mevzular olduğunu bilirsiniz.
*


----------------------------------------------------------------------------------
Resim
MKE ne zaman böyle bir silah ailesi oluşturur... O zaman bir faydası olduğuna inanılabilir.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 08 Şub 2013, 21:15 
Çevrimdışı
Genel Yetkili

Kayıt: 19 Tem 2012, 00:36
Mesajlar: 2673
Yaş:
Alıntı:
Alıntı:
120mm lik havanların dışına neden yiv açılıyor?
Yiv değil onlar hava soğutma kanalları.
Aynı zamanda namlu yükselişi ve alçalışı,beşiğin kelepçesinin o vida kanallarında aşağı yukarı hareket ettirilebilmesiyle sağlanıyor.

_________________
"Savaş için değil, barış getirmek için gidiyoruz..."
https://m.youtube.com/watch?v=wrDQW66jWoo


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 08 Şub 2013, 21:44 
Çevrimdışı
Yeni Üye

Kayıt: 28 Eki 2012, 20:58
Mesajlar: 20
Yaş:
Alıntı:
Alıntı:
120mm lik havanların dışına neden yiv açılıyor?
Yiv değil onlar hava soğutma kanalları.
sayın Kılıç

Yukarıdaki MKEK envanterinde "120 mm HY1-12 YİVLİ HAVAN" var bu konuda bi fikriniz varmı?

_________________
"İyi düzenlenmiş bir milis, özgür bir devletin güvenliği için şart olduğundan, halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilemez"


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 09 Şub 2013, 18:22 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 10 Tem 2012, 23:54
Mesajlar: 188
Yaş:
Tsk'ya sattığı ve sivillere sattığı silahlar(zorunlu) karşısında övünebilen vay be şu kadar silah satmışız diyebilen ilginç kurum.

_________________
Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;
Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.

"Ben devletimi, yedi düvele karşı yokluk içinde savaşarak kurmuşum. Şimdi bana silah çekenin ağzına, o namluyu sokarım " Osman Pamukoğlu


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 09 Şub 2013, 18:50 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 12:26
Mesajlar: 2053
Yaş:
Alıntı:
Yukarıdaki MKEK envanterinde "120 mm HY1-12 YİVLİ HAVAN" var bu konuda bi fikriniz varmı?
120 mm havanın yivi içindedir, tüfek gibi yiv-setlidir namlusu.

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 09 Şub 2013, 21:46 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 20 Ağu 2012, 16:08
Mesajlar: 1010
Yaş:
Arkadaş, anladık mke dandik silah ve mühimmat imal ediyor. Anladık ta bu kadar da kötüsünü hiç görmemiştim. Askerde ıkına ıkına mke nin mermilerini atıyorduk ama iş av tüfeği fişeğine gelince hepten kendilerini aşıp çok çok kötü fişek imal etmişler.

Bir deneyeyim diye mke nin 36 cal fişeklerinden bir kutu alayım dedim. şarjöre 10 mermi koydum ateş etiim. 10 mermiden 7 si tıkanıp,bozulup işin içine eder mi,söz konusu mke ise ettiğini gördüm.

Fişeklerin kapsülü o kadar dandik ki, daha şarjörden çıkarken deforme oluyorlar ve silaha tutukluk yaptırıyorlar.Atış sırasında ikiye katlanıyorlar.Atım yatağında şişip tıkanıyor.Barut o kadar dandik ki macun gibi namluya yapışıyor. Acaba silahta mı problem var deyip fabrikayı aradım, bana hangi markayı kullandığımı sordular, bende MKE marka diyince adamların suratının değiştiğini telefondan hissettim. Gittim x marka başka yerli fişek aldım. hiç tıkanmadan hepsini attım.

Yani kısacası mke ye dediklerimiz az bile. Birde mke ye güvenip yola çıkıyoruz. Bir daha mı Asla...!

Dikkat..! Önemli uyarıdır ! Sakın kullanmayın :)

Resim

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 09 Şub 2013, 22:06 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 20 Ağu 2012, 16:08
Mesajlar: 1010
Yaş:
Kesinlikle hayvanlara ateş etmeye karşıyım. Hayatımda hiçbir canlıya ateş etmedim. Askerlik hariç tabii ki. ;)

Bizimki amatör atıcılık sn Harzemşah. Yoksa nedensiz canlılara kıyanların karşısında olan biriyim. Yanlış anlaşılmasın..

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 10 Şub 2013, 04:00 
Çevrimdışı
Süvariler
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 12 Tem 2012, 05:00
Mesajlar: 272
Yaş:
SSİK'te Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde kurulacak Savunma Sanayi Tekno Kent kararı dışında, Savunma Sanayi amaçlı bir Organize Sanayi bölgesi kurulması da amaçlanıyormuydu?

Cumartesi(9 Şubat 2013) günü Kırıkkaledeydim ve yerel Pusula gazetesinde Başbakan yardımcısı Beşir Atatlay'ın Kırıkkale ziyareti konulu bir haber gördüm Başbakan yardımcısının açıklamasına göre " Savunma sanayi amaçlı OSB kurulumunda bürokratik süreç cok uzun bunu kısaltmaya çalışıyoruz ama AR-GE amaçlı teknokentte işler hızla ilerliyor" tarzında bir söylemi vardı.

OSB kurulumu da MKEK için ve yan sanayi için güzel bir gelişme olur, TeknoKentin dışında.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 10 Şub 2013, 15:48 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 21 Ağu 2012, 17:40
Mesajlar: 1856
Yaş:
Alıntı:
Arkadaş, anladık mke dandik silah ve mühimmat imal ediyor. Anladık ta bu kadar da kötüsünü hiç görmemiştim. Askerde ıkına ıkına mke nin mermilerini atıyorduk ama iş av tüfeği fişeğine gelince hepten kendilerini aşıp çok çok kötü fişek imal etmişler.

Bir deneyeyim diye mke nin 36 cal fişeklerinden bir kutu alayım dedim. şarjöre 10 mermi koydum ateş etiim. 10 mermiden 7 si tıkanıp,bozulup işin içine eder mi,söz konusu mke ise ettiğini gördüm.

Fişeklerin kapsülü o kadar dandik ki, daha şarjörden çıkarken deforme oluyorlar ve silaha tutukluk yaptırıyorlar.Atış sırasında ikiye katlanıyorlar.Atım yatağında şişip tıkanıyor.Barut o kadar dandik ki macun gibi namluya yapışıyor. Acaba silahta mı problem var deyip fabrikayı aradım, bana hangi markayı kullandığımı sordular, bende MKE marka diyince adamların suratının değiştiğini telefondan hissettim. Gittim x marka başka yerli fişek aldım. hiç tıkanmadan hepsini attım.

Yani kısacası mke ye dediklerimiz az bile. Birde mke ye güvenip yola çıkıyoruz. Bir daha mı Asla...!

Dikkat..! Önemli uyarıdır ! Sakın kullanmayın :)
+999999 :D

Daha dün (09.02.2013) Beretta marka Süper Poze (12 gauge) av tüfeğimiz ile tek kurşun fişekler ile atış talimine gittik. Yanımızda MKE marka 10luk kutu alarak da gittik (MKE'ye güvenmediğim için başka markalardan da bir kaç tane aldık).

İlk MKE ile başladık atışa. Daha 3 atış olmuştu ki(her atış arası yaklaşık 1-3 dk bekliyoruz soğuması için buna rağmen) tüfek isabet konusunda ve nişangahı ısıdan görememe konusunda problemler çıkartmaya başladı. :) Bütün MKE fişeklerini kullanmadan diğer markalara geçtik. O markalarda, MKE fişeklerinde olduğu gibi kısa sürelerde bu tür aksaklıklar görmedik. Diğerleri tüfek ile gayet paralel çalıştılar. :)


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 12 Mar 2013, 10:09 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 06 Mar 2013, 15:31
Mesajlar: 328
Yaş:
1995 te iki adet ayrı yerlerde hücum yeleği üst ceplerdeki mke savunma el bombalarının pimi kırılıp çıkmış.kişiler kendileri farketmiş,uzaklaştırarak yavaşça yelekleri çıkarttırdık.iple sürükledik 1 jarjör mermi attık patlamadı.yanına gidip baktık yine iple bombayı yerinden çıkardık mandal attı patlamadı.artık patlamaz dedik fünyeyi söküp getirdik,silahçılar iğne yavaşca düştüğü için patlamamış dediler
fünyeyi imha ettiler.Sonra bunu üstlere rapor ettik,bizde bir daha mke savunma taşımadık,mke mevzilerde kullandık arada patlamadığıda
olurdu.

sonra 2007 de dağlıca komutanının mke bombalarının arızalı olduğunu patlamadığını söylüyordu.yuh okadar sene düzelmemiş mi?
belki şimdi düzelmiştir.değil mi?


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 15 Mar 2013, 22:49 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 06 Mar 2013, 15:31
Mesajlar: 328
Yaş:
Mke el bombaları ile ilgili olarak KKK na üç adet soru sormuştum bilgilendirme yasası uyarınca,Mail listesinde kkk.gen.tr uzantılı bir mail görünce önce virüs zannettim,sonra jeton düştü.Alışık değiliz tabi böyle şeylere insan garipsiyor tedirgin oluyor.

Neyse koskoca Kurmay albay imza atmış cevap vermiş ha çok tatmin oldun mu dersen %70.Vatandaş olarak değer verilip cevap gelmesi cevabın içeriğinden %100 daha tatmin edici.Zaten benim sorumda onlara değer verdiğimin bir göstergesidir.

Yanlışlıkla soru ile beraber paylaşmaya kalkacaktım ki altında paylaşmadan önce kurumdan izin almam gerekiyor muşu son anda gördüm.Kurumu fazla meşgul etmemek için bende kalmasına karar verdim.

Sonuçta merak ettiğinizi direk kuruma sorarak cevap alabiliyorsunuz,sadece sorunun muhatabını doğru seçelim.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 01 Nis 2013, 17:13 
Çevrimdışı
Uzaklaştırıldı

Kayıt: 17 Ağu 2012, 01:30
Mesajlar: 894
Yaş:
Hayirlisiyla :D
Alıntı:
MKEK'den 500 milyon dolar ihracat hedefi
29 Mart 2013 AA

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü İzzet Artunç, 2023'te 500 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.Çankırı Valisi Vahdettin Özcan'ı ziyaret eden Artunç, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacına yönelik üretimle karlılığın sağlanamayacağını, ihracat yapmaları gerektiğini anlattı.

Çankırı'nın ihracat hedeflerinde önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Artunç, şunları kaydetti:

“Şu anda MKEK'nin savunma sanayi ihracatındaki payı yüzde 6-7'dir. Bunu önümüzdeki süreçte yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatımız 60 milyon dolar. Bu oranı aşağı yukarı 10 katına yükseltmemiz lazım. 2023'te 500 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Şu anki ürün çeşit yelpazemizle ihracatımızı bu orana çıkartmamız zor. Daha modern ürünlere geçmemiz lazım.

Artunç, Çankırı'daki fabrikanın hava savunma silahlarının üretimi amacıyla kurulduğunu anımsatarak, “Bunun dışında ordumuza verilen birçok topun parçası Çankırı'da üretiliyor. Bunlar ihracatta aranan parçalar. Burada kalifiye elemanımızı tutup, üretimimizi güçlendirmemiz lazım. İnsan yatırımları yapılacak, ihtiyaç olduğunda tezgahlar yenilenecek” diye konuştu.

Vali Özcan da MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nın önemli bir tesis olduğunu vurgulayarak, fabrikada istihdam edilen kişi sayısının artırılmasını istedi.

Ziyarette MKEK Genel Müdür Yardımcısı Erhan Kazıklı ve MKEK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Dilbaz da hazır bulundu.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22925957.asp


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 03 Nis 2013, 01:27 
Çevrimdışı
Süvariler
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 07 Şub 2013, 03:00
Mesajlar: 5190
Yaş:
Alıntı:
1995 te iki adet ayrı yerlerde hücum yeleği üst ceplerdeki mke savunma el bombalarının pimi kırılıp çıkmış.kişiler kendileri farketmiş,uzaklaştırarak yavaşça yelekleri çıkarttırdık.iple sürükledik 1 jarjör mermi attık patlamadı.yanına gidip baktık yine iple bombayı yerinden çıkardık mandal attı patlamadı.artık patlamaz dedik fünyeyi söküp getirdik,silahçılar iğne yavaşca düştüğü için patlamamış dediler
fünyeyi imha ettiler.Sonra bunu üstlere rapor ettik,bizde bir daha mke savunma taşımadık,mke mevzilerde kullandık arada patlamadığıda
olurdu.

sonra 2007 de dağlıca komutanının mke bombalarının arızalı olduğunu patlamadığını söylüyordu.yuh okadar sene düzelmemiş mi?
belki şimdi düzelmiştir.değil mi?

Bunu bilen pek çok uzman asker ithal alman el bombasını tercih ediyor . Yuh diyorum MKE ye.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 22 Nis 2013, 14:16 
Çevrimdışı
Uzaklaştırıldı

Kayıt: 17 Ağu 2012, 01:30
Mesajlar: 894
Yaş:
2012 faaliyet raporu (MPT, Firtina, ... ile ilgili son durum mevcut)

[pdfview]http://www.mkek.gov.tr/Icerikler/File/2 ... Raporu.pdf[/pdfview]

http://www.mkek.gov.tr/Icerikler/File/2 ... Raporu.pdf


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 22 Nis 2013, 18:58 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 07 Eyl 2012, 05:29
Mesajlar: 154
Yaş:
Maşallah MKE tüm envanterleri ifşa etmiş neredeyse.

En sevindirici haber ise 1 adet canlı ve 1 adet cansız NEB (Nüfuz Edici Bomba) mühimmatı 23 Ağustos 2012 tarihinde Hv.K.K.lığına teslim edilmiş ve 200 adetlik seri üretim sözleşmesinin geçtiğimiz şubat ayında imzalanmasının planlanması.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 21 Eyl 2014, 12:10 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 27 Tem 2012, 19:22
Mesajlar: 1331
Yaş:
Arkadaslar elbet asker hükümet de farkindadir durumun ancak senelerdir degisen bir sey de yok. Forum olarak biz bir sey yapamaz miyiz? Imza toplayalim , gerekli mercilere ulasalim su sorunun bir an önce cozulmesi icin farkindalik yaratalim. Sanki isletme korlugu olmus senelerdir aksamayan bir kurum kanayan yara olarak duruyor.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 21 Eyl 2014, 12:32 
Çevrimdışı
Süvariler
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 29 May 2014, 17:19
Mesajlar: 882
Yaş:
Alıntı:
Arkadaslar elbet asker hükümet de farkindadir durumun ancak senelerdir degisen bir sey de yok. Forum olarak biz bir sey yapamaz miyiz? Imza toplayalim , gerekli mercilere ulasalim su sorunun bir an önce cozulmesi icin farkindalik yaratalim. Sanki isletme korlugu olmus senelerdir aksamayan bir kurum kanayan yara olarak duruyor.
En son Savunma Raporu 2013'de MKE'nin SSM'ye bağlanmalı yazıyordu.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 10 Nis 2015, 08:40 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 11 Tem 2012, 13:58
Mesajlar: 991
Yaş:
MKE kendi çalışan personeline en azında çalışma tulumu yada çalışma giysi verse eldivenine kadar personelle giysisini standart hale getirse yani çok zor şeyler değil ki bunlar hem personelin kuruma olan bağlılığı artar hem herkes aynı seviyede eşit giyinir.

Resim

Bu foto da çalışanımıza bir şey demiyorum kurum neden çalışanına bir standart getirmez anlamıyorum, kaporta ustası gibi bırakmışlar insanları en azında çekim için bile olsa bir tulum ver adamlara dışarıdan gören bir düzen olduğunu anlasın. Türkiye de av tüfeği üreten adamlar bile PR yayını yaparken en azından adamlarına çeki düzen veriyor yada hep öyle olduğu için karışmıyor ama MKE saldım çayıra kıvamında davranıyor neden böyle bir şey yapıyor anlamış değilim.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 10 Nis 2015, 14:08 
Çevrimdışı
Site Başkanı

Kayıt: 11 Tem 2012, 01:02
Mesajlar: 6540
Yaş:
Alıntı:

Bu foto da çalışanımıza bir şey demiyorum kurum neden çalışanına bir standart getirmez anlamıyorum, kaporta ustası gibi bırakmışlar insanları en azında çekim için bile olsa bir tulum ver adamlara dışarıdan gören bir düzen olduğunu anlasın. Türkiye de av tüfeği üreten adamlar bile PR yayını yaparken en azından adamlarına çeki düzen veriyor yada hep öyle olduğu için karışmıyor ama MKE saldım çayıra kıvamında davranıyor neden böyle bir şey yapıyor anlamış değilim.

Gül'ün 2 sene önceki ziyaretinde çalışanlarda tulum vardı da Military Arms Channel'ı adamdan saymamışlar sanırım :)

Resim

_________________
Resim


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 10 Nis 2015, 14:56 
Çevrimdışı
Üye

Kayıt: 11 Tem 2012, 13:58
Mesajlar: 991
Yaş:
Ya adamların IWI fabrikasını ziyareti izledim birde bizimkilerin fotolara baktım sabahın köründe dert oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=5deUAF3af4Q

Tek tip vermişler giysileri düzenli şekilde montajda yapıyorlar üretimde ama benim gibi üretim nedir bilmeyen bir insan bir düzen olduğunu anlıyor ama bizimkinde bir boş vermişlik mi diyim yoksa aşırı akdenizlilik mi bilemedim.

Resim
Zenci Musevi de oluyormuş.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 10 Nis 2015, 16:55 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 11 Tem 2012, 02:28
Mesajlar: 5592
Yaş:
Alıntı:
Zenci Musevi de oluyormuş.
Hem de çok..

Hoş, tıpkı Sovyet sonrası Rus musevileri gibi, "Yahu olum, bak emin misiniz?" muhabbeti çok olmuştu ama.. :roll:


____
Alıntı:
MKE kendi çalışan personeline en azında çalışma tulumu yada çalışma giysi verse eldivenine kadar personelle giysisini standart hale getirse yani çok zor şeyler değil ki bunlar hem personelin kuruma olan bağlılığı artar hem herkes aynı seviyede eşit giyinir.
Bunlar biraz da ekol meselesi.. Kore, Japon fabrikaları asker gibi adamlar ister.. Onun için kendilerine has bir üniformaları vardır.. Çin biraz öyle biraz böyle.. Avrupa da mesela tektipleştirmeye meyillidir.. Ama misal Amerika'da, yani kuzey-güney, herkes kendi kıyafeti ile gelir gider.. İş güvenlik gözlüğünü, emniyet ayakkabısını kendi zevkine göre ve bütçesine göre alır.. Hatta bazen eldivenlerini, vs bile.. Sadece cebine belirli bir miktar "çek" konulur.. Avrupa'da genelde sana bunlar "gelir"..

Bizde tulum ya da önlük kültürü vardır.. Yer yer sendikalar iş elbisesi, ayakkabı ve hatta iki senede bir kundura, sabun ve havlu konusunda haklar edinirler.. Ben MKE'Nin en azından önlük vermiş olduğunu tahmin ederim.. Amca giymemiş olabilir..


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 11 Nis 2015, 02:38 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 18 Tem 2012, 02:38
Mesajlar: 5406
Yaş:
Alıntı:
Zenci Musevi de oluyormuş.

Siyah Musevilere 'Beta Israel' deniyor. Etiyopyalı oluyorlar. Etiyopyalıları 80lerin ortasında ve 90ların başında İsrail’e almışlardır.

Konuyla alakalı yapılmış güzel bir film de vardı hatta. Live And Become.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 11 Nis 2015, 12:46 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 11 Tem 2012, 12:18
Mesajlar: 218
Yaş:
MKE 105'lik top işinde cezaya düşmüş, doğru mudur?

_________________
To wives and sweethearts, may they never meet.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 11 Nis 2015, 20:35 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 02 Kas 2014, 14:55
Mesajlar: 2571
Yaş:
Alıntı:
Zenci Musevi de oluyormuş.
Zenci Musevi oluyor ama İsrail'de adam yerine konulmuyormuş. Bu konuda değişik iddialar ortaya atılıyor, deniliyor ki ; İsrail'de ki zenci Yahudi nüfusunun genel nüfusa oranı % 2'dir. Ancak buna rağmen zenci Yahudilerin nüfusunun artması istenmiyormuş. Bunu temin etmek amacıyla kadın Yahudilere doğum kontrol hapı olan Depo-Provera enjekte ediliyormuş. İsrail'de zenci Yahudilerin yapmış oldukları kan bağışları ise çöpe atılıyor diyorlar. Deniliyor ki , İsrail'de en itibarlı Yahudi grubu ''Aşkenazi'' diye bilinen Yahudilermiş. Diğerleri ise ikinci ,üçüncü sınıf muamelesi görüyormuş.

Bu arada Aşkenazi Yahudilerinin kökeninin ''Hazar Türklerine'' dayandığı , Hazar Türklerinin kökeninin ise Sümer Devletine dayandığı söyleniyor.

_________________

Mustafa Kemal ATATÜRK


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 13 Nis 2015, 20:31 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 15 Tem 2012, 19:06
Mesajlar: 4540
Yaş:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B7IvH_5bZYc[/youtube]


En son kabardey tarafından 14 Nis 2015, 03:08 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 13 Nis 2015, 22:30 
Çevrimdışı
Süvariler

Kayıt: 05 Ağu 2012, 14:49
Mesajlar: 3733
Yaş:
Gayet guzel bir sunum ;)


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 14 Nis 2015, 02:38 
Çevrimdışı
Uzaklaştırıldı

Kayıt: 02 Ağu 2014, 11:52
Mesajlar: 685
Yaş:
Mpt videosunu yayınlamak için izin beklediğini söylemiş altta yorumda.


Başa dön
   
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 119 mesaj ]  Sayfaya git 1 2 3 Sonraki

Tüm zamanlar UTC+03:00


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: hadbad, Heise IT-Markt [Crawler], StaphAureus, togan ve 24 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma dosya ekleri gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye