TRMilitary
http://trmilitary.com/

Headspace yada kovan dayanma mesafesi
http://trmilitary.com/viewtopic.php?f=103&t=6147
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  çoti [ 01 Ağu 2016, 09:15 ]
Mesaj Başlığı:  Headspace yada kovan dayanma mesafesi

Merhabalar,

Headspace silahların teknik literatüründe sıkça geçen bir terimdir. Yine bazı Türkçe tercümelerde kovan kafa boşluğu olarak geçer ancak ,kovan oturma mesafesi , yada kovan dayanma mesafesi olarakta tercüme edilmesi daha isabetli olacaktır. Headspace, merminin fişek yatağında ileri hareketini durduran ön dayanma noktasından mermi dip tablasının dayandığı sürgü yada kama yüzeyine kadar olan mesafeyi ifade eder. Bu mesafe değişik fişekler için değişik noktalar esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu terim ilk çıktığında yarı otomatik silahlar henüz icat edilmediğinden tablalı tabanca fişeğinin top yatağına oturduktan sonra tabancanın arka yüzeyi ile fişek yatağına oturmuş merminin çıkıntı yaptığı kenar tablasının mesafesini ifade etmek için kullanılmaktaydı. Asıl ismide oradan gelmektedir.


Resim
.45 kalibre merminin fişek yatağı içindeki durumunu gösteren çizim. Mermi kovanının uç kısmı fişek yatağındaki çıkıntıya dayanarak durmuştur. (Hatchers notebook syf.235)

Resim
30.06 Fişeğinin mermi dayanma noktalarından ölçülen headspace mesafesi. Fişek boynu daha ileriye doğru gitmesine rağmen fişek omuz kısmından atım yatağına dayandığı için headspace mesafesi buradan sürgünün ön yüzüne kadar olan mesafe olarak hesaplanır.(Hatchers notebook sayfa 236)

Bu mesafenin iyi ayarlanmaması durumunda mermi gereğinden fazla fişek yatağının içine girebilir, ateşleme sonucu oluşan basınç fişeği atım yatağına sıkıştırırken, geriye doğru iterek boşluk mesafesi kadar kovanı uzatabilir yada kovan kesebilir. Bu durumda fişek çıkarmada ve yeni fişeğin namluya sürülmesinde problemler yaşanabilir. Gereğinden fazla içeri giren fişeklerde ateşleme iğnesi kapsüle yeterli darbeyi oluşturmayabilir. Tüm bu problemler headspace mesafesi ile ilgilidir. Ayrıca gereğinden kısa olması durumunda ise toleransların uç noktasında imal edilmiş yada yeniden elde doldurulmuş, kovanı eser derecede uzamış bir fişek sürgünün rahat kapanmasını engelleyebilir yada yada hiç kapanmamasına sebep olabilir. Bu durum özellikle tehlikeli av tüfeklerinde, ikinci atışın süratle yapılması gereken durumlarda hayati bir durum arz eder. Tablalı fişekler kırmalı yivli av tüfeklerinde güvenle kullanılabilmesine karşın şarjörden beslemeli tüfeklerde tablanın takılması dolayısıyla besleme sorunu oluşturabilmektedirler. Bu problemin üstesinden gelebilmek için H&H firması tehlikeli avlarda kullanılmak üzere belted (kemerli) tabir edilen kovanları geliştirmiştir. Bu durumda fişek dayanma mesafesi kovanın daha kalın olan, kemer tabir edilen dip kısmından hesaplanarak imal edilir ve güvenli kapanma ve ateşleme sağlanmaya çalışılır. Bir zamanlar magnum kategorisinde tabir edilen güçlü ve tehlikeli av fişeklerinin büyük kısmı kemerli olarak yapılmıştır. Bu şekide yapılmış birçok fişek olmasına rağmen .375 H&H, .300 Winchester Magnum, .416 Weatherby Magnum , .458 Winchester Magnum, 7mm Remington Magnum bunların başlıcaları arasında sayılabilir.

Resim
Resim
Resim
Resim

Yazar:  strongarm [ 01 Ağu 2016, 10:14 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Headspace yada kovan dayanma mesafesi

Sayın çoti,


Çok az tanınan, önemine nazaran genelde fazla anlaşılmak da istenmeyen bir kavramı gündeme getirdiğiniz için teşekkürler. Ben,
aklımca bu tanımı Türkçe'ye "Oturmalık" olarak çevirmiştim. İçeriğin büyük kısmına şamil olduğu söylenebilir.

Hız, bilindiği gibi, birim zamanda alınan yol olarak tarif edilir. Özellikle kısa kalan oturmalık oluşumlarında, kovanın geriye doğru barut
gücü itişiyle kazanacağı sürat artacağı cihetle, namlu arkasına vereceği sademe, hemen hemen çekirdeğin enerjisi ve tahrip gücüne
eşit olacaktır. En kötü ihtimallerden olan böyle bir vakıada, silahın parçalanması dahi mümkündür.

Oturmalık arızaları, basit geri tepmeli düzende çalışan ateşli silahlarda, kilitli sürgülü kategoriye oranla daha az tahripkardır. Mamafih,
özellikle kısa kalan oturmalık durumunda, hernekadar, sademenin kapağa intikali zaman içinde dağılarak küçülse de, ihmal edilebilecek
bir husus değildir.

Toplu tabancaların büyük kısmında, oturmalığın muhatabı, top gerisi kalkanı ön yüzüdür ve bol ölçüde, hız kazanarak ateşleme iğnesi
yuvasına dolabilen kapsül bir anda tabancayı ağırlığınca bir çelik kütlesine döndürebileceği gibi, dar ahvalde, topun dönüşü zorlaşacak
ve mükerrer atışlar zor hatta imkansız duruma gelebilecektir.

Bu son derece önemli, araştırdıkça derinlik kazanan kavramı ele aldığınız için yeniden teşekkürler.


Saygılar.

Yazar:  çoti [ 01 Ağu 2016, 13:39 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Headspace yada kovan dayanma mesafesi

Sayın strongarm,

Yabancı literatürlerde dahi pek sık anılmayan, ancak uygun olmayan oturmalık mesafesi dolayısı ile kovanın süratlenerek gövdeye yada kapak takımına çarpmasından dolayı oluşabilecek, silahın hareketli yada sabit aksamı üzerindeki sebep olacağı önemli mahzurlar konusunda bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Yaşlılar özellikle eski tip, üzerinde köprüsü olmayan yada köprü üzerinden kırılarak açılan revolverlerde kabzenin hemen üzerinden kırım yaptığını söylerlerdi. Bende bu kalın demir nasıl kırılır buradan diye düşünürdüm. Belkide gereğinden fazla içeri giren kovan, temas sağlamadığından dolayı tepme kuvvetini silahın bütününe yaymaktansa, hızlanarak gövdeye çarparak durması sonucunda zamanla orada kırıma yol açmasının sebebi de bu olabilir. Kinetik Enerji hızın karesi oranında arttığından dolayı aradaki mesafe uzadıkça hareket kazanan ve dolayısıyla hızlanan kovandan dolayı kapak takımı ile temas halinde sabit duran kovana nazaran gövdeye aktarılan enerji de artmış olacaktır.

Aslında üzerinde konuşulmaya pek gerek görülmeyen bu ve benzer konuların önemi üzerinde yapılacak fikir alışverişleri ile daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.

Saygılarımla

Yazar:  çoti [ 01 Ağu 2016, 15:38 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Headspace yada kovan dayanma mesafesi

Uygun olmayan kovan oturma mesafesinin, http://www.larrywillis.com web sitesindeki fotoğrafta, kovan üzerindeki emaresi gözüküyor. En kötü senaryoda kovan buradan kesilerek ayrılabilir, senaryonun korku filmine dönüşmesi ise kopan kısmın şişerek fişek yatağı içinde kalması ile gerçekleşir.

Resim

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC+03:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/