TRMilitary

Tam Bağımsız Türkiye için Yerli Savunma Sanayii
Zaman: 18 Oca 2018, 14:59

Tüm zamanlar UTC+03:00


Üye alımı belirsiz bir tarihe kadar kapatılmıştır,mail yolu ile ve ya sosyal hesaplar üzerinden taleplerde bulunmayınız.
LoadingYeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 11 Nis 2016, 16:51 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 04 Eki 2015, 23:12
Mesajlar: 212
Yaş:
Merhabalar,

İlk bölüme ilaveten balistik biliminin dış balistik ve terminal balistik kısmının ilgilendiği konular özetle aşağıdakilerdir.

3-Dış balistik ( External Ballistics)
Dış balistik merminin namludan çıkmasından başlayarak hedefe ulaşana kadar olan uçuşunu ve bu uçuşuna etki eden faktörleri inceler. Namludan çıktıktan sonra uçuşuna abaşlayan mermi çekirdeği en önemlileri yerçekimi, rüzgar, hava direnci, çekirdeğin aerodinamik yapısı olmak üzere bir çok faktörün etkisi altındadır. Yerçekimi mermiyi aşağı doğru çekerek uçuş yoluna parabolik bir yapı verir. Mermi yol aldıkça namlu ekseninden aşağıya doğru düşer, mesafe uzayıp hız düştükçe bu düşüşte artar.

Kestrel marka balistik metreler rüzgarın hızını, yönünü, atış açısını, havadaki nemi, atış açısını, coriolis etkisini, cayroskobik sapma gibi bir çok faktörü otomatik olarak hesaplayarak atıcıya uzun mesafe atışlarında yardımcı olmaktadır. G1 ve G7 balistik katsayıları arasında seçim imkanı sunarak 225 çekirdek tipini hafızasına alabilmektedir. Değişik tüfekler kullanan atıcı için 16 ayrı tüfek bilgisi yüklenebilmektedir.

Rüzgarlar da mermilerin hareketine etki ederler. Kısa mesafelerde gözlemlenebilir çok büyük etkileri olmamasına rağmen uzun mesafe atışlarında merminin vuruş noktasını saptırabilirler. Her ne kadar rüzgarlar sabit olarak esmeseler de sağdan esen rüzgar mermiyi sola, soldan esen rüzgar ise mermiyi sağa sürükler. Bu sürüklenmenin sonucu olarak merminin vuruş noktası rüzgarın esme yönüne göre sağa ya da sola kayar. Mermi rüzgarı baştan alır ise daha hızlı yavaşlar ve vuruş noktası aşağıya kayar. Merminin rüzgarı arkadan alması durumunda olması gerekenden çok daha yavaş hız kaybeder ve vuruş noktası yukarı kayar.

Rüzgarlar merminin vuruş noktalarını etkiler. 200-300 metre mesafelerde bu etkiler önemsenmeyecek miktarda az olurken mesafeyle beraber etkisi de artmaktadır. Bu santimler hedefi vurmak ile kaçırmak arasındaki farktır. Sürekli değişkenlik gösteren rüzgar, atış açısı, hava sıcaklığı, nem, yükseklik gibi faktörlerde hedefin vurulmasına ya da kaçırılmasına etki eden tüfek mermi ve atıcı kombinasyonu kadar önemlidir. Bu değişken faktörlerin etkisinin bilinmesi ve atışın bu faktörlerin etkilerinin bilinerek hesaplanması uzak mesafelerde vuruş ihtimalini arttırmaktadır. Her ne kadar bu kadar uzak mesafelere avda atış yapılmaz ise de 7,62x51mm askeri keskin nişancı (örneğin yerli yapım JNG90 keskin nişancı tüfeği) tüfeklerinde etkili mesafe 1000 metre olarak verilmektedir. Bu mesafelerde isabetli bir atış yapabilmek için mermi uçuş yoluna etki eden faktörlerin bilinmesi, hesaplanması ve doğru yorumlanması oldukça önemlidir.

5,56x45mm Nato mermisini kullanan M249 tam otomatik piyade destek tüfeğinin isabet noktasını saatte 16 km hızla esen rüzgarın belirli mesafelere göre saptırma miktarları aşağıdaki gibidir. 16km rüzgar hızı yerden tozu kaldıracak ve boştaki kağıtları havalandıracak güçte olarak derecelendirilir.


Mesafe/metre --------sapma/cm
100----------------------2,5
200----------------------12,7
300----------------------30,4
400----------------------53,4
500----------------------49,6
600----------------------152
700----------------------223,5
800--------------------- 307,3
900----------------------403,8
1000---------------------513Havadaki nem oranı da merminin maruz kaldığı sürtünmeyi etkiler. Su buharının yoğunluğu Litrede 0,8 gram iken kuru havanın yoğunluğu 1,225 gramdır. Dolayısıyla kuru havada mermi daha çok sürtünmeye maruz kalırken nemli havada sürtünme azalır. Sürtünme azalınca merminin hızı da daha yavaş düşer.

Merminin uzun mesafelerde yörüngesinde kararlı olması gerekir. Merminin stabilizasyonu için namlunun içinde spiral bir yapıya haiz yiv ve setler vardır. Merminin bu kendi etrafında dönüşü merminin uçuşu esnasındaki davranışlarına da etki eder. Eğer bu dönüş hızı yetersiz ise mermi belirli bir mesafeden sonra stabilizasyonunu sağlayamaz ve taklalar atmaya başlar. Hedefe uç kısmı ile değil de yanlamasına ya da dip tarafı ile vurur. Dolayısıyla hassas bir atıştan söz edilemez. Eğer mermi gereğinden hızlı döndürülürse bu sefer mermi eksenini çıktığı namlunun ekseni ile paralel tutmaya çalışır. Atış yolu parabolik olduğu için burnunu bu eğri doğrultusunda tutamaz ve hedefe dik bir açıyla çarpmaz. Uygun stabilizasyona haiz mermilerin ucu ise parabolik uçuş yolu ile aynı eksende olur ve mermi eksenine dik açı ile hedefe çarpar.

Merminin boyuna, hızına ve ağırlığına bağlı olarak en uygun yiv set tur sayısı belirlenir. Bu yiv set turu atım yatağının başlangıcından namlu çıkışına kadar aynı turda olabileceği gibi artabilir de. Ancak ikincisinin üretimi ve zor ve pahalı olduğundan pek tercih edilmez. Bu tipteki yiv ve setler “gain- twist rifling” olarak adlandırılır Türkçeye hızlanan-döngülü yiv set olarak tercüme edilebilir. Günümüzde Smith Wesson Model 460 toplu tabancasında bu sistem kullanılmaktadır.

Av tüfekleri gibi yiv setsiz bir namludan ateşlenen mermi çekirdeklerinin stabilizasyonunu sağlamak için, merminin arka kısmı boş bırakılır ya da plastik veya keçe tapa takılarak merminin ön kısmı daha ağır bırakılarak düz bir şekilde uçması sağlanır. Bir diğer yöntemde merminin arkasına aynı dartlarda olduğu gibi kanatçık takılmasıdır. Bazı sabotlu av fişeklerinde bu tarz stabilizasyon yöntemleri görülmektedir. Uzun APFSDS tanksavar mermilerinin ise hemen hemen tamamında stabilisazyon bu şekilde sağlanır. Küre şeklindeki mermilerde stabilizasyon gerekmezken eski toptan dolmalı tabancalarda olduğu gibi yivli namlulardan da ateşlenebilirler.

Mermilerin dış yapısı da menzili, uçuş yolunun eğik ya da yatık olmasını etkiler. Bunun için balistik mühendisleri en uygun yapıyı bulmak için çalışırlar. Aynı çapta ve ağırlıkta aynı namlu çıkış hızına sahip sivri uçlu bir mermi yuvarlak uçlu bir mermiden daha uzak mesafeye gider. Yine kayık kuyruk yada diğer bir tabirle konik kuyruk yapıdaki bir mermi de düz taban yapısına sahip bir mermiden daha uzağa gider dolayısıyla aynı mesafelere diğerinden daha yüksek enerji taşır ve daha yüksek hızlarda ulaşır. Balistik uzmanları bunu balistik katsayı denilen ve merminin dizaynını havanın oluşturduğu sürtünmeye karşı olan direncini ifade eden bir takım rakamlarla açıklamaya çalışırlar. Yüksek balistik katsayıya sahip mermilerin uçuş yolu düşük olanlarına göre daha yataydır ve uzak mesafelere daha fazla enerji taşırlar. Mermiler aerodinamik yapısına bağlı olarak G1,G2, G5, G6, G7, G8, GL olarak sınıflandırılırlar. G1 oval uçlu düz tabanlı iken G7 sivri uçlu ve kayık kuyrukludur. Balistik uzmanları merminin uçuşu esnasında ki davranışlarıyla ilgili bilgi toplamak için doppler radarlar kullanırlar. Bu radarlar mm hassasiyetle mermi ve uçuş yolu hakkında reel veriler çıkartmaya imkan verirler. Böylece merminin hava direnci, uçuş yolu, hızı gibi değerler ile uygun dizaynı bulmaya çalışırlar.Danimarka merkezli, Weibel marka doppler radarlar hassas balistik araştırmalar için mermilerin uçuş süresi boyunca takibini yaparak mermilerin hızı, yörüngesi, sapması, menzilini ve uçuş süresi gibi önemli bilgileri toplarlar. Birkaç yüz metre menzil içindeki bilgileri toplayabilecek radarlar 60-70.000 dolar iken menzil 3-4 kilometreye çıktığında fiyatlar 800-900.000 dolarlara kadar çıkabilmektedir.

Özellikle yivli silah mermileri namludan çıktığı andan itibaren ses üstü hız ile uçuşlarına devam ederler. Ancak ses hızının hemen altındaki ve üstündeki bölgeyi ifade etmek için kullanılan transonik bölgeye girişlerinde eğer iyi stabilize edilmemiş iseler mermi yolunda sapmalar meydana gelir. Uzun bir yapıya sahip olan çekirdek yavaşlama sonucu bu geçiş bölgesine girdiğinde basınç merkezi çekirdeğin ön tarafına doğru kayar. Yetersiz stabilizasyona sahip çekirdekler bu basınç merkezinin değişimi esnasında yalpalamaya ya da takla atmaya başlarlar. Dolayısıyla da atış hassasiyeti kaybolmuş olur. Bu durumda çekirdek dizaynı kilometreler ile ifade edilebilecek mesafelere yapılan atışlarda önem arz eder. Mermi tasarımcıları uzun mesafeye yapılacak atışlarda bu geçiş esnasındaki basınç değişiminden en az etkilenecek mermi şeklini bulmaya çalışırlar.

Mermiler yiv ve setlerin vermiş olduğu döngü hareketinin yönüne doğru sürüklenme eğilimi gösterirler.Zira 1:7 yiv set turuna sahip namludan ateşlenen mermi dakikada yaklaşık 300.000 kez kendi etrafında dönmektedir. Mermi sağa doğru dönüyorsa bu sürüklenme sağa, sola doğru dönüyorsa sola doğru olur. Buna cayroskopik sürüklenme yada dönme sürüklenmesi denir. 5,56 M193 946 metrede (1000 yarda) 58 cm sürüklenirken, düşük sürtünmeli (very low drag) müsabaka mermisinde bu 2,2 cm ye kadar düşebilir.

Tepeden aşağı doğru ya da aşağıdan yukarı doğru yapılan atışlarda da mermi uçuş yolunu etkiler. Burada merminin uçuş yolunu etkileyen ana faktör yatay düzleme göre olan yerçekimidir. Bu yüzden yapılan hesaplamalarda hedefin uzaklığı değil atış yapılan yerden yatay olarak hedefe olan uzaklık merminin uçuş yolunu etkiler. Bu durum aşağıdaki örnekle açıklanabilir.

Mesela atış yapılan yer ile hedefin yüksekliği farklı olabilir. Hedef ile atıcı arasındaki mesafe 500 metre, Ancak atıcı ile hedef arasındaki mesafe aynı düzlem üzerinde 400 metre ise nişangahlar ya da dürbün 400 metre mesafeye ateş ediliyormuş gibi ayarlanır. Buradaki prensip hedef ile atış yapılan yer arasındaki yatay mesafenin esas alınmasıdır. Bu tepeden aşağı ya da aşağıdan tepeye doğru yapılan atışlarda değişmez. Yine 400 metreye atış yapılıyormuş gibi hesaplanır. Eğer 500 metre hesaplanarak atış yapılırsa mermi yukarı vuracaktır. Kimse dağın tepesinde elinde kağıt kalem hipotenüs hesaplayamayacağı için Svaroski ve Bushnell gibi firmalar lazer mesafe bulucularına bu özelliği de eklemişlerdir. ARC (angle range compensation) denilen bu özellik ile aradaki açı hesaplanarak yatay olarak uzaklık bulunur ve atıcının kolaylıkla gerekli ayarlamaları yapması sağlanır. Kestrel marka balistik metreler ise atıcının ihtiyaç duyduğu atış kontrol parametrelerinden yükseklik, açı, rüzgar hız ve yönü, nem oranı, coriolis etkisi, cayroskopik sürüklenme gibi bir çok faktörü otomatik olarak hesaplar. Uzun mesafe atıcılarının iç cebinde bir tane olması kuvvetle muhtemeldir.

Uçuş esnasında mermi bir takım fizik kuralları çerçevesinde açıklanabilecek biraz da karmaşık sayılabilecek dış etkilere de maruz kalır. Bunlardan birisi merminin, kendi etrafında dönerken sağdan ya da soldan aldığı rüzgarların etkisiyle savrulma olarak değil ancak kendi etrafında dönüşünün sebep olduğu Magnus etkisidir. Bu durum şöyle açıklanabilir. Sağa doğru kendi etrafında dönen bir mermi sağdan bir rüzgar aldığında aşağı doğru yönelir, soldan rüzgar aldığında ise yukarı doğru yönelir ve vuruş noktasına etki eder. Bu durum saatte 15 km yi aşan rüzgarlarda etkili olmaya başlar.

Atışın yapıldığı andan merminin hedefe ulaşmasına kadar geçe süre içinde, mermi havada iken, dünya dönmeye devam eder. Bu kısa süre içinde dünyanın dönüşünün sebep olduğu sapmaya Coriolis etkisi denir. Bu sapmanın yönü kuzey ya da güney yarım kürede atış yapılmasına göre değişiklik gösterir. Bu tüfek gibi silahlarla yapılan önemsiz sayılabilecek sapmalara sebep olurken topçu silahlarında ya da balistik füzelerin yörüngelerinin hesaplanmasında dikkate alınırlar.

Merminin uçuş yolunu dizaynı, ağırlığı ve aerodinamik yapısı da etkiler. Bu bilgiler uzun mesafelere yapılan atışlarda hedefi vurabilmek için verilmesi gereken yükselişleri ayarlamak için kullanılırlar. Tüm bu tabloların elde edilmesi ya da yazılımlarının hazırlanması dış balistik uzmanlarının işidir.
Rakım, hava sıcaklığı dolayısıyla barutun ısısı da ilk hızı ve vuruş noktasını etkiler. Bundan dolayı aynı mermi ile değişik ortam sıcaklıklarında ya da yükseltilerde yapılan atışlar aynı sonucu vermeyebilir.

Özellikle kilometre üzerinde yapılacak atışlarda gerekli hassasiyetin sağlanması için sıcaklık, atış açısı, hassas mesafe tayini, rakım, merminin uçuş yolunun bilinmesi, rüzgarın şiddeti, esme yönü ile beraber bu verileri yorumlayabilecek balistik bilgisini de gerektirmektedir. Kayıt edilmiş en uzun mesafe de düşman askerini öldüren atış 2475 metre mesafede 338 Lapua ile gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar atışı yapan asker görüşün çok iyi, havanın rüzgarsız olduğunu da belirtmişse de hiç şüphe yok ki bu mesafeye yapılan atışta atıcı bir çok faktörü göz önüne alarak merminin düşüş yerini hesaplamıştır. Bu mesafede, sadece yerçekiminden kaynaklı olarak,338 Lapuanın mermi düşüşü yaklaşık 90 metredir ve atıcının hedefi vurabilmesi için namlu eksenini hedefin 90 metre üzerinde tutması gerekmektedir.

4-Son balistik yada çarpışma balistiği (Terminal ballistics)

Terminal balistik merminin hedefe çarpma anındaki ve sonrasındaki davranışlarını ve etkilerini inceleyen kısmıdır. Biraz daha gözle görülür meseleler incelendiğinden, barut kokusu duyulup silah sesi işitildiğinden balistiğin en çok yazılan, çizilen ve okunan kısmıdır. Diğer kısımları ağır matematiksel hesaplamalar formüller, anlaşılması güç teknik terim ve tanımlamalar, alet edavat vs. içerdiğinden işin meraklıları tarafından bile, ben de dahil olmak üzere, bazen ağır ve sıkıcı bulunabilir. Eskiden büyüklerin tabancalarını yarıştırmak için çam tahtasına ateş ederek kimin silahı fazla deldi diye girdikleri iddialar bile bir nevi basit terminal balistik çalışması sayılabilir.

Terminal balistik uzmanları merminin hedef üzerinde oluşturduğu etkileri inceleyerek, istemiş oldukları etkiyi oluşturacak dizayn yada materyaller üzerinde çalışırlar. Bu bir zırhın delinmesi, merminin canlı dokuda en fazla tahribatı yapması, ya da delip geçmeden doku içinde kalması olabileceği gibi hiçbir deformasyona uğramadan maksimum penetrasyon yapması da olabilir. Bunu merminin iç-dış dizaynı ve kullanılan metal cinsi ile sağlarlar. Eğer mermi çapında bir genişleme isteniyorsa merminin ucu oyulur. Çok süratle hedefe çarpan mermi oyuk kısmından açılarak genişler dolayısıyla çapı büyür. Eğer mermi süratli bir mermi ise hayati organlara nüfuz edemeden mermi parçalanır. Kontrollü genişleme sağlamak için mermi ceketinin uç kısmının açık olduğu, kurşun nüvenin açıkta kaldığı yumuşak uçlu mermiler kullanılır. Bu mermiler oyuk uçlulara oranla penetrasyonun daha ileri safhalarında genleşir. Solid denilen yekpare bakır yada pirinçten yapılmış mermi çekirdekleri genleşme değil de maksimum penetrasyonun istendiği durumlarda kullanılabilir. Bu çekirdekler yaban mandası gibi güçlü ve dayanıklı hayvanlarda bile önündeki kemik kütlelerini parçalayarak çok fazla deformasyona uğramadan bir taraftan öteki tarafa geçebilirler. Son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan ancak ülkemizde pek aşina olunmayan Personal Defence Weapon PDW (Kişisel savunma silahı) denilen konsept sonucu geliştirilen küçük çapa ancak yüksek ilk hıza ve menzile sahip çeşitli tabancalar vardır. Bu tabancalarda kullanılan mermiler 200 metre mesafelerde miğferi 100 metre mesafelerde kevlar yelekleri delebilmesine rağmen küçük çaplarından dolayı canlı doku üzerindeki terminal etkileri zayıf olarak görülmektedir. Bu yüzden Belçika’nın 5.7x28mm fişeğine karşı Almanların geliştirdiği 4.6x30mm mermisinde kaşık uçlu çekirdekler kullanılır. Bu çekirdeklerin ucunun bir tarafı aynı kaşık gibi oyulmuştur ve bu tip mermiler canlı dokuya girer girmez takla atmaya başlamaktadır. İnce çapına rağmen oldukça uzun bir çekirdek profiline sahip merminin terminal etkisi arttırılmıştır. Bu tarz silahların en bilineni 20 mermi kapasiteli, 5,7mm çapında ki FN üretimi Five Seven tabancasıdır.

Hidrostatik şok yüksek süratli mermilerde tahribatı sağlayan ana etkenlerden birisidir. Merminin sağladığı hidrostatik şokun şiddeti, yüksek süratli merminin büyük kısmı sudan oluşan canlı dokulara çarptığında, çarpma alanı ile yara kanalından uzaktaki organ ve dokulara zarar verebilme gücünü belirler. Sıvılar sıkıştırılamazlar ve kendilerine uygulanan kuvveti başka yerlere iletebilirler. Yüksek hızla büyük kısmı sudan oluşan dokulara çarpan bir mermi , canlı organizmanın içindeki su vasıtası ile, organizmanın diğer kısımlarına bir şok dalgası gönderir. Bu şok dalgası kemikleri kırabilecek, damarları kopartabilecek kadar kuvvetlidir. Bu şok dalgası durağan haldeki sıvının balistik bir çarpma sonucu yer değiştirmesi olarak açıklanabilir. Bu esnada oluşan basınç 1500 psi kadar çıkabilir. Maalesef Irak toprakları yakın geçmişte yeni çıkarılan silahların deneme, eski silahların ise tüketim alanı olduğu kadar, insanları da balistik araştırmaların kadavraları olmuşlardır. 8 aylık bir araştırma süresince yüksek hızlı tüfek mermileri ile vurulmuş 30 kadar kurban üzerinde yapılan otopsi çalışmalarından çıkarılan sonuçlara göre Göğüs bölgesi ile akciğerler ve karın bölgesinin hidrostatik şoka en duyarlı bölgeler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bölgelerde yara kanalından uzak noktalarda da doku tahribatları gözlemlenmiştir. Hatta ana damarlardaki kan vasıtasıyla basıncın beyine iletilmesi sonucu beyinde hasarlar oluşturduğu da görülmüştür. Kemiklerin birkaç santim yanından geçen yüksek hızlı mermilerin oluşturduğu şok dalgalarının kemikleri kırabilecek kadar şiddetli olduğu söylenmektedir.
Mermilerin terminal etkilerinin ve durdurma güçlerini gözlemlemek için 1904 yılında Thopmson-La Garde testleri yapılmıştır. İsmini testleri yapan askeri personelin soy isimlerinden alan bu deneyler bir mezbaha yakınlarında canlı hayvanlar üzerinde yapılmıştır. Bu deneyler hem canlı hayvanların kullanılması sebebiyle hem de çıkan sonuçların güvenilirliği bakımından günümüzde bile eleştirilmektedir. Bu testlerde hayvanlar aynı bölgelerden vurulmuş, yıkılma ve ölme süreleri kayıt edilerek mermilerin etkinliği ölçülmeye çalışılmıştır. Ancak kullanılan mermilerin enerji, hız ve çapları değerlendirildiğinde birbirinden çok farklı birazda tutarsızlık arz eden sonuçlar çıkmıştır.

Artık mermilerin terminal efektlerinin görülmesi için daha insancıl ve sınırsız deneme imkanı veren balistik jelatinler kullanılmaktadır. Bu jelatinler canlı dokunun oluştuğu kas kütlesini simüle ederler. Mermilerin çarpma anındaki etkilerini incelemek için kullanılırlar. Bir merminin açacağı kalıcı ve geçici yara kanalı, penetrasyon mesafesi, mermi yolundan sapması, genleşme miktarı, parçalanma oranı gibi bir çok veri balistik jelatinler vasıtasıyla hem görsel hem de rakamsal olarak toplanabilirler. Bir çok atışa dayanabilen bu jelatinler daha sonra eritilerek tekrardan kullanılabilmektedir. Merminin şeffaf ve yarı şeffaf olan bu jelatinlere çarpma anı ve sonrası çok hızlı kameralar ile kayıt edilerek merminin terminal etkilerinin safhaları incelenebilir. Bu çalışmalar sayesinde mermi dizaynları oluşturulur ya da mevcut dizaynların performans kriterleri belirlenir. Askeri alanda ise terminal balistik zırhı delmek ya da zırh delici mermiyi bertaraf etmek için çalışmalar yapmaktadır.

Mermilerin durdurma gücünün belirlenmesi ile ilgili araştırmalarda yine balistiğin bu dalınca yürütülür. Durdurma gücü ile öldürme gücü genelde kavram kargaşasına yol açmaktadır ve birbirlerinden tamamen farklıdırlar. Artık yaygınlaşan güvenlik kameraları ve bu kameralar tarafından çekilen gerçek çatışma görüntüleri bu aradaki farkı anlamaya yardımcı olmaktadır. Küçük kalibreli/zayıf mermi ile isabet alan saldırgan kısa bir süre de olsa ateş etmeye, sağa sola koşmaya devam eder ve bir şey olmamış gibi davranır. Ancak bir süre sonra kan kaybı gibi sebeplerden bilincini kaybederek yıkılır ya da bitkin duruma düşerek mütecaviz hareketini devam ettiremez. Ancak yüksek güçlü bir mermi ile vurulan saldırgan vurulmasını müteakip yukarıda saydığımız etkiler sonucu mütecaviz hareketini devam ettiremez ve etkisiz hale gelir. Bu bahsettiğimiz etkiye sahip mermilere durdurma gücü yüksek mermiler denir. Durdurma gücü saldırganın ölüp ölmemesi ile değil, mütecaviz hareketin en kısa sürede durdurulmasıyla ilgilidir. Buda merminin terminal performansı ile doğrudan alakalıdır.

Durdurma gücü bu ikinci örnekte olduğu gibidir. Eskiden Webley .455 kalibre MKIII fişeği bu etkisi ile ün yapmış iken günümüzde askeri ve güvenlik güçlerinde yaygın olarak kullanılan .357 Magnum ve .45 ACP bu üne sahip modern fişeklerdendir.

İki bölümde ancak ana başlık ve bazı alt başlıklarını incelediğimiz balistik bilimi silah dizaynından tutunda, kullanılacak mermiye, aksesuara kadar silahlarla ilgili tüm konular ile yakından ilişkilidir. Silahlarla ilgili bilgiye hiç şüphesiz balistik bilgisinin de eşlik etmesi gerekir. Avcılık ve atıcılık yapan herkesin de en azından bazı temel balistik bilgilerini öğrenmesi hem emniyet hem de kullandığı silahın limitlerini bilmesi için gereklidir. Julian S. Hatcher’ın Tümgeneral olarak emekli olduğu 1946 yılına kadar geçen 41 yıllık askeri kariyeri boyunca silahlar, mermiler balistik gibi konularda hem teknik hem de tecrübi bilgi birikimini kaleme aldığı, ilk basımı 1947 yılında yapılan “Hatcher’s Notebook” (Hatchers’ın not defteri) adlı 616 sayfalık bu kitabı eğer bulabilir iseler (Bildiğim kadarıyla Türkçe tercümesi yok) bilgisini arttırmak isteyen bu işin meraklılarına hemen hemen dokunmadık ve incelemedik mesele bırakmadığı ve bir çok şeyi en azından bir arada bulabilecekleri için tavsiye ederim. Her ne kadar çeşitli eleştirilere maruz kalsada işin teorik kısmının yanında yılların bilgi birikimi ve tecrübelerinı yansıttığı için faydalı olduğunu düşünüyorum.

saygılarımla


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 12 Nis 2016, 07:05 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Harika bir paylaşım. Teşekkürler sayın çoti.


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
MesajGönderilme zamanı: 13 Nis 2016, 08:35 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 04 Eki 2015, 23:12
Mesajlar: 212
Yaş:
Sayın strongarm,
yorumunuz için teşekkürler. Sizin beğeninize mazhar olmak güzel.

saygılarımla.


Başa dön
   
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC+03:00


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma dosya ekleri gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye