TRMilitary

Tam Bağımsız Türkiye için Yerli Savunma Sanayii
Zaman: 21 Oca 2018, 00:01

Tüm zamanlar UTC+03:00


Üye alımı belirsiz bir tarihe kadar kapatılmıştır,mail yolu ile ve ya sosyal hesaplar üzerinden taleplerde bulunmayınız.

Resim
LoadingYeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 10:48 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Merhabalar,


Gerek yanyana gerekse bindirme namlulu türde olsun, çifteler konu edildiğinde, sıradan kullanıcılardan, kaşlarını terazileyerek
ahkam bahşeden eksperlere kadar çoğu kişinin dilinde huruça hazır bir kavramdır. Demiblock ve Monoblock.

Çift namlulu ateşli omuz silahları, ötedenberi kullanımda olan, Ondokuzuncu asrın son çeyreğinde günümüzdeki av fişeklerinin
ilk örneklerinin gelişimi ve İngiliz silah erbabının yüksek mesaileriyle "Av Tüfeği" sektöründe ağırlık kazanan iki atışlı, avcının
başka bir türe ihtiyaç duymayacağı gereklilikte yapılanmayı havi, yapımı zor, pahalı silah çeşidleridirler.

Günümüzde populer kullanımda olan yanyana namlulu, içten horozlu çiftelerin ilk yapımcısı,1875 tevellütle, İngiliz Westley Richards
kuruluşudur. Bu firma o güne kadar uygulanagelmekte olan çift namlulu menteşeli tüfeklerden hayli farklı olan yapılanmayı, aynı yıl
başlarında buluşlarını adlarına tescil ettiren "Anson" ve Deeley" soyadlı iki ustadan almıştır.

Anson Deeley yapılanması farkını, patlama şokunu, tüfeğin öne kırılarak açılıp kapanmasını sağlayan menteşeden alarak gövde üzerinde
uygun mesnetlere yayan tasarımından almıştır.

Bu yapılanmada, namluların gövdeyle irtibatını sağlayan alt dikey uzantısı, önde menteşe ile uyumlu yarım daire şekilli yuvanın gerisinden
namlu en arkasına kadar uzanan kısmının orta yerinde, tüfek kapatıldığında, gövde üzerindeki masif bir takozla tam temas sağlayacak
bir girintiyi havidir. İdeal anlamda, ancak TAM KAPANMA DURUMUNDA mutlak çakışma temin edecek, içinde olduğu dairevi hareket
yolundan çok küçük farklarla yol sonunda sıfıra müncer olacak konikliği havi toleranslar veya aynı özellikte düz yapıda yapılması
gereken bu girintinin arka ve takozun ön yüzeyi, atış şokunun menteşe pimi üzerindeki yükünün tamamını massederek gövdeye yaymak
gibi ağır bir görevi üstlenmektedir. Ancak bu işlevin yapılabilmesi için, namlunun gövde üzerinde tutunmasını sağlayarak aynı alt uzantı
üst kısmındaki yuvalara yerleşecek kilit blokunun, yerine sıfır toleransla oturması gerekmektedir. Aslında, kilit irtibatı, menteşe piminden
ne kadar uzata olursa zapt-ı rapt özelliği o kadar artacaktır. Namlu altı bu uzantının genel adı İngilizcede "Lump", bizde "Ayak"tır.

Çift namlunun alt ayakla beraber tek bir bloktan yapılması çok zordur. Bunun yanında, atışların belli uzaklıkta hemen hemen aynı ebatta
alana saçma toplaması gibi bir gerekliliği de olacaktır. Bu nedenle, genelde, ayrı ayrı yapılan namluların fişek yuvası mahallinden yekdiğeri
ile birleştirilmiş olarak imalatı düşünülmüştür.

Üretim maliyet ve basitliği yönünden, silindirik namluların yapımı problem değildir. Ancak, gövde ile irtibatı sağlayan ayak kısmının bunlara
eklenmesi oldukça zor bir uğraşıdır.

İlk üretimlerde, sarma veya yoğunluğun dikey basınçla artacağı düşüncesinden hareketle uzun yolluklu dökme çelik alaşımlarından
talaşlı üretimle imal edilen namluların beherinin ayak kısmı da kendi üzerinde olarak yapımı düşünülmüştür. Bu şekliyle işlenmemiş halde
baltayı andıran bu görünüşe atfen metoda, "Chopper Lump", "Balta Birleşim" tanımı yakıştırılmıştır.

Bu meyanda, ayak birleşimini yalnızca sert lehimle ikisi biraraya getirilmiş namluların altına rapteden, daha bir sağlamlıkla, güvercin
kuyruğu geçmeyle uzunlamasına bu irtibatı "Dowetailed Lump" tanımıyla gerçekleştiren kuruluşlar da olmuştur. Filvaki, tercih şeklinin
silah bedeli ile alakadar olacağı mutlaktır.

Anson Deeley yapılanması, gerek lisansla, gerekse ilegal biçimde, çok kısa sürede İngiltere dışında da uygulanmaya başlamış, bu arada
Belçika'lı dahi mühendis ve işadamı Henri Pieper, kendi kuruluşlarında imal etmekte olduğu aynı esaslı çiftelerde, pahalı "Chopper Lump"
ve nisbeten zayıf "Dovetailed Lump" uygulamaları yerine, iki fişek yatağını tek parça olarak içine alan, altta ayak formunu da havi
birleştirme şeklinin patentini muhtelif ülkelerde ve Amerika'da 1881 yılında 246185 numarayla gerçekleştirmiştir. Tescilde "Tek Parça"
tanımlı bu uygulama, Henri Pieper'in 1900 yılında vefatından sonra, kuruluşun, ne hikmetse ve söylentilere göre maliyeti düşürmek için
farklı bir "Chopper Lump" tatbikatı ile ve adı "Demiblock" olarak belirlenerek değiştirilmiştir. Bu yapılanmanın patenti varsa dahi henüz
araştırıp bulan olmamıştır. Ancak günümüzde "Chopper Lump" yerine kullanılan ve ondan farkı, birleşimin sert lehim yerine, fişek yatakları
mahallinde dikey bir güvercin kuyruğu geçmeyle ve ardından perçinle sağlandığı, ısı tatbikatı olmadığı için çelik bünyesinin yapım ahvalini
korumak olan bu yöntem, bilinen en sağlam ve kaliteli çifte namlusu birleşim şekli olarak önce İngiltere BSA'da sonra Amerika
Winchester'de, daha sonraları her yerde başvurulan bir uygulama olmuştur. "Demı" Fransızca "Yarım" anlamında olup, tabirin bu lisanı
kullanan Belçika kökenli olduğuna en kuvvetli delildir. Mamafih, Pieper kuruluşu, ilk birleşim metodları olan patentli "Tek Parça" geçme
tanımında esirgediği "Block" tabirini, ne hikmetse bu yapılanmayı havi tüfeklerinin üzerinde basılı olarak kullanmaktan imtina etmemiştir.

Pieper'in "Tek parçalı" birleştirme metodunun "Monoblock" tanımına ulaşması, muhtemelen, 1913 yılından sonra Beretta'nın aynı yöntemle
imal ettiği tüfeklerin tanıtımıyla gerçekleşmiştir. Her ne halse, Geçen asrın ilk onbeş yılından bu yana, Monoblock yapımlar, ekonomik ve
sağlam üretimin, Chopper Lump türler, yanlış "Demiblock" tanımıyla "Dovetailed Chopper Lump" hısımlarına haksızlıkla, kaliteli, pahalı
çiftelerin imalatı için kullanılagelmiştir.

Aslında, monoblock yapıda çok kaliteli çifteler mevcuttur ve özellikle bindirme namlulu türlerde bu yöntemin kullanımı çok daha akılcıdır.
Ancak, özellikle Dovetailed Chopper Lump uygulaması, birleşimde ısıl işlem gerektirmediği için daha makbul addedilmektedir. Gerçekte
yapılanmaların büyük ölçüde sağlamlığı, eşit şartlarda, aynıdır. Hatta, yalnızca basıncı tahammül edecek evsafta elastik çelik
gerektiren namlu ve en üst seviyede darbe mukavemeti ve ısıl işlem kabulüne uygun, gövde bağlantısına muhatap arka blok çeliğini
ayrı ayrı kullanım özelliği bahşeden "Monoblock" yöntemi, bu vasfıyla diğerlerinden üstündür. Zira, iyi bir Chopper Lump, her iki özelliği
havi çok yüksek kaliteli çelliklerle aynı performansı sağlayabilecektir ve bunun her üretici tarafından karşılanabildiği iddia edilebilirse de
ispat edilemez. Monoblock üretimin estetik olarak zayıf tarafı birleşim yerinin gözle farkedilebilir olmasıdır.

Yurdumuzda çifte yapımcıları neredeyse tamamen Monoblock üretime adapte olmuşlardır. Namlu ve birleşim blok çeliklerinin iyi seçilmiş
olması kaydıyla bu son derece yerinde bir tercihtir. Sadece bir firma tarafından tatbik edildiği bilinen, namlu fişek yatakları altı tamamını
kaplayıp aşağıdaki ayakları da havi üçüncü bir tabanı sert lehimle birletiren, "Platform Lump/ Shoe Lump" benzeri uygulamaların, estetik
dışında herhangi bir getirisi mevcut değildir.

Ne tür olursa olsun, çifte namlu birleşim yöntemlerinde, her iki tüp, sadece fişek yatağı kısmından ideal açıyla bireştirilmekte, öne
uzayan kısımlar, müstakil çalışmada serbestiyet için, ya zayıf şeritlerle alt ve üstten kapatılmakta veya birinin en ucundaki halkaya
tesbit edimektedir. Bundan öteye, belli bir uzaklıkta her namlunun nisbeten aynı mahalde saçma toplamasını temin için yapılabilecek
olanlar,

- Ya namlunun sağ veya soluna eser miktarlarda bükülmesi

- Veya şokların eksantrik kesimiyle atışların aynı merkezli dağılımının sağlanmasıdır.

Bütün herkes emin olmalıdır ki, Perazzi dahil, hiç bir kuruluşta, beher tüfek için bu işlemler yapılmamaktadır. Pahalı İngiliz yapımlarında
dahi dağılım birliği, muhtemelen, sipariş sahibi kişinin ölçülerine uygun kundak bükümleriyle sağlanmaktadır. kuruluşlar, yıllardır edindikleri
tecrübenin neticelerine dayanarak tesbit ettikeri namlu birleşim açılarını belli kategori tüfeklere aynen uygulamaktadırlar. Ötesi ekonomik
olarak mümkün değildir. Zira çifteler, atış sırasında, namlu uzun ekseni dipçik dayama noktasının ne kadar sağ sol veya altı üstünde ise
o tarafa vuruş özelliğindedirler. İstenen belirli noktada birleşimin, lazer ve sair nişan cihazlarıyla atış olmadan temini, kontrolu mümkün
değildir ve bir dolu ağırlığı için sağlansa dahi diğerinde değişecektir. Özellikle tek kurşun atışlarında, ikisi aynı noktaya vuruş verecek
bir çifte, yerli veya yabancı, aydan yeryüzüne düşmüş bir taş kadar nadirdir. Yerli üreticilerimiz, kopyaladıkları yabancı örneklerde hangi
namlu birleşim açısı varsa, onu aynen uygulamaktadırlar ve bundan öte yapacaklarıyla, ancak mevcut olanı bozabileceklerdir. Onlardan
bu mealde bir istekte bulunmak, onlar kadar konunun uzağında bulunulduğunun tescilinden başka bir davranış değildir. Dünyada hiç bir
çifte yapımcısı, müşterisi belli bir uzaklıkta iki namlu ile aynı merkezli vuruş çıkaramadığı için, namluları birbirinden ayırıp, monoblok veya
chopper lump bağlantı yüzeylerini yeniden tesfiye ve modifiye edemez. Özellikle pahalı üretim Chopper Lump türlerinde bunun anlamı
namlu değişikliğidir ve alternatif olarak büküm o sınıf tüfeklerde tolere edilecek bir uygulama değildir. En pahalı markaların dahi böyle
durumlarda yapacakları, ya kundak eğim ölçülerini değiştirme veya şokların eksantrik olarak yeniden tesisi olacaktır.

Ezcümle, Monoblock birleşimin, çiftelerde bütün gereksimleri karşılayabilecek bir yöntem olduğu, parasını aynı sağlamlıkta çok daha
pahalı ürünlere vermeğe heveskar kişiler varsa, onlar için üretim yapacak kuruluşların bizde olmasa da başka yerlerde var olduğu ifade
edilebilir. Tüfekçilerimiz, yapabiliyorlarsa, hünerlerini namlu birleşiminin ötesinde güven ve dayanıklılık getirecek konularda
sergilemelidirler.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 12:16 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 04 Eki 2015, 23:12
Mesajlar: 212
Yaş:
Sayın strongarm,
Faydalı paylaşımınız için teşekkürler.

Holland and Holland firmasının namlu ve dipçik üretimiyle ilgili üretimlerinden fotoğraflarda görülen Namlu birleştirme ve işlem aşamaları ile kullanıcıya uygun dipçiği bulmak için kullandıkları prova dipçiği paylaşımınıza katkıda bulunacağını düşünüyorum.

Saygılarımla

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 12:32 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın çoti,

Paylaşım için teşekkürler. En alt fotoğraftaki yivli çifte, katogori olarak, her tüfeğin namlu düzenlemesi gereği olan bir türdür ve bu, çok
uzun atışlar sonucunda, pahalıya mal olan bir uygulamadır.

Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 13:23 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
İlgilenen arkadaşlar için Pieper'in "Monoblock" patenti; https://www.google.com/patents/US246195,

Ayaklar ve "Chopper Lump". En alttaki çizim gerçek "Demiblock"tur ;http://www.hallowellco.com/lumps.htm


Saygılar.


Not; İkinci bağlantı gerçekleşemediğinden gönderi aşağıda tekrarlanmıştır.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


En son strongarm tarafından 15 Tem 2016, 13:36 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 13:29 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
İlgilenen arkadaşlar için Pieper'in "Monoblock" patenti; https://www.google.com/patents/US246195,

Ayaklar ve "Chopper Lump". En alttaki çizim gerçek "Demiblock"tur ; http://www.hallowellco.com/lumps.htm


Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 15:32 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 04 Eki 2015, 23:12
Mesajlar: 212
Yaş:
Sayın strongarm,

Fotoğrafta görülen çifte .375 H&H çapta yine aynı marka tüfek. satış fiyatı standart olanlar 115.000 sterlin. Türk lirası ile yaklaşık 450.000 tl. Eğer gravür yada farklı sipariş üzerine özellikler talep edildiğinde fiyatı 2-3 katına ve bekleme süresi de bir kaç yıla kadar çıkıyormuş. Tüfeğin namluları son birleştirme işlemini her iki namluda aynı noktaya atacak şekilde ayarlamadıkça yapmıyorlarmış ve bunu deneme yanılma yöntemi ile atış yaparak teyit ediyorlarmış eğer olmazise lehimleri sökerek yeniden gerekli düzeltmeler yapılıyormuş. Namlu içinin fotoğrafını özel rica üzerine çektiler. Aşağıdaki fotoğrafta H&H marka tüfeğin chopper lump namluların birleştirilmeden önceki hali görülüyor.

Saygılarımla

Resim


Başa dön
   
 Mesaj Başlığı: Re: Monoblock Demiblock.
MesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2016, 17:04 
Çevrimdışı
Akıncılar

Kayıt: 12 Tem 2012, 09:16
Mesajlar: 673
Yaş:
Sayın çoti,


Özellikle tehlikeli avlarda, rehberler için yapılan, kullandığı fişeğin, sadece belli bir mesafede her iki namluyla hemen hemen aynı nokta
vuruşunu sağlamasından sonra alıcısına teslim edilen yivli çiftelerin imalatı, zikredilen namlu düzenlemelerinin ancak gerçek şartlara
benzerlikte tutuşlarla defalarca "sınama yanılma" sonucu atışlardan sonra yapılabilmeleri nedeniyle aşırı pahalıdır. Ancak, müşterisine
avı vurduracak rehberlerin, onun ıskalaması ve hayvanın saldırması ahvalinde en hızlı ardarda iki atışı çıkartabilmeleri yalnızca bu iki
tetikli yivli çiftelerle mümkün olabilmektedir. Otomatikler süratli olabilseler de mekanik güvenirlikleri çifteler mertebesinde değildir. Filvaki,
bu tüfekler dahi düzenleme mesafesi daha iç ve dışında farklı noktalarda vuruş verecekler, ancak bunlar, kullanıcısının bilinci ve tecviz-i
hata sınırları içerisinde olacaktır.

Chopper lump uygulaması, yivli çifte namlu düzenlemelerinde, atışların standart birleşim açısının haricinde değişim gerektireceği ahvalde,
muhtemelen, yalnızca doğrusal ve tek yönlü müdahalelerle daha kısa sürede düzeltme verebileceği cihetinden, nisbeten tercihe şayan
olabilir. Monoblock uygulamada bunun için, hem namlunun hem de blok temas yüzeylerinin kaynakla önce doldurulup sonra tekrardan
işlenmesi yahut birinin tamamen değiştirilmesi gerekecektir.

Orijinal fotoğraflarınız için ayrıca teşekkürler.Saygılar.

_________________
Mouth opens wide hides head behind.


Başa dön
   
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder  Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC+03:00


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma dosya ekleri gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye